Mikroevoluce a makroevoluce
Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Mikroevoluce a makroevoluce

Anotace

Rozšiřující přednáška z evoluční biologie, navazující na přednášku B170P55 Úvod do evoluční biologie. Nevyžaduje povinně absolvování úvodní přednášky, příslušné znalosti získané například samostudiem však budou u posluchačů kurzu automaticky předpokládány a u zkoušky mohou být vyžadovány.

Zkouška

Studentům bude mimo 3 řádné termíny (ústní zkoušení) poskytnut k vykonání zkoušky z Mikroevoluce a makroevoluce navíc nultý termín. Jedná se o písemný test (otázky promítány na plátno, studenti rovnou odpovídají a, b, c, d) není třeba se přihlašovat pomoci SISu. Součástí testu muže být i látka z Úvodu do evoluční biologie. Kdo neuspěje nebo nebude spokojen se získanou známkou, dostaví se na normální ústní zkoušku (jejíž částí může být i krátký písemný predtest) a výsledek z písemného testu se mu nebude do výsledné známky započítávat. Na krátké ústní „dozkoušení“ se rovnež dostaví všichni zájemci o hodnocení „výborne“ (tuto známku tedy není možné získat pouze na základě písemného testu, "dozkoušeni" však není klasická zkouška, trvá obvykle do 10 minut). Test se ve školním roce 2018/2019 bude konat pondělí 13.5. 2019 od 13:10 v Zoologické posluchárně (2. patro V7) a následně 27.5. ve stejný čas a na stejném místě. Před příchodem na písemku si prosím zjistěte svůj kód, kterým budete svou písemku podepisovat. Zápis známky do indexu se bude konat pouze ve dnech ústních zkoušek (termíny budou vyhlašovány na SISu až do září), v srpnu však bude všem kdo nepřišli na ústní zkoušku zapsána jejich známka z testu do SISu (pouze místo známky výborně bude zapisována známka velmi dobře).
Účast na písemné zkoušce není povinná, ale je ve vašem zájmu se jednoho z obou termínů zúčastnit - známku si tím zkazit nemůžete.

Nejbližší termíny ústních zkoušek: 21.5., 28.5. 4.6., 11.6., 18.6. a 25.6. vždy od 9:00, sraz před mou pracovnou, 2. p. V7.
Výsledky písemek 2017

Výsledky písemek 2018

Výsledky písemek 2019

Probírané tematické okruhy

2004/05 2005/06 2006/07 2002/13
Dědičnost prezentace audio 23.2. A audio 23.2. B audio 2.3. A audio 22.2. A audio 22.2. B audio 1.3. A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část video celek
Molekulární evoluce prezentace audio 2.3. B audio 9.3. A audio 9.3. B audio 16.3. A audio 1.3. A audio 8.3. A audio 8.3. C audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Evoluce genů prezentace audio 16.3. B audio 8.3. A audio 15.3. B audio 15.3. C audio A video 2013
Koevoluce prezentace audio 30.3. B audio 6.4. A audio 22.3. A audio 22.3. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Evoluce parazitismu prezentace audio 6.4. audio 29.3. A audio A video 2013
Evoluce ontogeneze a životního cyklu prezentace audio 23.3. A audio 23.3. B audio 30.3. A audio 5.4. A audio 5.4. B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Evoluce chování prezentace audio 13.4. A audio 13.4. B audio A audio B audio A audio B video celek
Kulturní evoluce prezentace audio 20.4. A audio A audio A video 2013
Extinkce prezentace audio 20.4. B audio 27.4. A audio 27.4. B audio A audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část
Makroevoluce prezentace audio 4.5. A audio 4.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2013 3. část
Fylogenetika a taxonomie prezentace audio 11.5. A audio 11.5. B audio A audio B audio A audio B video 2013 1. část video 2013 2. část video 2016