Etická komise Přírodovědecké fakulty University Karlovy pro práci s lidmi a lidským materiálem
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Etická komise Přírodovědecké fakulty University Karlovy pro práci s lidmi a lidským materiálem

(Odborna eticka komise pro práci s lidmi a lidským materiálem)

Komise posuzuje: etickou přípustnost vědeckých projektů pracovníků Přírodovědecké fakulty UK zahrnujících výzkumy prováděné na lidech, na lidském materiálu a na datech týkajících se lidských probandů a vydává v tomto směru své dobrozdání.

Komise zejména neposuzuje a nevydává dobrozdání týkající se vědeckých projektů zahrnujících pouze práci se zvířaty, ani etické přípustnosti chování vědeckých či pedagogických pracovníků.

Komise pracuje od roku 2006 v tomto složení:

Předseda

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (biolog)
Zaměstnán: Katedra parazitologie, Př.F. UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44

Členové
Doc. Zdeněk Kratochvíl Dr. (teolog) (mistopředseda)
zaměstnán: Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofie a dějin přírodních věd , Albertov 6, 128 43 Praha 2 - hlavni PP

MUDr. Rudolf Hoffmann (lékař-klinik)
zaměstnán Václavka sdružení interních oborů

MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. (lékař-experimentální medicína)
zaměstnán: vědecký pracovník, Oddělení buněčné ultrastruktury a molekulární biologie, Ústav experimentální medicíny, Akademie věd České republiky, Vídeňská 1083, 142 20 Praha.

Mgr. Mgr. Vojtech Hladký, Ph.D. (filosof)
zaměstnán: asistent na katedře filosofie a dějin přírodních věd UK Př. F UK

Jindra Havlíčková (zástupce neodborné veřejnosti)
zaměstnána: Nadace Bohuslava Martinů, asistentka

Postup při podávání žádosti o posouzení projektu:

1. stáhněte si Žádost o posouzení projektu zde a Potvrzení zde
2. vyplněnou žádost, předvyplněné potvrzení a podrobný popis projektu (vše pouze v elektronické verzi) zašlete na adresu: flegr(et)cesnet.cz
(komise potvrdí přijetí žádosti; na prvotní posouzení žádosti případně na navržení změn má komise 30 dnů)
3.  po výzvě dodejte papírovou verzi projektu (jen u schválených projektů) a vyzvedněte si prípadne osobně Potvrzení (jinak se posílá pouze naskenované elektronicky).