Granty a projekty, jejichž řešení se v současnosti účastníme  • COST TD1004 Theragnostics Imaging and Therapy: An Action to Develop Novel Nanosized Systems for Imaging-Guided Drug Delivery.
  • COST TD1007 Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring of disease and biological processes.
  • COST CM1006 EUFEN: European F-Element Network.
  • Grantová agentura ČR, No. P207/11/1437 Nové třídy kontrastních látek pro tomografii magnetické rezonance.
  • Grantová agentura ČR, No. 13-08336S Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně.
  • Grantová agentura ČR, No. P108-12-0640 Biokompatibilní nanodimantové sondy pro multimodální zobrazování in vivo. Hlavní řešitel Mgr. Petr Cígler. Ph.D.
  • Technologická agentura ČR, No. TA03010878 Vývoj nových cílených radiofarmaceutických přípravků pro diagnostické i terapeutické použití v nukleární medicíně a jejich biologické testování. Hlavni řešitel doc. František Melichar (RadioMedic s.r.o.).
  • Grantová agentura Univerzity Karlovy, No. 110213 MRI kontrastní látky využívající přenos saturace.
  • Grantová agentura Univerzity Karlovy, No. 310011 Geminální aminobis(fosfináty).