federcz

Sbírky v České republice

Česká sbírka Clavicipitales (CCC)
Česká sbírka mikroorganismů (CCM)
Československá státní sbírka typových kultur(CNCTC)
Sbírka autotrofních organismů AV ČR (CCALA)
Sbírka kultur basidiomycetů (CCBAS)
Sbírka kultur hub katedry botaniky PřF UK (CCF)
Sbírka kultur makromycetů (CCMAC)
Sbírka kultur řas katedry botaniky PřF UK (CAUP)
Sbírka kvasinek oddělení mikrobiologie (DMUP)
Sbírka mikroorganismů ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT (DBM)
Sbírka mikroskopických hub ÚPB (CMF ISB)
Sbírka mlékařských mikroorganismů (CCDM)
Sbírka pivovarských kvasinek (RIBM)
Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů (RIFIS)
Sbírka rhizobií (CRIPP)
Sbírka zoopathogenních mikroorganismu (CAPM)
Sbírky fytopatogenních mikroorganismů VÚRV (CPP)
 

 

Česká sbírka mikroorganismů (CCM)
Vedoucí: RNDr. Ivo Sedláček, CSc. - e-mail: ivo@sci.muni.cz
Adresa: Masarykova Universita, Přírodovědecká fakulta
Tvrdého 14, 602 00 Brno
e-mail: ccm@sci.muni.cz
tel:
549 491 430
fax: 543 247 339
WWW: www.sci.muni.cz/ccm
Uchovávané kmeny bakterie
Uchovávané kmeny hub
zpět

 

Československá státní sbírka typových kultur (CNCTC)
Vedoucí: MUDr. Helena Žemličková - e-mail: hzemlickova@szu.cz
Adresa: 
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48,   110 42 Praha 10

tel:
267 082 428
fax: 2
72 730 418
WWW: http://www.szu.cz/cnctc
Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka autotrofních organismů AV (CCALA)
Vedoucí
: RNDr. Jaromír Lukavský  - e-mail: lukavsky@butbn.cas.cz
Adresa:
Botanický ústav AV ČR
Dukelská 145, 379 82 Třeboň
tel: 384 72 11 56
fax:
384 72 11 36

WWW:
www.butbn.cas.cz/ccala/ccala.htm
Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka kultur basidiomycetů (CCBAS)
Vedoucí: RNDr. Ladislav Homolka, CSc.- e-mail: homolka@biomed.cas.cz
Adresa: Mikrobiologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč

tel: 241 062 397
fax: 241 062 384
WWW:
www2.biomed.cas.cz/ccbas/fungi.htm
Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka kultur hub katedry botaniky PřF UK (CCF)
Vedoucí: RNDr. Marie Váňová, CSc. - e-mail: vanova@natur.cuni.cz
Adresa: Katedra botaniky
Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova
Benátská 2, 128 01 Praha 2

tel: 221 951 658
fax
: 221 951 645

WWW:
botany.natur.cuni.cz/cz/struktura/houby.php
Uchovávané kmeny (pdf)
zpět

 

Sbírka kultur makromycetů (CCMAC)
Vedoucí:
RNDr. Jaroslav Klán, CSc. - e-mail: jklan@lf1.cuni.cz
Adresa: Národní referenční laboratoř toxinů hub
Ústav pro toxikologii a soudní chemii, 1. Lékařská fakulta UK
Universita Karlova
Na bojišti 3, 121 08 Praha 2
tel:
224 964 284
fax:
WWW
Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka kultur řas katedry botaniky PřF UK (CAUP)
Vedoucí:
Mgr. Jiří Neustupa - e-mail: neustupa@natur.cuni.cz
Adresa: Katedra botaniky
Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova
Benátská 2, 128 01 Praha 2

tel:  221 951 648-9
fax: 221 951 1645

WWW:
botany.natur.cuni.cz/algo/caup.html
Uchovávané kmeny řas
Uchovávané kmeny sinic

zpět

 

Sbírka kvasinek oddělení mikrobiologie (DMUP)
Vedoucí: Doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. - e-mail: blankaj@natur.cuni.cz
Adresa: Katedra genetiky a mikrobiologie
Přírodovědecká fakulta, Universita  Karlova
Viničná 5, 128 01 Praha 2
tel: 221 951 720, 221 951 717
fax:
221 951 724
WWW

Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka mikroorganismů ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT (DBM)
Vedoucí:
Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc., Ing. Dana Savická - e-mail: tomas.ruml@vscht.cz
Adresa: Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav biochemie a mikrobiologie
Technická 5, 166 28 Praha 6
tel:
224 353 022
fax: 224 353 010
WWW
Uchovávané kmeny bakterie
Uchovávané kmeny hub
zpět

 

Sbírka mlékařských mikroorganismů  (CCDM)
Vedoucí:
Ing.Vladimír Dráb - e-mail: sbirka@vum-tabor.cz
Adresa: Sbírka mlékařských mikroorganismů Laktoflora (CCDM)
Soběslavská 841
tel: 381 252 980
fax: 381 252 980
WWW:
Uchovávané kmeny bakterie
Uchovávané kmeny hub
zpět

 

Sbírka pivovarských kvasinek (RIBM)
Vedoucí:
Ing. Ida Hollerová  - e-mail:
Adresa: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský
Lípová 15, 120 44 Praha 2
tel:
224 915 384
fax: 224 920 618
WWW:
www.beerresearch.cz/sbkvasin.htm
Uchovávané kmeny bakterie
Uchovávané kmeny hub
zpět

 

Sbírka mikroskopických hub ÚPB (CMF ISB) 
Vedoucí:
RNDr. Alena Nováková, CSc. - e-mail: alena@upb.cas.cz
Adresa: Ústav půdní biologie AV ČR
Na Sádkách 7,  370 05 České Budějovice

tel:
387 775 746
fax: 385  310 133
WWW
Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka rhizobií (CRIPP)
Vedoucí:
RNDr. Sylvie Kálalová - e-mail: kalalova@vurv.cz
Adresa: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel:
233 022 308
fax: 233 310 636
WWW
Uchovávané kmeny
zpět

 

Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů (RIFIS)
Vedoucí:
RNDr. Maria Gottvaldová - e-mail:
Adresa: Výzkumný ústav potravinářský
Radiová 7,  102 31 Praha 10
tel:
296 792 202
fax:
WWW
Uchovávané kmeny bakterie
Uchovávané kmeny hub
zpět

 

Sbírka zoopathogenních mikroorganismů (CAPM)
Vedoucí:
MVDr. Lubomír Valíček, DrSc. - e-mail: valicek@vri.cz
Adresa: Výzkumný ústav veterinárního lékařství
Hudcova 70,  621 32 Brno
tel:
541 321 241
fax: 541 211 229
WWW:
www.vri.cz/labs/patogen/default.htm
Uchovávané kmeny bakterie
Uchovávané kmeny DNA virů
Uchovávané kmeny RNA virů
zpět

 

Česká sbírka Clavicipitales (CCC)
Vedoucí:
RNDr. Sylvie Pažoutová, CSc. - e-mail: pazouto@biomed.cas.cz
Adresa: Mikrobiologický ústav AV ČR
Vídeňská 1083, Praha 142 20
tel:
296 442 332
fax: 296 442 347
WWW
Uchovávané kmeny hub
zpět

 

 

Sbírky fytopatogenních mikroorganismů VÚRV (RICP)
(Sbírka fytopatogenních baktérií CPPB - email, Sbírka fytopatogenních hub CPPF - email, S
bírka padlí a rzí CPPO - email, Sbírka fytopatogenních virů CPPV - email)

Vedoucí: Doc. Ing. Jaroslav Polák,DrSc. - e-mail: polak@vurv.cz
Adresa: Výzkumný ústav rostlinné výroby, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
e-mail: cropscience@vurv.cz
tel:
fax:
WWW:
Uchovávané kmeny bakterie (Sbírka fytopatogenních baktérií CPPB)
Uchovávané kmeny hub (
Sbírka fytopatogenních hub CPPF)
Uchovávané kmeny hub (Sbírka padlí a rzí CPPO)

Uchovávané kmeny virů (
Sbírka padlí a rzí CPPO)
zpět

 

Poslední aktualizace: 03 dubna 2007