Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Místo narození:    Strakonice        Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Datum narození:27. 4. 1978
Adresa: Univerzita Karlova,
Přírodovědecká fakulta,
Katedra anorganické chemie,
Hlavova 2030,
128 43  Praha 2
Telefon:+420 22195 1436
Fax: +420 22195 1253
E-mail:kubicek@natur.cuni.czVzdělání
  Univerzita Karlova v Praze, Anorganická chemie: Mgr. 2001, RNDr. 2004, Ph.D. 2007, Doc. 2013

Zaměstnání
  Katedra anorganické chemie, Univerzita Karlova v Praze
  –  Odborný asistent,  od 2004

Zahraniční stáže
 • CNRS, Le Centre de Biophysique Moléculaire Orleans, Francie: únor 2008 – únor 2009 (12 měsíců)
  pod vedením Dr. E. Jakab Toth
 • Technická univerzita Delft, Nizozemí: duben – červen 2004 (3 měsíce) a leden – únor 2007 (1 měsíc)
  pod vedením Prof. J. A. Peterse
 • Technická univerzita Lodž, Polsko: červen – červenec 2003 (3 týdny)
  pod vedením Prof. S. Jankowskeho

Výzkum
 • Acidobazické a koordinační vlastnosti aminofosfonových a aminofosfinových kyselin.
 • Bisfosfonáty, acidobazické a koordinační vlastnosti, studium sorpcí na povrchy oxidických materiálů.
 • Makrocyklické komplexy přechodných kovů a lanthanoidů pro MRI a radiodiagnostiku.

Pedagogická činnost
 • Přehled vyučovaných předmětů na SISu, na MOODLE