Kroužkový domácí úkol: odběr hrabankového vzorku.
Prosím všechny kroužkaře, aby 6. října přinesli na kroužek hrabankový vzorek, ze kterého se budou extrahovat půdní zvířátka, která budeme další týden mikroskopovat.
Odběr hrabankového vzorku je velmi jednoduchý: část hrabanky, trocha půdy a případná vegetace z vámi vybraného místa se vloží do igelitového sáčku. Stačí odebrat množství rovné třem hrstím (kdo přinese dvě a více kg vzorku, bude ho sám celý přebírat!). Vzorek nesmí vyschnout ale ani se zapařit, přechovávejte ho prosím před přinesením na chladném místě a mimo dosah slunečních paprsků. Do vzorku nepatří velké kameny a masivní větvičky, pouze drobné kamínky a kratičké tenké kousky větviček!
Každý vzorek musí být opatřen popiskou: odkud jste odebírali, typ biotopu, datum a vaše jméno. Příklad: "Musilova ul., Praha 4 - Šeberov; předzahrádka vilky, travní porost pod mladou břízou (případně vyjmenovat zajímavé rostlinné druhy); 23. září 2010, odebírala Berneška". Popisku prosím vložte do samostatného igelitového sáčku (nejlepší jsou uzavírací se "zipem"), protože vzorky jsou často vlhké a papír shnije, mimoto větší chycená zvířátka ze vzteku papírové cedulky často ničí (samostatnou kapitolou jsou šnečci, kteří ji prostě sežerou :-).
Byla bych velmi ráda, aby mezi vašimi vzorky byly jak vzorky z lesa (opatrně se smrkovou monokulturou, prosím), tak vzorky z nelesních biotopů (pole, step, louka, rašeliniště). Pro ty, kterým se podaří odebrat dvojici vzorků les-neles, je připravena odměna!
Těším se na vaše vzorky,
Berneška