Přesunuto na adresu http://arach.cz/?kat=../krouzek/

Biologický kroužek Arachne pro středoškoláky

Kroužek probíhá v rámci sdružení Arachne,
prostor pro konání poskytují katedry botaniky a zoologie PřF UK

Místo konání:

Katedra botaniky, Benátská 2, Praha 2 - učebna B11, B12 či B13

Katedra zoologie, Viničná 7, Praha 2 - učebna 204

Kroužek je veden studenty biologie a je určen středoškolským studentům se zájmem o biologii, kteří si chtějí rozšířit své biologické znalosti za hranice středoškolské výuky.
Díky finanční podpoře poskytované pro sdružení Arachne je kroužek pro všechny účastníky zdarma.

Kroužek je tvořen přednáškami, laboratorními cvičeními i terénními exkurzemi.

Jak se připojit?

Všichni zájemci jsou srdečně zváni, kroužek se koná každou středu od 17 hodin a není nutné se nikterak formálně hlásit, stačí přijít přímo na přednášku či exkursi.

Bližší informace: vosolsob@natur.cuni.cz, zdenekjanovsky@seznam.cz, Branta.bernicla@seznam.cz

Pro jste zachváceni světovou morovou sítí, můžete se ke kroužku přidat i tam prostřednictvím skupiny
Biologický kroužek pro středoškoláky,
kde budete především upozorňováni na mimořádné akce pořádané kroužkem.

Fluorescenční noci ve Viničné

Kromě kroužku také periodicky, zhruba čtyřikrát do roka, pořádáme víkendové setkávání Fluorescenční noc, které se koná zpravidla v místnosti 108 v budově Viničná 7 a je věnováno různým biologickým experimentálním tématům, zejména fluorescenční mikroskopii, kterou si budete moci dle libosti vyzkoušet.
Termíny konání jsou vyvěšovány vždy na stránkách kroužku