Úvod do koordinační a supramolekulární chemie MC240P48

Prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.

Literatura:    
    ► Tento předmět na SISu

    ► Seznam předmětů zajišťovaných katedrou anorganické chemie;  ► na SISu

    ► Domovské stránky pracoviště přednášejícího
       (skupina koordinační a bioanorganické chemie)