Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
České farmaceutické muzeum (člen SSPE)
G a l e r i e n a m o s t ě, Heyrovského 1203, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ 5
Společnost sběratelů a přátel exlibris Praha

 

Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy,

Farmaceutická fakulta - České farmaceutické muzeum (člen SSPE) v Hradci Králové budou již po 35. pořádat výstavu tentokrát nazvanou

"ŽEŇ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO EXLIBRIS ZA ROK 2015"

Výstava se bude konat v termínu
11. 4. – 6. 5. 2016.

Přehlídka bude zahájena vernisáží v místě konání, tj. v Galerii na mostě v H. Králové, dne 11. 4. v 16:00 – jste všichni srdečně zváni.

Žádáme Vás proto o laskavé zapůjčení 1-5 exlibris, která jste v roce 2015 vytvořili a která sami pro tuto výstavu vyberete. Budeme Vám vděčni, vyberete-li navíc všechna exlibris, jež jste v r. 2015 vytvořili pro naše či zahraniční farmaceuty.

Prosíme Vás, abyste na zadní strany exlibris nebo v příloze udali techniku a název-
popis listu (příp. jméno vlastníka, jsou-li uvedeny jen iniciály). Velmi nám to usnadní
uvádění správných údajů do katalogu a tím i spolehlivou informaci zájemcům současným i budoucím. Autory, kteří se zúčastní výstavy poprvé, prosíme o sdělení dat narození a přehled jejich výtvarného školení (škola, učitelé).

Exlibris zasílejte na adresu:

České farmaceutické muzeum
Hospital Kuks čp. 81
 544 43 KUKS

do 29. února 2016

(tel.: 495 067 580)

Letos bychom chtěli také vydat katalog výstavy. To v jaké podobě katalog bude připraven, rozhodne až to, zda získáme dar od hejtmana Královéhradeckého kraje a od primátora města Hradec Králové. I přes tyto okolnosti jsme nuceni od každého vystavovatele vyžadovat účastnický poplatek ve výši 200,- Kč. Ten bude použit na vydání katalogu a pokrytí dalších nákladů (poštovné, materiál k instalaci grafik, atd.)
Poplatek můžete laskavě zaslat poštovní složenkou (poštovní adresa do Kuksu), nebo
poukázat na účet Farmaceutické fakulty v H. Králové (zřizovatel Českého farmaceutického muzea). Číslo účtu: 153149607/0300, variabilní symbol 75344. Nezapomeňte uvést prosím variabilní symbol, aby se Vaše částka nezatoulala a dostala se bez problémů přímo k nám.

 

Děkujeme za laskavé a chápající přijetí našeho pozvání k účasti na výstavě, za Váš
finanční příspěvek a upřímně pozdravujeme s přáním dobrého díla.

S pozdravem

M. Rumlarová Mgr. L. Valášková, Ph.D. Ing. J. Soukup

V Hradci Králové, 14. ledna 2016

 

 

Naposledy upravováno dne 26. ledna 2016