Mykologické listy

Obecné informace o ML
Pokyny pro autory článků pro Mykologické listy
Obsahy jednotlivých čísel
Vzhled ML

 

Obecná informace o ML

Mykologické listy
Mykologické listy je odborný recenzovaný časopis České vědecké společnosti pro mykologii, který uveřejňuje původní vědecké práce, shrnující články, recenze, informace o činnosti ČVSM a o mykologických akcích a to ze všech oblastí mykologie. Články jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce s anglickým (nebo německým nebo francouzským) abstraktem. Časopis je určen pro vědeckou i širší odbornou veřejnost.

 ISSN 1213-5887

Vychází od roku 1980, nyní 4 x ročně.

Počet stran se pohybuje mezi 32 a 60 (včetně barevné obálky). Do současnosti vyšla čísla 1-102.

Mykologické listy (ML) jsou distribuovány také do některých důležitých zahraničních knihoven, např. Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht (Nizozemsko); National Herbarium Nederland, Leiden (Nizozemsko); CABI Bioscience, Egham (Velká Británie).

 

 

Indexy článků a jmen taxonů z čísel:

 1-50 (1980-1993) - samostatná příloha ML v roce 1996;

51-60 (1994-1997) - ML č. 63: 8-28;

61-70 (1997-1999) – ML č. 72: 29-46;

71-80 (1999-2002) - ML č. 81: 14-32;

81-90 (2002-2004) - ML č. 92: 34-61;

91-100 (2004-2007) - ML č. 103: 51-76.

51-100 (1994-2007) - Seznam článků podle autorů

51-100 (1994-2007) - Index rodových a druhových názvů hub

 

 

Redakční rada:

Šéfredaktor: Vladimír Antonín (Brno)

Redaktoři: František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Jan Holec, David Novotný (všichni Praha), Ludmila Marvanová, Daniel Dvořák (oba Brno)

Zpět

 

 

Adresa šéfredaktora:

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.

Moravské zemské muzeum v Brně

botanické odd.

Zelný trh 6

659 37 Brno

e-mail: vantonin@mzm.cz

 

 

Administrace:

Alois Vágner

Moravské zemské muzeum v Brně

botanické odd.

Zelný trh 6

659 37 Brno

 

 

Evidence předplatitelů:

ČVSM

P. O. Box 106

111 21 Praha 1

 

 

Předplatné na rok 2008:
pro členy ČVSM zahrnuto v členském příspěvku
pro nečleny činí 300,- Kč.

 

 

K zakoupení jsou kromě posledních i některá starší čísla.

zpět

 

 

Pokyny pro autory článků pro Mykologické listy

Mykologické listy uveřejňují kratší odborné články ze všech oborů mykologie, zprávy o činnosti orgánů ČVSM, informace o dění ve Společnosti, akcích, nových knihách v knihovně Společnosti a biografie.

 

Články jsou uveřejňovány v českém a slovenském jazyce, v případě odborných článků s krátkým českým (nebo slovenským) a cizojazyčným (anglickým nebo německým nebo francouzským) abstraktem. Články jsou recenzovány nezávislými odborníky. Příspěvky dodávejte nejlépe elektronickou poštou nebo na datovém médiu (CD disk, DVD disk, disketa) na adresu šéfredaktora, a to ve formátu editoru Word (nejvýše do verze Word 2003) nebo formátu RTF. Text neformátujte a nepoužívejte ENTER na konci řádků. Ve výjimečných případech je redakce, po dohodě s autorem, schopná zajistit i přepsání textu do elektronické formy ze strojopisu, a to zdarma. Veškeré obrazované materiály (kresby, malby nebo fotografie s uvedením autora a popiskou) dodávejte ve formě originálu nebo kvalitně naskenované (tj. rozlišení minimálně 400, lépe však 800 dpi).

 

Časopis uveřejňuje bezplatně na první a poslední straně obálky barevné fotografie, malby nebo kresby, které však musejí mít souvislost s článkem uvnitř čísla. Uvnitř čísla jsou uveřejňovány pouze černobílé fotografie a pérovky. Redakce je schopna zařídit naskenování dodaných veškerých materiálu pro tisk.

 

Způsob citování literatury je stejný jako v časopise Czech Mycology (vyjma spojky and, kterou nahraďte spojkou et).

 

Příklady citování:

Moravec J. (1984): Two new species of Coprobia and taxonomic remarks on the genera Cheilymenia and Coprobia (Discomycetes, Pezizales). – Čes. Mykol. 38: 146–155. (článek v časopise)

Ryvarden L. (1978): The Polyporaceae of North Europe, Vol. 2. Inonotus-Tyromyces. – 507 p. Oslo. (kniha)

Tommerup I. C., Kuek C. et Malajczuk N. (1987): Ectomycorrhizal inoculum production and utilization in Australia. – In: Sylvia D. M., Hung L. L. and Graham J. H. (eds.), Proceedings of the 7th North American Conference on Mycorrhizae, p. 93–295, Gainesville. (kapitola v knize, abstrakt, článek ve sborníku)

Holec J. et Suková M. (Internet): New fungal taxa described by Josef Velenovský. – http://katalogy.nm.cz/opac/houby/index.php. (údaje z Internet, se jménem autora, ale bez roku vydání).

Anonymus (2005): Rödlistade arter i Sverige 2005. http://www.artdata.slu.se/rodlista/. (údaje z Internet, bez jména autora, ale s rokem vydání).

Citace v textu pište jako Moravec (1984) nebo (Moravec 1984) nebo Kühner et Romagnesi (1974). V případě více autorů pište Tommerup et al. (1987).

 

zpět

Poslední aktualizace: 19 února 2011