Prof. RNDr. PETR HERMANN, Ph.D.Místo narození:    Karviná        Prof. Petr Hermann
Datum narození:4. 11. 1963
Adresa: Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta,
Katedra anorganické chemie,
Hlavova 2030,
128 43  Praha 2
Telefon:+420 22195 1263
Fax: +420 22195 1253
E-mail:petrh@natur.cuni.czVzdělání
 • Pregraduální studium:  Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze 1982 – 87; Diplomová práce: "Syntéza a koordinační vlastnosti ethylendiamin-N,N,N',N'-tetrakis[methylen(fenylfosfinové)] kyseliny"
 • Postgraduální studium:  Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze 1988 – 93; Dizertační práce: Fosfonodipeptidy

Zaměstnání
  Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze
  –  Odborný asistent,  1992 až 2003
  –  Docent,  2004
  –  Profesor,  2010

Zahraniční stáže
 • Technická univerzita, Gdaňsk, Polsko, říjen – prosinec 1990
  pod vedením Prof. J. Rachoně
  Syntéza opticky čistých aminoalkylfosfonových kyselin.

 • Univerzita Massachusets, Amherst, U.S.A., říjen 1993 – únor 1995
  pod vedením Prof. L. D. Quina
  Reaktivita derivátů metafosforečné a metathiofosforečné kyseliny, jejich esterů a amidů. Syntéza jejich prekurzorů.

Výzkum
 • hlavní oblast: anorganická chemie - koordinační chemie
 • ostatní oblasti: syntéza organofosforových sloučenin; spektroskopie; potenciometrie
 • současná oblast výzkumu: koordinační chemie makrocyklů a aminofosfonových / aminofosfinových kyselin

Editorská činnost (anorganická chemie):
  "Collection of Czechoslovak Chemical Communications" – od 1997.

 • Přehled vyučovaných předmětů na SISu