Informace pro studenty
Tématické okruhy nově vypisovaných dizertačních prácí

  • Paramagnetické komplexy vhodné pro magnetickou resonanční tomografii
  • Nanočástice pro molekulární zobrazování
  • Komplexy kovů pro radiomedicínské aplikace
  • Funkční bisfosfonáty pro modifikaci povrchu oxidických nanočástic
  • Kombinované kontrastní látky pro multimodální zobrazování