Mapa přírodních ohnisek zoonóz
přenosných na člověka v ČR

Mapa zobrazuje prostorové rozmístění velikosti rizika onemocnění klíšťovou encefalitidou. Míra rizika je vyjádřena v šesti stupních, které jsou na mapě vyjádřeny postupně různou barvou od zelené (bez rizika) po fialovou (velmi vysoké riziko).


Webová interaktivní podoba mapy je postavena na platformě Grifinor. Tlačítky v levém horním rohu je možné zvětšit nebo zmenšit měřítko zobrazované části území České republiky. Se stlačeným tlačítkem myši, lze mapu libovolně posouvat.

Pokud zařízení, na kterém je mapa zobrazována, umožňuje určovat okamžitou polohu, je možné tuto polohu zobrazit v mapě kliknutím na nejspodnější tlačítko.

Pro lepší orientaci je v mapě zobrazen i povrch krajiny mimo lesní plochy s využitím leteckých snímků a silniční síť s názvy sídel převzatou z databáze openstreetmap.org.


© Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze

O mapě O projektu