Image

Výstava 3D modelů

11. 11. 2019 – 29. 2. 2020

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6

Předsálí Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty, Přírodovědecké fakulta, Albertov 6, Praha

Image

O výstavě

Výstava prezentuje 3D modely vytvořené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK.

Více
Image

Postery

Vystaveno je 20 posterů s ukázkou 3D modelů a 4 postery s ukázkami studentských seminárních prací.

Více
Image

Videa

3D animace je pomyslným dalším stupněm při tvorbě 3D modelu. Někdy bývá nazývána čtvrtým rozměrem.

Více
Image

Kontakt

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Více