Prezentace k přednášce Anorganická chemie III

 • Vodík
 • Kyslík
 • Voda
 • Alkalické kovy
 • Kovy alkalických zemin
 • Bor
 • Borany
 • Al, Ga, In, Tl
 • Uhlík
 • Fullereny
 • Si, Ge, Sn, Pb
 • SiO2, silikáty, siloxány
 • Dusík I