New Wave 2017 – na organizačním zajištění konference se podílela významnou měrou Veronika Marianovská (Dumbrovská) a zazněl zde jak její příspěvek „Tourist traps: Changing interpretation  of culture in the historic centre of Prague“ , tak příspěvky Tomáše Krajňáka „Tourism in the Middle East: Risk Perception  from the Perspective of Central Europe a Lukáše Nekolného „Development of Zoo Attendance in Czechia Nekolný after 1989“. Fotografie ze zahajovacíhovystoupení a společenského programu jsou zde

ZOO – nejnavštěvovanější cíle – o tom, že rok 2016 byl rekordním v počtu návštěv českých zoo, pojednává článek Lukáše Nekolného v květnovém čísle časopisu pro odborníky v cestovním ruchu COT .

Novinky z IGU – z komise Geografie cestovního ruchu, volného času a globálních změn nejen o nových publikacích a konferencích naleznete v Newsletteru IGU 2017/2 zde

Program konference New Wave 2017 přinese i novinky z oblasti cestovního ruchu. Akce se uskuteční 25. a26. května, program je k dispozici zde

Články nejen o zoologických zahradách – vyšly v nedávných dnech v časopisech Tiergarten a Zahradnictví Lukáši Nekolnému. Naleznete je v sekci publikace.

 1. ročník studentské soutěže agentury Czech Tourism vyhlášena! – prozatím jsme v každém ročníku měli účastníky ve finálovém kole a dokonce naši dvakrát brali zlato, snad tedy i letos bude nějaká šance. Více informací o soutěži zde

Praha oslaví 25 let na seznamu světového dědictví UNESCO – co chystají památkáři a jak se staví k turisticky přetíženému historickému centru se dočtete zde

Nový projekt – podporu pro svůj projekt s názvem „Koncept geoparků v Česku a jeho role ve venkovských a periferních oblastech“ od Grantové agentury Univerzity Karlovy získala Iveta Čtveráková.

Novinky z IGU – z komise Geografie cestovního ruchu, volného času a globálních změn nejen o nových publikacích a konferencích naleznete v Newsletteru IGU 2017/1 zde.

Studia Turistica – mimořádné číslo tohoto časopisu naleznete zde

Cestovní ruch jako křižovatka poznatků bylo téma tradiční Jihlavské konference Aktuální problémy cestovního ruchu, která se letos uskutečnila 22.- 23. 2. naše centrum se prezentovala třemi příspěvky. Dana Fialová představila „turismus a rekreaci jako krajinotvorný činitel“ ve středečním programu, Tomáš Krajňák přednesl příspěvek „Cestovní ruch na Blízkém výhodě:percepce, imaginace a realita bezpečnosti“ ve čtvrtek obdobně jako a Lukáš Nekolný „Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů: prohlídkové okruhy“. Fotodokumentace z jednání je zde, z exkurze pak zde . Na stránkách kraje Vysočina je pak k dispozici zpráva o konferenci doplněná vybranými fotografiemi, kde jakožto účastníci konference jsou představeni Lukáš Nekolný  s Tomášem Krajňákem zde.

 1. Konference národních geoparkůse uskuteční v Nové Pace 24. – 26. 5. 2017, bližší informace v sekci konference

Trávení nejen volného času a statistika v cestovním ruchu jsou hlavními tématy právě vyšlých článků členů našeho týmu ve 3. čísle 26. ročníku časopisu Geografické rozhledy. První s názvem odhalujícím podstatu článku: „Rozdílné trávení času mužů a žen: návrh studentského výzkumného projektu“ napsala Tereza Kůsová spolu s členkami UrrLab Petrou Špačkovou a Lucií Pospíšilovou. Druhý „Řečí čísel cestovního ruchu“ napsali Dana Fialová a Lukáš Nekolný a jak název napovídá, upozorňuje na sledování a interpretaci statistických dat v cestovním ruchu. Články jsou ke stažení v záložce publikace.

Nabídka konferencí a dalších odborných setkání v Česku, u sousedů, v Evropě i ve světě je průběžně inovována v sekci Konference. Nabídka je řazena chronologicky podle termínu konání dané akce.

Nový geopark byl vyhlášen ministrem životního prostředí ČR 23.1.2017.  Národní geopark Vysočina je území v jihozápadní části kraje Vysočina, velmi zhruba ohraničitelné Počátkami, Telčí a Batelovem. Jeho největšími lákadly jsou Míchova skála, lomy v Mrákotíně a Vanově, přírodní rezervace Štamberk se zříceninou hradu a kamenným mořem, rašeliniště Zhejral a hrad Roštejn s okolím. Vedou tudy naučné i zážitkové trasy.

 1. konference historické geografie s názvem Periferie: krajina (bez)naděje se uskutečnila v Praze na Albertově 25.1.2017. Na její organizaci se z našeho centra podílela Veronika Dumbrovská, Dana Fialová a Iveta Čtveráková, která zde prezentovala poster vytvořený s kolegy Burdou, Jarošem a Maradou pod názvem Vnitřní periferie Česka a reliktní působení administrativní hranice případová studie dopravní obslužnosti. Poster a další fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

Noc hotelů – se uskuteční poprvé i v Praze a to 27. 1. 2017 – více zde

Konference New Wave, na jejíž organizaci se podílí i členové našeho centra se uskuteční v Praze 25. a 26. 5. více zde

Rok 2017 – Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu vyhlášeným OSN. Dle UNWTO překročil v roce 2015 mezinárodní cestovní ruch objem 1,186 miliardy turistů (v roce 1950 to bylo 25 milionů), zaměstnává každého 11. ekonomicky aktivního člověka a představuje ve světě třetí největší exportní odvětví…více

Studia Turistica – vyšlo 2. číslo 7. ročníku elektronického časopisu věnovaného problematice cestovního ruchu, je dostupné zde

Veselé Vánoce a vše dobré v novém roce 2017!

Pozvánka na konferenci v Opavě, která se uskuteční počátkem dubna je dostupná zde . Hlavním tématem akce, na kterou jsou přijímány příspěvky do 13. 2. 2017, je gastroturismus.

Novinky z IGU – z komise Geografie cestovního ruchu, volného času a globálních změn nejen o nových publikacích a konferencích naleznete zde.

Sborník z 12. konference Aktuální problémy cestovního ruchu konané v únoru 2016 je k dispozici zde

Zoo jako botanické zahrady – článek v popularizační časopise Zahradnictví sepsal Lukáš Nekolný. O tom, že cílem zoologických zahrad je vedle prezentace fauny i stále více prezentace flóry, se dočtete zde.

 

Důležité termíny pro nadcházející konference – abstrakty a registrace pro konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu v Jihlavě konanou v únoru je 8. 1. 2017  (zde); pro Slovensko-česko-polské seminárium v Trenčanských Teplicích chystané na červen je 30. 1. 2017 (zde); pro konferenci asociace ATLAS, která se uskuteční v září v Portugalsku 10. 3. 2017 (zde)

Článek věnovaný geoparkům „Barriers in functioning of czech geoparks in the context of different circumstances „ (dostupný zde) autorů Ivety Čtverákové, Dany Fialové, Zdenka Kučery a Pavla Chromého vyšel v časopise AUC Geographica.

Nejen volný čas je tématem nového články Terezy Kůsové, Lucie Pospíšilové a Petry Špačkové, který právě vyšel pod názvem „Jak ženy a muži v Česku tráví svůj čas a co nám to říká o české společnosti“ ve druhém čísle 26. ročníku časopisu Geografické rozhledy.

Grantový projekt – podpořený Grantovou agenturou ČR se podařilo na další tři roky získat Janě Spilkové. Pod názvem „Potraviny a město: Geografie městského zemědělství v českém kontextu“ se jistě dotkne i zahrádkaření, které má naše centrum v zorném poli. Velká gratulace!

Dny geografie – pro návštěvníky letošních Dnů geografie byla na Albertově k dispozici i didaktická hra věnovaná českým geoparkům připravená Ivetou Čtverákovou. Pozorný divák nalezne konkrétní fotografie této hry mezi fotodokumentací k nahlédnutí zde

Nová kniha – Alternativní potravinové sítě: česká cesta, která právě vyšla v Nakladatelství Karolinum je dílem Jany Spilkové s přispěním několika dalších autorů. K problematice zahrádkových kolonií se tak v publikaci vyjadřuje společně s Janou Spilkovou Jiří Vágner a k certifikaci produktů využívané i v cestovním ruchu Dana Fialová. Přesná citace knihy je uvedena v sekci Publikace.

Několik piktogramů k cestovnímu ruchu – vcelku výstižné zachycení rozdílů mezi „turistou“ a „cestovatelem “ naleznete  zde

Zajímavosti o parcích – ve Varšavě a ze zoologických zahrad v Česku, tedy z objektů svého výzkumu, publikoval Lukáš Nekolný v časopisech Tiergarten – Magazin fur Zoointeressierte a Zahradnictví. Přesné citace a odkazy naleznete v sekci Publikace.

Spa Tourism in Poland – přednáška zahraničního hosta dr. Roberta Faracika z Krakovské univerzity se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 14 hodin na Albertově v Malých sbírkách.

 1. slovensko-česká konference historické geografie se uskutečnila 3. 11. 2016 v Trnavě v prostorách Univerzity Cyrila a Metoděje pod organizačním vedením prof. Petera Chrastiny. V dělné atmosféře byl diskutován i příspěvek Dany Fialové „Turismus a rekreace jako krajinotvorný prvek“, který vycházel z připravovaných materiálů pro projekt NAKI „Český historický atlas“.

Odborný seminář 24. 11. 2016 od 14:50 v Levé rýsovně bude věnován některým z témat řešených v našem centru. Studentům a dalším zájemcům bude ve třech blocích, s následnou diskusí, přiblížen výzkum druhého bydlení, volného času a geoparků.

Dny geografie – v rámci této každoroční akce, která se na půdě naší fakulty uskuteční v posledním listopadovém týdnu, si zájemci mimo jiného mohou přijít ve čtvrtek a v pátek (24. a 25. 11.) vyzkoušet interaktivní hru „Poznáváme naše geoparky“, která se uskuteční pod taktovkou Ivety Čtverákové a Veroniky Dumbrovské. Více informací o celé celostátní akci zde

Konference Aktuální problémy cestovního ruchu – se uskuteční opět v únoru v Jihlavě a téma „Cestovní ruch jako křižovatka poznatků„. Tentokrát se bude jednat o konferenci dvoudenní 22. – 23. 2. 2017 a cílem je, aby byla mezioborovou. Bližší informace zde

Přednášky s odborníky z praxe –  ze státní i privátní sféry- v rámci kurzu Geografie cestovního ruchu navštívíme 10. 11. agenturu CzechTourism (Vinohradská 44, Praha 2, 8:30 – 10:00) a 8. 12. ve stejném čase KPMG (Pobřežní 1a, Praha 8)

Zájem o výstavy přetrvává – výstavy, na kterých se autorsky podíleli členové našeho centra a jsou k zapůjčení v Geografické knihovně PřF UK, nezůstávají v archivu, ale jsou k dispozici veřejnosti. Počátkem roku 2016 byla výstava „Vltavské ostrovy v Praze“ k vidění na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze-Řepích, dále pak v Hradci Králové. Od června do konce září „Druhé bydlení v Česku “ potěšilo návštěvníky v Lomnici nad Popelkou. „Slapy optikou geografa „ jsou k vidění do února 2017 na Vysoké škole regionálního rozvoje a „Vltavské ostrovy v Praze“ oživí prostory Městské knihovny v Ústí nad Orlicí od ledna do června 2017.

Nový výstupVeronice Dumbrovské vyšla v knize „Tourism in the City“ nakladatelství Springer kapitola věnovaná problematice cestovního ruchu v Praze – citace viz publikace. Kniha je k dispozici v Geografické knihovně PřF UK.

Vítězství v soutěži doktorandů KSGRR – katedra sociální geografie a regionálního rozvoje každoročně vypisuje soutěž o nejlepšího doktoranda 3. a 4. ročníku, kdy se hodnotí projektová a publikační činnost, vystoupení na konferencích, podíl na organizační i pedagogické činnosti katedry. Odměnou pro první dva je pak finanční krytí účasti na konferenci Asociace amerických geografů, konané každoročně v USA, v dubnu 2017 v Bostonu. Tuto cenu letos obdrží a na této prestižní konferenci bude moci pracoviště reprezentovat členka našeho centra Veronika Dumbrovská. Blahopřejeme !

Posílení našeho centra – od října 2016 rozšířili řady našeho centra dva studenti PGS oboru regionální a politická geografie – Tomáš Krajňák, specializující se na rizikové faktory pro cestovní ruch a Lukáš Nekolný, věnující se problematice dat v cestovním ruchu a tematickým parkům a zahradám. Oba pánové nevstupují do neznámých vod, neb pod vedením členů našeho centra obhajovali své bakalářské i diplomové práce.

2016 ATLAS  Annual Conference „Tourism, Lifestyle and Locations“,  konaná 14. – 16. 9. ve Velké Británii v Canterbury, byla již 25. výroční konferencí Association for Tourism and Leisure Education and Research, které se stalo naše pracoviště členem. Osmičlennou delegaci z Česka tvořili 4 zástupci našeho centra, kteří prezentovali 3 příspěvky:  Dana Fialová a Jiří Vágner připravili příspěvek pro jedno z ústředních témat konference, kterým byl temný cestovní ruch, „Motivation and place attachment in dark tourism – exhibition of torture in Czechia„. Veronika Dumbrovská a Iveta Čtveráková pak vycházely ze svých témat disertačních prací, které vhodně zapadaly do konferenčních sekcí. Veronika přednesla v sekci Heritage tourism and location příspěvek „The disappearance of Kafka´s Prague: Historic centre transformation under pressure from tourism developmenta Iveta v sekci Rural development as tourism locations „Geoparks potential for development of rural areas: the example Czech geoparks„. Vedle historického Canterbury jsme měli možnost poznat i přímořské destinace Margate s obnovovaným historickým zábavním parkem a novou galerií, Broadstairs, kde je hlavním turistickým lákadlem dům Charlese Dickense či  letovisko Ramsgate,   foto zde

Výroční konference v Českých Budějovicích proběhla 5. – 7. 9. 2016 i za účasti členů našeho centra, kteří tak české geografické veřejnosti představili témata, kterým se věnují. Veronika Dumbrovská měla příspěvek s názvem “ Percepce denního rytmu v městském turistickém okrsku: případová studie Královské cesty„, Dana Fialová a Jiří Vágner se věnovali problematice, kterou dlouhodobě řeší – tedy druhému bydlení, v příspěvku „Nové trendy v druhém bydlení v Česku„, ve kterém využili především data z rozsáhlého šetření CVVM podpořeného katedrou. Iveta Čtveráková pak vystupovala společně s kolegy z Výzkumného centra historické geografie, kteří se věnovali rekonstrukčním mapám využívaným při tvorbě Historických atlasů měst.

Výstavu „Regiony v prostoru a čase„, která byla zahájena v souvislosti s konferencí CECHG Prague 2016 (foto zde),  tvoří také poster Ivety Čtverákové a Dany Fialové s názvem Vymezování turistických regionů.

Středoevropská konference historických geografů – CECHG Prague 2016 se 31. 8. – 2. 9. odehrála částečně pod taktovkou našeho centra, neboť Veronika Dumbrovská a Dana Fialová tvořily polovinu organizačního výboru. Veronika vedla i sekci věnovanou turismu a přednesla příspěvek „Prague´s industrial heritage as a potential for the visitor´s decontcentration„, na jehož přípravě se podílela spolu s Danou Fialovou a Terezou Kůsovou. Celé centrum pak bylo zastoupeno posterem „Tourism and recreation in historical geography“ , který graficky ztvárnila Iveta Čtveráková. Foto z konference zde

 1. ročník soutěže CzechTourismu o nejlepší studentskou práci z cestovního ruchu byl opět s účastí zástupců našeho centra. Do finále postoupil a 3. místo obsadil Lukáš Nekolný. Gratulujeme!

Konference New Wave Ve dnech 19. a 20. května 2016 proběhl na půdě Přírodovědecké fakulty již osmý ročník studentskékonference NEW WAVE. Konference byla tento rok organizována novým týmem pod vedením KamilyKlingorové. Na organizaci se podílela i členka našeho centra Veronika Dumbrovská. Cestovní ruch by na konferenci představen v sekci „Tourism and Heritage“, kde se svými příspěvky vystoupily mimo jiných i Anna Čtvrtníková (Local Heritage and Sustainable Tourism in East Giant Mountains)Veronika Dumbrovská (Busking on the Royal Way: Commercialization of Local Culture Heritage). V posterové sekci pak výsledky svého výzkumu představila Iveta Čtveráková (The Importance of Felicitous Interpretation of Local Heritage at Nature Trails: the Case of Geotouristic Trails in Czechia). Fotky z konference jsou dostupné zde.

Komplexní geografická exkurze pro studenty bakalářského studia se 16. – 20. 5. 2016 uskutečnila ve východních Krkonoších. Místem pobytu byl mimo jiné Horní Maršov s objektem DOTEK, na jehož aktivitách (šetrný turismus, lokálně zakotvené učení) se podílí a v rámci svého disertačního projektu zkoumá členka našeho centra Anna Čtvrtníková. Fotografie z místa a akce jsou zde

Konference New Wave připravená na 18. – 19.5. na jejíž organizaci se podílí Veronika Dumbrovská nabízí i několik příspěvků věnovaných cestovnímu ruchu blíže viz program

Výzkum na Pražském hradě 15. 4. 2016 jsme uskutečnili v minimalistické sestavě, za nepříznivého chladného a deštivého počasí. O co bylo horší počasí, o to byli vstřícnější respondenti. Obrazová dokumentace je dostupná zde

Exkurze „druhé bydlení“ 14. 4. 2016 se konala za účasti 22 studentů do naší tradiční lokality v okolí Ohrobce. Naštěstí nepříznivá předpověď meteorologům nevyšla a tak jsme zhlédli různé typy rekreační a obytné zástavby za větru, ale za sucha. Fotodokumentace je k dispozici zde

Historickogeografický pohled na hispánskou migraci do Spojených států je název článku, který publikovala Veronika Dumbrovská společně s Leošem Jelečkem (KUHIG) ve čtvrtém čísle 25. ročníku Geografických rozhledů zde

RSA Annual Conference 2016 se uskutečnila 3.- 6. 4. 2016 v Rakouském Štýrském Hradci. V jedné ze čtyř sekcí věnované turismu prezentovala Dana Fialová příspěvek „The Chances of Redistributing Tourist in the Hinterland of Pragueś Historic Center. A Use of Industrial Heritage as a Potential for Repeated Visits“. Připravila ho ve spolupráci s Veronikou Dumbrovskou a Terezou Kůsovou a vycházel také z dílčích výsledků výzkumů uskutečněných v historickém centru Prahy v rámci výuky předmětů  Managementu cestovního ruchu a Geografie volného času. Opíral se též o poznatky získané při pracích na publikacích o pražských vltavských ostrovech a nábřežích v rámci Výzkumného centra historické geografie. Fotografie z prezentace je zde , z celé konference pak najdete zde a z jarního Grazu zde

Článek o únorové Jihlavské konferenci, na které mělo naše centrum hojné zastoupení v podobě 4 příspěvků viz níže, se objevil v dubnovém čísle časopisu pro managery v cestovním ruchu  COT business zde.

Šetření na Pražském hradě zaměřené na sledování pohybu turistů a zjišťování jejich postojů je připraveno na pátek 15. 4. od 10:30 do 17 hodin (sraz před kavárnou u Jízdárny) pod vedením Terezy Kůsové, dalších členů centra a především specialisty Donalda Robersona z UP Olomouc

Exkurze „druhé bydlení“ zamíří opět do Ohrobce a okolí. Sraz ve čtvrtek 14.4. v 8:20 na Kačerově u zastávky autobusu 331. Návrat 14:18 Praha – Braník. S sebou  – kvalitní obuv, občerstvení, 50,- Kč, psací potřeby.

Nový grantový projekt – Veronice Dumbrovské se podařilo získat financování z Grantové agentury Univerzity Karlovy pro dvouletý projekt „Turistifikace a efekt turistické pasti: případová studie turistického gheta v historickém centru Prahy“ – gratulujeme!

Úspěch pro časopis Studia Turistica – od 1. 3. 2016 byl časopis zařazen do databáze ERIH Plus, tedy při výkazech a hodnocení je evidován jako Jneimp – článek v recenzovaném časopise v databázi ERIH, který není evidován ve WoS ani ve SCOPUS. Tento elektronický časopis je dostupný na adrese http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

Soutěž o nejlepší studentskou práci 2016 CzechTourism právě vyhlásil další ročník soutěže o nejlepší studentskou práci z oblasti cestovního ruchu. V předchozích ročnících jsme vždy měli z našeho centra účastníky ve finále a dokonce i vítězku kategorie BP v roce 2012 a DP 2014 – kdo naváže na úspěchy? Bližší informace zde

Máte vztah k památkám a jejich ochraně? Pak by vás mohl zaujmout některý z chystaných seminářů připravovaných sdružením OMNIUM –  více na http://omniumos.cz/kalendar-nejblizsi-akce.html

Středoevropská konference historických geografů – se uskuteční v Praze na Albertově 31. 8. – 2. 9. 2016. Jedním z témat je cestovní ruch a dědictví. Za naše centrum jsou v organizačním výboru konference Veronika Dumbrovská a Dana Fialová. Více informací na http://www.historickageografie.cz/cechg2016

Aktuální problémy cestovního ruchu – tradiční konference v Jihlavě se uskutečnila 24. 2. 2016 tentokrát na téma „Lokální bohatství a cestovní ruch„. Z naše centrum reprezentovaly čtyři zástupkyně. V sekci kulturní a historické dědictví, regionální produkty přednesly své příspěvky Dana Fialová „Skvosty za hradbami aneb jak pomoci přetíženému historickému centru“  a Veronika Dumbrovská “ Pražský busking na Královské cestě: pouliční umění nebo turistická past?“ . Ve druhé sekci věnované přírodnímu dědictví a trvalé udržitelnosti hovořily Iveta Čtveráková “ Bohatství českých národních geoparků v kontextu jejich vymezení v regionech Česka“ a Anna Čtvrtníková „Místní bohatství a udržitelný cestovní ruch ve východních Krkonoších“. Bližší informace zde . Fotodokumentace zde (na fotografii č. 12 nás najdete všechny 4). Další, 12.  ročník ,se uskuteční 22. – 23. 2. 2017.

Workshop pracovní skupiny RSA. Ve dnech 10. až 12. února se na Boloňské universitě v Rimini uskutečnil pravidelný workshop výzkumné sítě „Cestovního ruchu a regionálního rozvoje“ Regional Studies Association, tentokrát pod názvem „Beyond the Great Beauty: Rescaling Heritage and Tourism“. Za naše centrum se workshopu zúčastnila Veronika  Dumbrovská s příspěvkem „Souvenir and Commodification in Tourism: the Case Study of Prague“.

Nové publikace od slovenských autorů k formám cestovního ruchu a značce území jsou k dispozici jak v geografické knihovně, tak v elektronické podobě:

 •  Matlovičová, K. (2015): Značka územia. Prešovská univerzita, Grafotlač, Prešov, 320 s. ISBN 978-80-555-1528-8 zde
 •  Matlovičová, K., Klamár, R., Mika, M. (2015):Turistika a jej formy. Prešovská univerzita, Grafotlač Prešov, 550 s. ISBN 978-80-555-1530-4 zde

Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch je název semináře, který se konal 11.2.2016 ve Francouzském institutu. V rámci semináře řečníci z různých oborů představili široké možnosti interpretace informací a propagace míst prostřednictvím interaktivních mobilních aplikací nebo turistických portálů. Program semináře je dostupný na http://www.emuzeum.cz/admin/files/Pozvanka-WEB-Heritage-150211-IFP.pdf. a nabízí tak informaci, na které osoby je vhodné se obrátit při získání bližších informací o této problematice.

Venkov 2016 pravidelný každoroční seminář se uskutečnil v Praze 4. 2. 2016. Naše centrum reprezentovala s příspěvkem „Participace lokálních aktérů působících v turismu na rozvoj Východních Krkonoš“ Anna Čtvrtníková. Všechny prezentace ze semináře i fotodokumentace jsou dostupné zde

Místa konfliktů jako turistická atraktivita? je název článku vycházejícím v 3. čísle 25. ročníku časopisu Geografické rozhledy. Dana Fialová se v něm zamýšlí nad problematikou temného cestovního ruchu. Článek doprovází fotografie na druhé  straně obálky.

 1. konference historické geografie s podtitulem Proměny historické geografie: výzkum a vzdělávání se uskutečnila v Praze 27. 1. 2016. Organizačně se na jejím zajištění podílela z našeho centra Veronika Dumbrovská a Dana Fialová, která vystoupila i v první části vědeckého programu s příspěvkem „Turismus a rekreace z pohledu historické geografie„, kde obecnou problematiku zarámovala příklady témat řešených jednotlivými členy centra. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

Exkurze k druhému bydlení je plánována na čtvrtek 14. 4. cca 8 – 15 hodin, přesné místo a čas srazu bude upřesněno

Odborný seminář v letním semestru 2016 – se uskuteční ve čtvrtek 3. 3., 14. 4. a 12. 5. od 14:50 v Korčákově posluchárně (levé rýsovně)

Článek v prestižním časopise Land Use Policy věnovaný pozici a významu zahrádkových osad nejen v Praze v transformačním období vyšel Janě Spilkové a Jiřímu Vágnerovi pod názvem The loss of land devoted to allotment gardening: The context of the contrasting pressures of urban planning, public and private interests in Prague, Czechia.

Vltavské ostrovy opět v rozhlase – na vlnách Českého rozhlasu Plus v pořadu Magazín Leonardo zaznělo na Silvestra dopoledne vyprávění redaktorky Tamary Ulrychové, botanika Jiřího Sádla a Dany Fialové z našeho centra o historii i současnosti Vltavských ostrovů v Praze. Dvacetiminutový záznam si můžete poslechnout zde

Pozvánka na 11. konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu 24. – 25. 2. 2016 „Místní bohatství a cestovní ruch“ je zde,  abstrakty příspěvků jsou přijímány do 10. 1. 2016  ; aktuální program

Pozvánka na 27. ledna 2016, kdy se uskuteční 12. konference historické geografie a na které bude prostor věnovaný i cestovnímu ruchu a rekreaci je zde

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce jen vše dobré!!!

Studia Turistica – právě vyšlo druhé číslo 6. ročníku tohoto elektronického časopisu, které přináší vedle řady odborných článků věnovaných různým stránkám cestovního ruchu i recenzi na knihu Blažková, T., Fialová, D., Matoušek, V. (eds.) Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.–21. století. Praha, Togga, s.r.o. na jejímž vzniku se podíleli také členové našeho centra D. Fialová  a J. Vágner. časopis zde

Heritage, Tourism and Hospitality International Conference 2015 byl název konference konané 25.- 27.11.2015 na kterém reprezentovala naše centrum Veronika Dumbrovská s příspěvkem „Commercialization of historical centre of Prague“.

Golfová hřiště – nový prvek v krajině je název článku Dany Fialové vycházejícím v časopise Geografické rozhledy 25/2. přibližuje historii i současnost golfu a zamýšlí se nad rychlým nárůstem golfových hřišť v Česku především z hlediska využití půd. V příloze je publikována mapa dokladující různé kategorizace golfových hřišť. článek zde mapa zde

Jednání Rady národních geoparků ve Stříbře se zúčastnila členka našeho týmu Iveta Čtveráková a podělila se s účastníky o své zkušenosti získané na letní škole geoparků na řeckém Lesbosu.

Sborník z 10. konference Aktuální problémy cestovního ruchu je dostupný zde 

Nové přírůstky v geografické knihovně z dílny brněnských a královéhradeckých kolegů k problematice cestovního ruchu z různých úhlů pohledu:

 • Šauer, M., Vystoupil, J., Holešínská, A. a kol. (2015): Cestovní ruch. Učební text. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 477 s.
 • Pásková, M. (2014): Udržitelnost cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 3. vydání, přepracované, 335 s. ISBN 978-80-7435-329-1
 • Štýrský , J. (2015). Geografie cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 160 s. ISBN 978-80-7435-539-4
 • Vystoupil, J., Šauer, M., Trousil, M. (2015): Geografie cestovního ruchu v ČR. Hradec Králové: Gaudeamus, 154. s. ISBN 978-80-7435-538-7
 • Venclovská K., Štýrský, J., Šípek, J., Bušek, M., Rozbořilová, D., Šípková, P. (2015): geopsychologie a ekopsychologie v cestovním ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 242 s. ISBN 978-80-7435-540-0
 • Milošová, D., Neužil, J., Pásková, M., Pondělíček, M., Smutek, D., Štýrský J. (2014): Modul průvodce ekoturismu a geoturismu. Hradec Králové: Gaudeamus, 158 s. ISBN 978-80-7435-330-7
 • Štýrský, J., Petera, J. (2015): Práce průvodce v současných podmínkách rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 260 s. ISBN 978-80-7435-535-6

Odborný seminář 22. 10. 2015 spojil řadu výzkumných center, jejichž  cíle i metody se často doplňují – fotografie z akce naleznete zde

Exkurze  15. 10. 2015  – Projevy turistifikace v centru Prahy je součástí přednášky Geografie cestovního ruchu. Fotografie z akce, jejíž součástí byla, vzhledem ke klimatickým podmínkám, také návštěva výstavy Znáte Prahu ? jsou zde

CaTference – neboli konference urbánních změn v postkomunistických zemích se konala v Praze 23. – 26. 9. O tom, že i cestovní ruch hraje ve městech významnou roli, svědčí zařazení sekce, kterou pod názvem „Urban tourism development in post-socialism cities“ zorganizovala Veronika Dumbrovská, kde sama přednesla příspěvek „25 years of urban tourism development in Prague: The changing patterns of tourism in the historical center“. Fotografie z akce jsou dostupné zde

Druhé bydlení v zahraničním vysílání Českého rozhlasu – rozhovor Iana Willoughby s Jiřím Vágnerem v pořadu One on One si můžete v klidu přečíst zde

EUGEO Budapest 2015 šestá konference asociace evropských geografických společností se uskutečnila za vedra a uprchlické krize v Evropě 30.8. – 3. 9.2015 v prostorách Akademie věd Maďarska a v moderním kampusu E.L. University v Budapešti. Naše centrum reprezentovalo na této konferenci, kde byl prostor i pro jednání komise IGU – Tourism and climate changes, příspěvky: Suburban areas in the southern hinterland of Prague – transformation of second home function“ (D. Fialová, T. Kůsová, J. Vágner) a Royal route in Prague – still genuine tourism?“ (V. Dumbrovská, D. Fialová, J. Vágner)

Studia Turistica – právě vyšlo 1. číslo šestého ročníku, které obsahuje i článek „Monitoring efektů projektů cestovního ruchu podpořených v rámci SROP“ Dany Fialové a Terezy Šenkýřové, vycházející právě z Tereziny diplomové práce.

Druhé bydlení na vlnách Českého rozhlasu Dvojka aneb hodinový rozhovor moderátora Jana Burdy s Danou Fialovou v pořadu Kontakt Dvojky zazněl v úterý 18. 8. 2015 od 20 do 21 hodin. Poslechnout si ho můžete zde

Druhé bydlení v Magazínu Lidových novin – rozhovor s Danou Fialovou o chataření a chalupaření pod názvem Česká dovolená vyšel jako hlavní článek v pátečním magazínu Lidových novin 14. 8. 2015, část elektonické podoby je k dispozici zde, tištěná podoba v pdf pak zde. Rozhovor i fotografování proběhlo v autentickém prostředí a to, že lívance, o kterých paní redaktorka píše nejsou fikce, ale reálné, i o tom jak takové fotografování do tisku probíhá a co z toho vznikne, se můžete přesvědčit zde

Druhé bydlení na vlnách Českého rozhlasu Plus aneb půlhodinový rozhovor s Danou Fialovou ve Studiu Leonardo v úterý 21. 7. 2015 si můžete vyslechnout zde

Geoparky na Lesbosu International Intensive Course on Geoparks je název kurzu, který se konal ve dnech 23.6. – 3.7. 2015 na řeckém ostrově Lesbos. Jeho témata byla tentokrát geo-vzdělávání v praxi, geoturismus a udržitelný rozvoj. Mezi hlavní řečníky kurzu patřili zakladatelé prvních geoparků a přední odborníci na problematiku vzdělávání v geoparcích. Za naše centrum se zúčastnila Iveta Čtveráková, která prezentovala jak české geoparky, tak problematiku, kterou se zabývá ve své disertační práci v příspěvku „Czech geoparks – their problems and interpretation of local heritage“. 

ICHG London 2015 aneb 16. Mezinárodní konference historické geografie, kterou 5. – 10. 7. 2015 hostila Royal Geographical Society v Londýnském Kensingtonu, byla i s hojným českým zastoupením. Místo konání, české účastníky i nejvýznamnější světové osobnosti historické geografie můžete vidět na fotografiích zde . Naše centrum reprezentovala Dana Fialová s příspěvkem The Vltava Cascade as an example of the development of a recreational landscape since the early twentieth century„, který zazněl v sekci “ Water management, modernization, colonisation: hydroresilience in comparative contexts “ 9. 7. 2015

Integrating City Tourism(s) into the Urban Research Agenda:  Workshop zaměřený na setkání výzkumníků zabývajících se městským cestovním ruchem/ruchy a vytvoření pracovní skupiny proběhl 14. a 15. června 2015 v italském městě L’Aguila v budově Grand Sasso Science Institutu (GSSI). Za naše výzkumné centrum se workshopu zúčastnila Veronika Dumbrovská s příspěvkem Urban tourism development in Prague: From tourist mecca to tourist ghetto“.

 1. ročník soutěže CzechTourismu o nejlepší studentskou práci se konal opět s účastí studentů našeho centra. Do finálového kola, které se uskutečnilo 29. 6. 2015 postoupili diplomanti Marek Lněnička a Eva Čáslavová, která nakonec získala druhé místo. Tedy velká gratulace!!! Blíže v tiskové zprávě zde, kde je zmínka jak o těsném souboji o prvenství, tak o tom, že naše pracoviště mělo ve skupině 10 finalistů jako jediné z republiky dvě želízka v ohni.
 2. Česko-polsko-slovenské semináriumpod názvem „Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in Geographical Research” se za účasti 106 geografů z Česka, Polska a Slovenska konalo 1.- 3. 6. 2015 v Litomyšli v Evropském školícím centru YMCA v budově bývalého zámeckého pivovaru. Ve 20 sekcích, kde byl dostatečný prostor na diskusi, zaznělo 88 příspěvků.Členové našeho centra se podíleli jak na organizaci akce (Dana Fialová vedla organizační výbor), tak především vystoupili s 5 příspěvky: Methodology of the tourism analyses of the administrative regions: Case study of Hradec Králové Region (JV, VD, DF); New directions in the second home research (DF, TK); Urban tourism development: The case study of Prague (VD);  Tourism changes in the Železné hory region ();The future of tourism in the Giant Mountains (Krkonoše): Nonprofit organization as a specific agent of tourism (). Akce měla zdařilou jak vědeckou, tak společenskou část doprovázenou tradičně přátelskou atmosfétou. Fotodokumentaci je možné shlédnout  na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/10._C-P-S_seminarium_Litomysl_1._-_3._6._2015/

Kameny se valí na Chrudim byl podtitul 3. Konference národních geoparků, která se konala ve dnech 22. – 24. 5. 2015 v Chrudimi a na jejíž organizaci se podílela Iveta Čtveráková. Vedle odborných konferenčních příspěvků zaměřených zejména na interpretaci informací a příklady produktů dobré praxe byl připraven i bohatý doprovodný program, do kterého byli zapojeni místní obyvatelé. V podvečer byla zahájena Muzejní noc a v další den probíhal kamenický jarmark s výrobky místních producentů. Nakouknout můžete i pomocí spotu TV Chrudim zde

Další termín exkurze do Ohrobce – byl po dohodě účastníků dohodnut na čtvrtek 11. 6. 2015 – sraz 8:20 Kačerov, stanice autobusu 331

Exkurze Ohrobec – proběhla letos 14. 5. 2015. Fotodokumentace s detailním zachycením objektů v Jarovském údolí je na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/Exkurze_14._5._2015_Ohrobec/

Na 3. konferenci národních geoparků 21. – 24. 5. 2015 v Železných horách bude aktivně vystupovat nejen jako členka Národní rady geoparků , ale také jako organizátor Iveta Čtveráková blíže zde

Konference New Wave  21. – 22. 5 2015– z našeho centra  mají vystoupení nachystané  Anička Čtvrtníková a Veronika Dumbrovská program viz program

Terénní cvičení ze sociální geografie – naše centrum zajišťuje 3 bloky terénního cvičení: mapování v zahrádkových koloniích a komunitních zahradách (garant J. Spilková), pozorování denního rytmu v historickém jádru Prahy, sledování využití budov na Královské cestě a na Zlatém kříži (oboje garantují V. Dumbrovská a D Fialová)

Reakce na seminář Vltavské ostrovy se objevila v novém čísle Informací ČGS zde a v časopise Geodetický a kartografický obzor zde (15. strana pdf dokumentu)

Praha turistická a plná suvenýrů – jak to s nimi vypadá řešili studenti v březnu v rámci předmětu Management cestovního ruchu. Co nám napoví první pohled dokumentují fotografie  zde

Rub a líc turistické přitažlivosti je článek Dana Fialové a Lukáše Nekolného, který vyšel v 4. letošním čísle Geografických rozhledů věnovaných „Přitažlivosti“

Exkurze „Druhé bydlení“ se uskuteční 14. 5. 2015 . Sraz 8:20 na Kačerově na zastávce autobusu 333 směr Dolní Břežany, návrat max 14:30 nádraží Vršovice. S sebou občerstvení, 30,- Kč, psací potřeby s podložkou, kvalitní boty do terénu. Před exkurzí nastudovat kapitolu D. Fialové z knihy Sociální proměny pražských čtvrtí ke stažení na této adrese

Odborný seminář 12.3. se uskuteční od 15 hod v prostorách Sálu Architektů na Staroměstské radnici.

V Českém rozhlase opět vltavské ostrovy – od čtvrtka 29.1. je každých 14 dní k slyšení na pořadu Ranní plus reportáž z výstavy Vltavské ostrovy v Praze.

Aktuální problémy cestovního ruchu – tradiční konference v Jihlavě se konala letos 25.-26.2. již po desáté, tentokrát s podtitulem Cestovní ruchu: vývoj – změny – perspektivy. Mezi 130 účastníky z 6 zemí se neztratilo ani naše centrum se čtyřmi  zástupkyněmi. V sekci věnované mladým výzkumníkům seznámily se svými příspěvky posluchače Iveta Čtveráková – Proměny cestovního ruchu v oblasti Železných hor v kontextu vzniku geoparku, Anna Čtvrtníková – Udržitelný turismus – DOTEK jako příklad dobré praxe a Veronika Dumbrovská – Suvenýry a komodifikace cestovního ruchu: případová studie Praha. V další ze sekcí vystoupila Dana Fialová s příspěvem Druhé bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. K vidění jsme a fotografiích 7,6, 30,41,47 a 51 https://kcr.vspj.cz/fotogalerie/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2015-1-den

Nová kniha – Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst je kolektivní monografií , která vzešla ze semináře uskutečněného 30. 5. 2013 v rámci spolupráce našeho centra a projektu FSV UK pod vedením prof. Václava Matouška. Kniha obsahuje také 2 kapitoly vytvořené členy našeho centra a to D. Fialovou, přibližující historii a současnost  druhého bydlení v Česku a J. Vágnerem, který popisuje trampské osady v zázemí českých měst (přesné citace viz publikace). Knihu je možné zakoupit v běžné síti viz zde.

Seminář Venkov 2015 – hostil účastníky v Praze 5. 2. 2015. Ani zde nechyběly příspěvky z našeho centra – I. Čtveráková vystoupila s příspěvkem „Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí (Případová studie Chotěbořsko)„, při jehož diskusi opět vyplynulo, že řada osob netuší co pojem geopark skrývá. D. Fialová vystoupila se svou kolegyní z MUP Hanou Horákovou s příspěvkem vycházejícm z jejich nové knihy Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Fotografie z akce jsou na adrese

http://danafi.rajce.idnes.cz/Venkov_2015_-_seminar_5._2._2015/

Regional Studies Associatin Tourism Research Workshop se 28. – 30.1. 2015 konal v Budapešti a jeho ústředním tématem byl městský cestovní ruch. tato problematika je z našeho centra nejbližší Veronice Dumbrovské, která reprezentovala naše centrum příspěvkem Touristification and the tourist trap: the case study of Prague.

Krajiny snů – Nerealizované projekty od středověku do současnosti bylo ústřední téma 11. historickogeografické konference, která se uskutečnila 28. 1. 2015 v Praze. I. Čtveráková a D. Fialová zde s kolegy P. Chromýcm a M. Šiftou prezentovali příspěvek „Projekty postindustriální krajiny “ a poster. Sen „o holandské vesničce“ uprostřed České Kanady. D. Fialová pak ještě příspěvek „Vysokoškolský areál Albertov“. Fotodokumentace z akce je k dispozici na adrese

http://danafi.rajce.idnes.cz/Krajiny_snu_-_konference_historicke_geografie_28._1._2015/

Nová kniha Vltavské ostrovy v Praze – z dílny D. Fialové, M. Steyerové a E. Semotanové navazující a rozšiřující stejnojmennou výstavu právě vyšla. Kniha přináší formou výstižných textů historické informace o existujících i zaniklých vltavských ostrovech na území Prahy. U existujících ostrovů je dokumentován i jejich současný stav doplněný názory veřejnosti . je využito bohaté grafické dokumentace – ukázek rytin zachycujících ostrovy v polovině 19. století, výřezů ze starých map Prahy a fotografií z let 2010-2014. Grafické prvky jsou doplněny poznámkami v češtině a angličtině.

Opět Vltavské ostrovy v  Praze – tentokrát projevilo zájem o přednášku Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště AV ČR  UK v Praze. Přednáška se uskuteční v Husově ulici v budově CTS v Praze 1 od 10 hodin a to v rámci pravidelných čtvrtečních transdisciplinárních seminářů 12. 2. 2015 viz http://www.cts.cuni.cz/ctvrtecni-seminare.html

Vyšlo nové číslo časopisu Studia Turistica – které je dostupné ve formátu pdf. na adrese http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

Přírůstky v Geografické knihovně PřF UK – finanční situace v závěru roku a i zájem a pomoc kolegů z výzkumného centra KUHIG umožnila patřičně rozšířit nabídku knih s problematikou cestovního ruchu, ke které se řadí i materiály vytvořené členy GeoVoČ:

 •  BARKER, A. D. (ed.) (2015): Identity and Intercultural Exchange in Travel and Tourism. Channel View Publications, 220 s.
 •  BHANDARI, K. (2014): Tourism and national dentity. Heritage and nationhood in Scotland. Channel View Publications, 205 s.
 •  CAVE, J., JOLLIFE, J., BAUM, T. (2013): Tourism and Souvenirs. Glocal perspective from the Margins. Channel View Publications, 154 s.
 •  DUMBROVSKÁ, V., FIALOVÁ, D. (2014): Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest. Czech Journal of Tourism, roč.3, č. 1, s. 5–26. ISSN 1805-3580 (tištěné), 1805-9767 (online) DOI: 10.2478/cjot-2014-0001
 • FIALOVÁ, D. (2014): Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu. In Holešinská, A. (ed.), 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno, Masarykova univerzita,  s. 16-29. ISBN 978-80-210-7585-6.
 • FRANCESCONI, S. (2014): Reading Tourism Texts. A Multimodal Analysis. Channel View Publications, 184 s.
 • FROST, W. (2011): Zoos and Tourism. Conservation, Education, Entertainment?  Channel View Publications, 262 s.
 • HEELEY, J. (2011): Inside City Tourism. A European Perspective. Channel View Publications, 167 s.
 • HORÁKOVÁ, H., FIALOVÁ, D. (2014): Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 398 s. ISBN 978-80-7380-537-1
 • NEWSOME, D., MOORE, S.A., DOWLING, R.K. (2013): Natural Area Tourism. Ecology, Impacts and Management. 2nd edition. Channel View Publications, 457 s.
 • PICARD, D., DI GIOVINE, M.A. (eds.): Tourism and the Power of Otherness. Seductions of Diference. Channel View Publications, 194 s.
 • WATERTON, E., WATSON, S. (2014): The Semiotics of Heritage Tourism. Channel View Publications, 141 s.
 • YEOMAN, I. et al. (2012): 2050 – Tomorrow´s Tourism. Channel View Publications, 258 s.

Vltavské ostrovy v Praze – nejen reklama pro naši výstavu i pracoviště je součástí jednoho z hlavních článků v lednovém čísle časopisu Vesmír. Pětistránkový článek Dany Fialové s obrázky starých map i fotografiemi a rytinami si můžete přečíst zde

Přejeme jen vše dobré v novém roce 2015!

Nová kniha, přibližující nejen závěry několikaletého výzkumu fenoménu „holandských vesniček“ v Česku, ale především jeho teoretické zázemí a metodologii z hlediska sociální antropologie a sociální geografie od Hany Horákové a Dany Fialové: Transformace venkova. Turismus jako forma rozvoje,  vyšla právě před Vánocemi. titul

Konference ve Vídni 3.- 4. 12. „Symposium10 Years of EU Eastern Enlargement – The Geographical Balance of a Courageous Step“ pořádaná Rakouskou akademií věd, Rakouskou geografickou společností a dalšími institucemi přivítala i řadu účastníků z Česka. Naše centrum reprezentovaly Veronika Dumbrovská s příspěvkem Urban Tourism in Central Europe a Iveta Čtveráková s Danou Fialovou posterem Geotourism as an opportunity for territory conservation and development.

Český rozhlas Plus magazín Leonardo přinesl 3. 12. 2014 rozhovor o ostrovech v Česku s Jakubem Lysákem z KAGIK a o těch vltavských s Danou Fialovou. Reportáž vznikla a rozhovory byly natočeny v průběhu semináře k probíhající výstavě Vltavské ostrovy v Praze. Poslechnout si můžete mezi minutou 0:55 – 7:30 na adrese  http://www.rozhlas.cz/leonardo/magazinleonardo/_zprava/1425991

 V časopise Acta Universitatis Carolinea Geographica vyšla tématicky uzavřená část čítající editorial a 4 články související s projektem „Holandské vesničky“  viz níže uvedený odkaz. Z našeho centra zde nalezneme článek Dana Fialové a Jiřího Vágnera  The owners of second homes of rurural space in Czechia.

http://web.natur.cuni.cz/gis/aucg/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:issue-22014&Itemid=100

Seminář k výstavě Vltavské ostrovy v Praze konaný  27. 11. 2014 měl nejen odbornou část viz pozvánka níže, ale i kulturní. Vše je možné shlédnout na fotografiích i půl hodinovém videu na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/Vltavske_ostrovy_v_Praze_-_seminar_k_vystave_27._11._2014/

Výstava opět v médiích – tentokrát na aktuálně.cz http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/prazske-vltavske-ostrovy-na-mapach-i-obrazem/r~222e7abc719911e4840b002590604f2e/

Czech Journal of Tourism – vyšlo nové číslo, ve kterém naleznete i článek Veroniky Dumbrovské a Dana Fialové „Tourist Intensity in Capital Cities in Central Europe: Comparative Analysis of Tourism in Prague, Vienna and Budapest“ citace viz publikace

Týden geografie nejen na Albertově se objevil 20.11. v České televizi jak ráno ve Studiu 6, tak při Událostech ve 20 hodin na ČT24, kde bylo i několik záběrů na naši výstavu – 4 minuta vysílání http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/214411020001120/titulky#t=4m02s

Národní rada geoparků –  jejího zasedání se účastnila i naše členka Iveta Čtveráková,  představila sborník z jarní konference. Obsahuje i dva příspěvky vycházející z diplomových prací Romany Červinkové a Ivety Čtverákové, které zpracovávaly pod vedením Dan Fialová – blíže rubrika publikace

Cenu Geografické sekce za magisterskou práci obdržela 13. 11. 2014 z rukou proděkana členka našeho centra Iveta Čtveráková foto

Výstava Vltavské ostrovy v Praze – upoutávka vyšla 12.11.2014 v Lidových novinách zde

Seminář k výstavě se uskuteční ve čtvrtek 27.11.2014 v 15 hodin v rámci odborného semináře. Program odborný i kulturní ukrývá přiložená  zde.

Avízo o naší výstavě se objevilo na webových stránkách lidovky.cz a také na portálu Kudy z nudy

Geografia – skromný přispevok na poznanie kraja i človeka zaujímavého a mnohatvárného bylo moto konference k 40. výročí katedry regionalnej geografie, ochrany a planovania krajiny na PfF UK v Bratislavě, která se konala 6. – 8. 11. 2014.  Z našeho centra zde své příspěvky prezentovaly Iveta Čtveráková  – Možnost pro rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím geoparku a Dana Fialová – typologie golfových hřišť (na základě využití ploch). Součástí konference byla i exkurze

Fórum cestovního ruchu se v letošním roce uskutečnilo  30. a 31. 10. v Olomouci. Užitečné prezentace, které zde zazněly jsou k dispozici zde V rámci fóra se uskutečnilo zasedání Pracovní skupiny pro výzkum a vzdělávání, kde nás reprezentoval Jiří Vágner a byl též zvolen do jejího výboru.

Vltavské ostrovy v Praze – představuje historii i současnost vltavských ostrovů nacházejících se na území hl. m. Prahy výstižnými texty, dobovými obrázky i současnými fotografiemi. K zhlédnutí jsou i staré mapy zachycující ostrovy v různých obdobích – ostrovy současné i ty, které dnes již v reálu nespatříme. Návštěvník tak zjistí, že vltavské ostrovy, které můžeme považovat za specifická místa uprostřed města,  byly svědkem takových událostí jako bylo první fotbalové derby Sparta-Slavie, premiéra Smetanovy symfonické básně  Má vlast či, že zde byly za války  uskladněny rekvírované zvony a spoustu dalších informací i o jejich budoucnosti. K dispozici jsou i názory návštěvníků ostrovů, kteří byly účastníky šetření prováděném  studenty geografie v rámci výuky. Výstava se koná v předsálí Geografické knihovny, ve druhém patře budovy děkanátu Přírodovědecké fakulty UK (bezbariérový přístup), Albertov 6, Praha 2. Je přístupná zdarma každý všední den od 9 do 17 hodin od 3.11. 2014 do 31.1.2015. Výstavu  připravilo Centrum geografie volného času (GeoVoČ),. Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG) při katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s  Mapovou sbírkou UK  a Výzkumným centrem historické geografie (VCHG), ve kterém působí autorky výstavy dr. Dana Fialová, Mgr. Michaela Steyerová (obě KSGRR PřF UK) a prof. Eva Semotanová (HÚ AV ČR). Autorkou grafiky je dr. Martina Hupková a s realizaci výstavy významnou pomocí přispěla Geografická knihovna.

Bližší informace o výstavě je možné získat na adrese dana.fialova@natur.cuni.cz, či telefonicky +420 221 951 397. Od února 2015 bude výstava k dispozici i dalším zájemcům – bližší informace o možnosti zapůjčení poskytuje Geografická knihovna blanka.simanova@natur.cuni.cz

Nové články v Geografických rozhledech V prvním čísle 24. ročníku Geografických rozhledů věnovaných pramenům, vyšel článek Dany Fialové „Lázeňství  – spojení darů přírody a lidského umu“ s fotografickou přílohou na rubu titulního listu a článek Jiřího Vágnera „Wellness a termální prameny v Česku – cestovní ruch navazující na tradici lázeňství“.

Aktuální problémy cestovního ruchu – jubilejní 10. konference se uskuteční v Jihlavě 25. – 26. 2. 2015 na téma cestovní ruchu: vývoj – změny – perspektivy , informace o konferenci jsou dostupné na https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2015

Odborné semináře se v zimním semestru 2014/2015 uskuteční: 16. 10.  14:00 – 16:30 v Levé rýsovně (prezentace GeoVoČ, tvorba kvalifikačních prací),  27. 11. 15:00 – 18:00 v Levé rýsovně (seminář k výstavě Vltavské ostrovy v Praze), 8.1. – čas bude upřesněn (prezentace rozpracovanosti diplomových prací)

Český rozhlas pořad Trendy přinesl 25.9. rozhovor o druhém bydlení s Danou Fialovou, můžete si poslechnout na adrese  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3214317

Rozhovor v Časopise COT bussines s naší absolventkou, diplomantkou Dany Fialové a vítězkou soutěže CzechTourism Romanou Červinkovou přineslo zářijové číslo, které je k dispozici v Geografické knihovně

 1. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu – V Pavlově, centru jihomoravského vinařského turismu, se opět po roce pod záštitou kolegů z ESF MU Brno konalo již 5. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Zúčastnilo se 40 odborníků z řídící, akademické i veřejně-správní sféry, z toho asi pětina ze Slovenska. Nová ředitelka CzechTourism doc. Palatková hovořila o podpoře cestovního ruchu v období 2014–2020, dr. Šauer z ESF MU Brno přiblížil koncept destinačních struktur 3. generace. Širokou diskuzi, které se zúčastnil i Jiří Vágner, vyvolala tématika udržitelného cestovního ruchu a projekty geoparků, představené ing. Páskovou z MŽP. Ve Sborníku, který vyjde na CD do konce roku, bude obsažen příspěvek Dany Fialové „ Tradiční a nové formy druhého bydlení jako významná součást vnitrostátního cestovního ruchu“.

Geografie v srdci Evropy – 23. sjezd české geografické společnosti a 16. kongres Slovenskej geografickej společnosti se uskutečnil 25.-28. 8. 2014 v Praze na Albertově. Členové našeho centra se aktivně podíleli na organizační přípravě http://danafi.rajce.idnes.cz/Sjezd_CGS_2014_-_Organizacni_team/ , ale především vystoupili ve vědeckém programu. Podařilo se zformovat 2 samostatné panely: Dopady tradičních i nově se rozvíjejících forem cestovního ruchu a Formování destinací cestovního ruchu, do kterých přijali účast kolegové z dalších pracovišť. Z našeho centra zaznělo 5 příspěvků: Jiřího Vágnera – Rozvoj termálních parků a wellness turismu v Česku, Veroniky Dumbrovské  – Městské turistické okrsky a turistifikace v Praze, Dany Fialové – Dualizace společnosti ve venkovských obcích v závislosti na existenci „holandských vesniček“, Terezy Kůsové – Sociální vazby a šíření znalostí v lokalitách druhého bydlení, Ivety Čtverákové a Romany Červinkové – geoparky – nová příležitost pro rozvoj venkovského prostoru. Tematicky roztříděné fotografie z této velké akce jsou k dispozici na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/

Nabídka témat kvalifikačních prací je k dispozici v Studijním informačním systému, ideálně vyhledatelná podle jména školitele

Výuka v akademickém roce 2014/2015 – členové centra se mimo jiné budou letos podílet na výuce předmětů: Behaviorální geografie, Geografie služeb a cestovního ruchu, Geografie cestovního ruchu, Management cestovního ruchu, Problémové oblasti světa, Geografie volného času . Na přednáškách by se mělo objevit i několik externích spolupracovníků. Poběží samozřejmě i odborný seminář – 3 čtvrteční odpoledne v každém semestru.

Studia Turistica vyšlo další číslo časopisu věnovaného problematice cestovního ruchu, které je dostupné na adrese https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

Dva nové texty vytvořené Ivetou Čtverákovou a Veronikou Dumbrovskou „Význam geoparků pro vzdělávání“ a „Měření dopadů cestovního ruchu v městském prostoru“ vyšly ve sborníku z mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu “ Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“,který je k dispozici na webových stránkách VŠP v Jihlavě  https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014

Second World Congres of Environmental History se uskutečnil 8.- 12. 7. 2014 v Portugalském Guimaraesi. Problematice cestovního ruchu a rekreace byly věnována dva samostatné panely (z regionálního hlediska se jeden panel věnoval Alpám, druhý ostrovním destinacím) i několik dílčích příspěvků. Dana Fialová zde prezentovala příspěvek „Recreational Landscapes: Rural Landscapes for the Urban Population? The Example of Czechia from the Beginning of Industrial Society to the Present“

Velká gratulace!!! Členka našeho centra Romana Červinková, studentka oboru regionální a politická geografie,  25. 6. 2014 zvítězila ve 3. ročníku soutěže Czech tourismu o nejlepší studentskou práci se svou diplomovou prací „Zakládání geoparků v konceptu udržitelného rozvoje na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda“

New Perspectives on Second Homes byl název konference IGU komise pro cestovní ruch, volný čas a globální změny, která se pod taktovkou Dietra K. Mullera uskutečnila 9.-11. 6. 2014 v Skeviks gard nedaleko Stockholmu. Mezi specialisty na druhé bydlení z 16 zemí byli i Jiří Vágner a Dana Fialová. přítomné seznámili nejen s historií druhého bydlení, která je v mnohém specifická, ale zejména s výsledky posledních výzkumů a to v příspěvku „Second homes, their users and relations to the rural space and the resisent communities in Czechia“. Účastníky konference,  mezi kterými byl i nejcitovanější autor Michael Hall  z Nového Zélandu (pán v kloboučku), můžete vidět na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/IGU_-_Second_home_-_Skeviks_Gard_9._-_11._6._2014/ a místo konference a jeho blízké okolí i s druhými domy na http://danafi.rajce.idnes.cz/Skeviks_Gard_9._-_11._6._2014/

Geografie v srdci Evropy – na tuto významnou konferenci bylo z našeho centra přijato 5 příspěvků, na jejichž přípravě se podílí 7 členů.

Přírodovědci.cz – je magazín PřF UK v Praze, který popularizuje výsledky vědeckého bádání. V letošním druhém čísle je hlavním tématem Středomoří, a tak nechybí ani problematika cestovního ruchu, ke které se vyjádřili v článku Cestovní ruch: požehnání nebo hrozba?  Dana Fialová a Jiří Vágner.

Článek v Geografických rozhledech – v 5. čísle 23. ročníku věnovaném dědictví Rakousko- Uherska vyšel článek Dany Fialová a Veroniky Dumbrovské  s názvem Praha, Vídeň, Budapešť  – významná centra městského cestovního ruchu, k němuž jsou i statistické ukazatele k problematice cestovního ruchu ve jmenovaných městech dostupné na webových stránkách časopisu.

Na konferenci New Wave, jejíž 5. ročník se uskutečnil v Praze na Albertově 16.5. 2014 reprezentovala naše centrum Veronika Dumbrovská s příspěvkem „Urban tourism in central Europe: The case study Prague“. Několik fotografií ze zahájení akce a přednášky amerického hosta zde

22nd Biennial  International Congress Tourism and Hospitality Industry 2014 – Trends in Tourism and Hospitality Industry se uskutečnil 8. – 9. 5. 2014 v Chorvatsku v přímořském lázeňském středisku Opatii. Dana Fialová se svou kolegyní Hanou Horákovou zde prezentovaly výstup ze společného projektu řešícího problematiku holandských vesniček „Contested rural development through tourism: spatial and social relations in a post-socialist czech village“, který byl publikován v konferenčním sborníku viz publikace..

Druhý ročník putovní Konference Národních geoparků se uskutečnil ve dnech 29. – 30. 4. 2014 v Doksech u Máchova jezera na hranici kandidátského Geoparku Ralsko. Tento ročník byl zaměřen na témata, která se týkají naplňování poslání geoparků, s důrazem na příklady dobré domácí i zahraniční praxe. Konference se setkala s bohatou účastí představitelů národních, kandidátských a i vznikajících geoparků, členů Rady národních geoparků, odborné veřejnosti  a zástupců místních samospráv a různých organizací z oblastí jednotlivých geoparků. Na organizaci akce se velmi významně podílela členka našeho centra Jana Sobotová, která se zabývá problematikou Ralska. Centrum zde rovněž mělo své zastoupení v podobě Ivety Čtverákové , která se zabývá Geoparkem Železné hory, a která se rovněž zúčastnila jednání Rady národních geoparků probíhajícího v Doksech o den dříve. Příspěvek zazněl také od Romany Červinkové, jejímž předmětem výzkumu je Geopark Joachima Barranda v širším území Českého krasu a příspěvek nesl název „Management zakládání geoparků na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda“ . Jednotlivé prezentace z konference jsou dostupné na adrese: http://www.geoparkralsko.cz/aktuality/prezentace-z-konference-narodnich-parku

Dobrá praxe v udržitelnosti rozvoje cestovního ruchu Dne 25. 4. 2014 se na Univerzitě v Hradci Králové uskutečnila konference, jejímž ústředním tématem byl udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Představované příspěvky byly praktickými příklady udržitelnosti v cestovním ruchu v Česku i ve světě. Ve druhé sekci konference byly prezentovány studentské práce řešící obdobnou problematiku. Naše centrum reprezentovala Iveta Čtveráková s příspěvkem „Možnosti interpretace krajiny v rámci geoparku – příklady dobré praxe“.

Exkurze k přednášce Druhé bydlení se uskutečnila za slunečného 17. 4. 2014 do tradiční lokality, kterou již řadu let zkoumáme – Ohrobec-Károv-Jarov v jižním zázemí Prahy. Akce se účastnili jak studenti předmětu druhé bydlení, tak i studenti, kteří si zvolili jako jednu z částí státní závěrečné zkoušky cestovní ruch (problematika druhého bydlení tvoří několik tématických okruhů) a i zahraniční host dr. Marta Derek z Varšavy. celkem nás bylo 21. Fotodokumentace je k zhlédnutí zde

Geografie v srdci Evropy – je připravovaná velká akce – jedná se o Sjezd České geografické společnosti a Kongres Slovenské geografické společnosti, na které se budeme podílet jak organizačně (Dana Fialová je členkou organizačního výboru a hledá další dobrovolníky pro pomoc při samotném průběhu akce), tak především obsahově, ať již formou celých panelů, jednotlivých příspěvků či posterů. Abstrakty je třeba zaslat do 10. 4. Veškeré informace jsou k dispozici zde.

Přírůstky v geografické knihovně v podobě knih: Zelenka, J., Těšitel, J.,  Pásková, M.,  Kušová, D (2013) : Udržitelný cestovní ruch: management cestovního ruchu v chráněných územích. Gaudeamus, Hradec Králové, ; Kotíková, H: (2013): Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Grada Publishing; Sztompka, P. (2007): Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda. Slon, Praha.

Účast na konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu na téma Cestovní ruch a jeho dopady na společnost, která se uskutečnila 26. 2. 2014 v Jihlavě byla z našeho centra opravdu hojná. Sedm kolegyň usoudilo, že není na škodu slyšet a seznámit se osobně s odborníky, které znají jen z literatury. Naše účast nebyla jen pasivní. Ve studentské sekci zazněly příspěvky: Ivety Čtverákové „Význam geoparků pro vzdělávání“, který vycházel z její rozpracované diplomové práce  a Veroniky Dumbrovské „Měření dopadů cestovního ruchu v městském prostoru: příklad Prahy“, vycházející z počátků práce disertační. Dana Fialová pak přednesla v jedné ze sekcí následně hojně diskutovaný příspěvek „Dualizace společnosti v rozvíjejí se destinaci cestovního ruchu. Případová studie Lipno nad Vltavou“, který připravila se svou kolegyní Hanou Horákovou z Metropolitní univerzity v rámci jejich grantového projektu, sledujícího problematiku turismu na venkově se zaměřením na holandské vesničky.

Pozvánka na 2. setkání příznivců montánní turistiky, které se uskuteční 5.- 6. dubna v Mikulově v Krušných horách a bude věnováno hornické krajině Krušnohoří. Bližší informace zde

Pozvánka na přátelské setkání fandů Vltavy, které se uskuteční 15. 3. 2014 od 15 hodin v Chotilsku. Tématem je rekreace u vody a jednou z přednášejících bude i Dana Fialová. Program je dostupný zde

Právě vyšlo nové číslo časopisu Czech Journal of Tourism, které je věnované problémům geoturismu. Časopis je též dostupný v elektronické podobě v režimu Open Access v databázi nakladatelství de Gruyter.  zde

Regional Studies Association byla spolupořadatelem mezinárodního workshopu  „Evolution and transformation in tourism destinations: Revitalisation through innovation?“ v Katalánské Vila-seca nedaleko Tarragony. Zájem účastníků, především důrazem na výzkum dopadů cestovního ruchu na rezidenty, získal  příspěvek D. Fialové a J. Vágnera „Transformation of a traditional tourist destination through the boom of tourist forms and new actors“ přibližující problematiku Lipna nad Vltavou a vycházející z výsledků výzkumu projektu věnovaného holandským vesničkám v Česku.

Sborník příspěvků z 4. Mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu, který bude na CD k dispozici v Geografické knihovně, obsahuje také příspěvky členů našeho centra a to T. Kůsové  –  Aplikace kvalitativních metod výzkumu v cestovním ruchu – příklad Pražského hradu, který vychází také z výsledků volitelného předmětu Geografie volného času a J. VágneraRozvoj termálních parků v Česku, který vychází ze závěrečné zprávy mezinárodního projektu, jehož byl autor spoluřešitelem. Dále obsahuje i prezentace ooborníků, kteří byli vyžádanými přednášejícími.

Článek Technické zasněžování – spása nebo zkáza? D. Fialové vyšel právě v Geografických rozhledech č. 3 (přesná citace v sekci publikace). Věnuje se  této velmi aktuální  a kontraverzní problematice jak v obecné rovině , tak na příkladu světových destinací i českého Lipna nad Vltavou, které je ve středu zájmu našich současných výzkumů.

Výuka v letním semestru 13/14 volitelných předmětů zajišťovaných členy našeho centra: Geografie maloobchodu a spotřeby – pondělí od 14:00 v Z4, Druhé bydlení  – čtvrtek 9:00 Z1. Součástí předmětu druhé bydlení bude půldenní exkurze (termín v jednání), která je pro účastníku kurzu povinná a doporučená ke pro zájemce o státní závěrečnou zkoušku z geografie cestovního ruchu. Odborné semináře proběhnou vždy od 14:50 v Korčákově posluchárně (Levá rýsovna) a to 13. 3. (závěry únorových konferencí věnovaných cestovnímu ruchu – Vila-Seca, Jihlava), 17. 4. (zahraniční host dr. Derek , Varšava), 22. 4. (prezentace diplomových prací).

Velká gratulace člence našeho výzkumného centra Janě Spilkové, která 16. 1. úspěšně obhájila svou habilitační práci před Vědeckou radou PřF UK v Praze  a bude jí v nejbližší době udělen titul docentka

V geografické knihovně je k dispozici nové číslo časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers, které mimo jiné obsahuje článek věnovaný cestovnímu ruchu v Evropě či tvorbě indikátorů udržitelného cestovního ruchu

Vyšlo nové číslo časopisu Studia Turistica, které naleznete na adrese http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/studia-turistica

Pozvánka na habilitační přednášku dr. Jany Spilkové Transformace maloobchodu a chování spotřebitelů v Česku v období společenských transformacích“, která se uskuteční v pondělí 13. 1. 2014 od 9:00 na Albertově 6 v Pravé rýsovně zde

Krásné Vánoce a ideálně strávený VOLNÝ ČAS v roce 2014!!!

Pozvánka na 10. konferenci historické geografie „Historické krajiny obrazem a písmem“, která se uskuteční na Albertově 29.1. 2014. a jeden z příspěvků bude vázán na problematiku turistických průvodců. Celý program zde

Přírůstky v geografické knihovně, tentokrát ze zahraniční literatury z produkce Channel View Puplications představují knihy Social tourism in Europe: Theory and Practice autorů Scott McCabe, Lynn Minnaert, Anya Diekmann a Inside City Tourism. A European Perspective jejímž autorem je John Heeley.

Článek Brazílie – „motor“ Latinské Ameriky vyšel ve 2. čísle Geografických rozhledů. Jiří Vágner v něm hodnotí současný politicko-geografický, ekonomický a populační vývoj Brazílie v kontextu latinskoamerické integrace a zemí BRICS a posun země k hlavním světovým ekonomickým a politickým mocnostem.

Seminář Český venkov a turismus II věnovaný letošním výsledkům projektu „Holandské vesničky v Čechách:nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století“ se uskutečnil 5. 12. 2014. 35 účastníků vyslechlo 7 příspěvků , jak řešitelek projekt , tak jejich spolupracovníků z řad studentů. Prezentace budou , obdobně jako ty z loňského roku, dostupné na stránkách projektu http://dutch-villages.mup.cz/ fotodokumentace akce je pak na http://danafi.rajce.idnes.cz/Seminar_Cesky_venkov_a_turismus_II_5._12._2013/

Článek v časopise Klaudyán „Vývoj lázeňství na území dnešního Slovenska (v období od konce 16. století do současnosti)“ autorů Dana Fialové a Orsta Orosze vyšel po delší době v 2. čísle ročníku 8-9 a je dostupný na  http://www.klaudyan.cz/

Článek Terezy Kůsové „Volný čas a sociální kapitál: prostorová diferenciace spolkové aktivity v Česku“ právě vychází v letošním 4. čísle časopisu Geografie. Článek se věnuje významu spolkových aktivit především ve venkovském prostředí a upozorňuje na fenomén dobrovolných hasičských sdružení. (přesná citace a odkaz na článek v rubrice publikace)

Konference národních geoparků – se uskuteční 28.-30.4. 2014. Pozvánka je k dispozici zde a přihláška zde. Na organizaci akce se podílí členka našeho centra Jana Sobotová (věnuje se problematice Ralska) a s Národní radou geoparků úzce spolupracuje Iveta Čtveráková (zajímá se blíže o oblast Železných hor). Problematiku geoparku zkoumá též další z našich členek, konkrétně území Českého krasu, a to Romana Červinková

Přírůstky v geografické knihovně – k dispozici jsou čtenářům všechna letošní čísla časopisu COT-bussines a nová kniha Návštěvník jako rozvojový faktor navštíveného místa: aplikovaná geografie cestovního ruchu na příkladu vody v turistických regionech jižní Čechy a Šumava od Josefa Navrátila.

Workshop k příjezdovému cestovnímu ruchu: zdrojová základna pro statistiku PCR – pod záštitou MMR , 28.11.  Analýza zdrojové základny PCR byla připravena a prezentována společností KPMG a EEIP. Jedním z hlavních zdrojů pro datovou základnu by se mimo ČSÚ měly stát data z mobilní telefonů a data z platebních karet, která by měla být doplněna o kvalitativní šetření.

Seminář pro profesionály v cestovním ruchu: Praha a její současné předpoklady pro turistický ruch – 14.-15.11.2013, který byl organizován Pražskou informační službou (PIS). V první části semináře byla představena nová marketingová strategie PIS, která od roku 2014 mění současný název na „PIS – Prague City Tourism“. V dalších částech byly představeny základní údaje Prahy, statistiky příjezdového cestovního ruchu, systém informačních center v Praze, významné turistické akce a historie Prahy a jejích nejvýznamnějších památek. Druhý den v dopoledních hodinách proběhla prohlídka Staroměstské radnice se všemi jejími sály a podzemím. Prohlídka byla zakončena na Staroměstské věži. V odpoledních hodinách proběhly opět přednášky v prostorách PIS, kde byly prezentovány nejvýznamnější památky Prahy. Z našeho centra se akce účastnila Veronika Dumbrovská, neb právě problematika cestovního ruchu v Praze je předmětem jejího výzkumu. Základní informace ze semináře jsou zde

Agroturistika je hlavním tématem monotematického čísla časopisu European Countryside, které vyšlo 22. 11. 2013 a je dostupné na adrese http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-4/issue-files/euco.2013.5.issue-4.xml

Český venkov a turismus II tento seminář se uskuteční 5.12. 2013 od 15 hodin v Korčákově posluchárně (levá rýsovna) na Albertově 6. Představí především nové dílčí výsledky probíhajícího projektu GAČR „Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku  21. století“ . Podrobný program je k dispozici zde

„Město a domov“ byla již IV. brněnskou konferencí urbánních studií pořádanou 7.- 9. 11. 2013 FSS MU. Polemiku nad tím, jakou hraje roli druhé bydlení nejen při vztahu k domovu přednesla Dana Fialová v příspěvku „Druhé bydlení, druhý domov?“ Tereza Kůsová pak s kolegyněmi Lucií Pospíšilovou a Petrou Špačkovou  z Laboratoře urbánních a regionálních studií (URRlab) vystoupila s příspěvkem „Co děláme doma?“ Program  a abstrakty všech příspěvků jsou dostupné na  http://www.ups.fss.muni.cz/file/mesto-a-domov-program-a-abstrakty.pdf

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Článek Jany Spilkové věnovaný problematice volného času a rizikového chování dětí vyšel pod názvem „Leisure time preferences and health-risk behavior of teenagers in the post-communist Central European countries“ v časopise oceněném IF 0.860 Children’s Geographies. Abstrakt je dostupný na http://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/14733285.2013.848742#tabModule

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Sportovní den Geografické sekce se uskutečnil 24. 10. 2013 a někteří z našeho centra využili nádherného slunečného dne k protažení těla. Fotografie pořízené Danou Fialovou a Zdeňkem Žižkou jsou k vidění na http://danafi.rajce.idnes.cz/8._Geograficky_sportovni_den_24._10._2013/

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Odborné semináře v zimním semestru 2013 se uskuteční 31.10. od 14:50 v Pravé rýsovně na téma: Nejnovější výstupy našeho výzkumu a jejich vazba na kvalifikační práce; 5.12. 15 – 18 hod v Levé rýsovně, kdy se bude jednat o workshop Turismus na českém venkově II (v návaznosti na loňskou podzimní akci); 16.1. od 9 hod v Levé rýsovně společně s centry řešícími problematiku migrace a měst, kde bude hlavním tématem prezentace rozpracovanosti diplomových prací připravovaných k obhajobě v tomto akademickém roce.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Fórum cestovního ruchu   14.-15. 10.  se uskutečnilo pravidelné každoroční největší setkání odborníků na CR  z komerční, veřejné a akademické sféry, tentokrát v GONGU – Stavbě roku 2013 v Ostravě-Vítkovících (v bývalém plynojemu). Organizátorem byla Agentura pro regionální rozvoj Ostrava pod záštitou Moravskoslezského kraje ve spolupráci s CzechTourism a MMR. Na diskuzním fóru naše centrum zastupoval Jiří Vágner. Nejbouřlivější diskuzi vyvolala příprava Zákona o CR ve vztahu k nevyjasněnosti kompetencí a financování krajů a turistických oblastí

 

Turistické centrum Prahy, kde jsme pozorovat dopady CR působící na historické městské prostředí, jsem navštívili v rámci přednášky Geografie cestovního ruchu 17. 10. 2013. Fotodokumentace je k nahlédnutí http://danafi.rajce.idnes.cz/Turisticke_centrum_Prahy_-_vyuka_17._10._2013/

 

Pozvánka na tradiční únorovou konferenci v Jihlavě Aktuální problémy cestovního ruchu  na téma „Cestovní ruch a jeho dopady na společnost“ je dostupná na https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-2014

 

Rozhovor s členkou našeho centra v týdeníku EURO – redaktor Matěj Štětka publikoval rozhovor (nejen) s Danou Fialovou na téma druhého bydlení pod názvem „Čtyřicátníci mění český venkov„, k dispozici na adrese http://euro.e15.cz/archiv/ctyricatnici-meni-cesky-venkov-1023098

 

Výstava Slapy optikou geografa byla zakončena 10.10. 2013 a bude v Geografické knihovně PřF UK k zapůjčení . Fotodokumentace z akce je na http://danafi.rajce.idnes.cz/Slapy_optikou_geografa_-_seminar_a_dernisaz_vystavy_10._10._2013/

 

 1. Polsko-česko-slovenské seminarium v Sulejowe se uskutečnilo 2.- 4. 9. 2013. Měli jsme zde možnost prezentovat a diskutovat dílčí výsledky našich projektů. Jiří Vágner vystoupil s příspěvkem „Development of Thermal Basins in Visegrád Four Countries“ a Dana Fialová „The dualism of the society in a developing tourist destination. Case study: Lipno nad Vltavou“. Mrazivé počasí neubralo ani špetku z tradiční přátelské atmosféry (viz fotodokumentace na http://danafi.rajce.idnes.cz/9._Polsko-cesko-slovenske_seminarium_2._-_4._10._2013_Sulejow/) . Za dva roky budeme organizátory tohoto setkání, na kterém jsou jednací řečí naše tři mateřské jazyky, opět v Česku.

 

Kapitola o regionálním značení v zahraniční knize. Jana Spilková a Dana Fialová jsou autorkami kapitoly „Bulding fertile links with regional brands: The case of Czech regional products „, která je součástí knihy <span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ 12pt;=““ roman?;?=““ ar-sa;=““>Fertile Links? Connections between tourism activities, socioeconomic contexts and local development in European rural areas. (přesná citace v sekci publikace)

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ 12pt;=““ roman?;?=““ ar-sa;=““>

Výuka v zimním semestru 2013/2014 – členové výzkumného centra se podílejí na výuce předmětů (s vazbou na zaměření centra) určených pro bakalářský stupeň studia: Geografie služeb a cestovního ruchu (pondělí 9 – 10:35, G2),  pro magisterský stupeň Geografie cestovního ruchu (čtvrtek 8:10 – 10:35) – jehož součástí jsou exkurze a přednášky odborníků z praxe (17.10 – turistifikace na Královské cestě,  14. 11. – regionální diferenciace CR v Česku  KPMG, 12.12. – Czech Tourism), Odborný seminář – 15:50 – 16:30 31.10. (PR), 5.12. (LR) 16.1.2014 9 – 16 LR – prezentace rozpracovanosti DP.

 

Finální knižní výstup projektu „Factors of the sucess of thermal parks… V září vyšla monografická publikace Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries s kapitolou J. VágneraGeneral information about emerging thermal parks in the Czech Republic: just in the point of birth„. Jedná se o hlavní výstup projektu podpořeného International Visegrád Fund, kdy hlavním řešitelem by Institut rozwoja miast v Krakově.  Kniha je k dispozici v Geografické knihovně.

 

Mezinárodní kolokvium cestovního ruchu proběhlo tradičně v Pavlově letos s naší hojnou účastí: Veroniky Dumbrovské, Dana Fialové, Terezy Kůsové a Jiřího Vágnera, kteří s sebou přivezli příspěvky: Postavení cestovního ruchu Prahy ve srovnání s Vídní a Budapeští, Kvalitativní metody ve výzkumu cestovního ruchu: případová studie Pražského hradu, Rozvoj termálních parků v Česku. Tiskem by měly vyjít na přelomu roku.

 

Výstava Slapy optikou geografa, která je k vidění od 5.9. do 10.10.2013 před Mapovou sbírkou v budově Albertov 6 a je věnována žáky a kolegy doc. Bičíkovi k jeho životnímu jubileu, vznikla i za přispění našeho centra. Dana Fialová je spoluautorkou výstavy, která zachycuje oblíbené místo doc. Bičíka – oblast Slapské přehrady, „optikou“ dílčích geografických věd. Naše centrum konkrétně přispělo dvěma postery Dany Fialové a Jiřího Vágnera: “ Slapská rekreační oblast“ a „Druhé bydlení na území Slapské rekreační oblasti“ a veselým fotografickým posterem „Ze života Ivana Bičíka“.

 

Konference ESEH v Mnichově – Circulating natures: Water-Food-Energy, na které zazněla také řada příspěvků o historii a environmentálních dopadech cestovního ruchu, byla i s účastí Dany Fialové, která seznámila posluchače s příspěvkem: “ Floods as a determinant of changes to the location of second homes: The case of Czechia“ . Abstrakty všech přednesených příspěvků jsou k dispozici na http://www.abstractstosubmit.com/eseh2013/abstracts/

 

Doporučujeme k nahlédnutí  užitečnou databázi http://www.ciret-tourism.com/

 

Zahraniční časopisy nebývají vždy volně přístupné, ale občas kdo hledá najde….např.: Visitor Studies http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10645570902769134#.Ue6l1b5IsoF na výběr z různých oblastí výzkumu naleznete zde http://www.tandfonline.com/action/showCategory?categoryId=43983507#link9

 

Nové číslo časopisu Studia Turistica  – tedy 1. číslo čtvrtého ročníku elektronického časopisu je k dispozici na adrese http://www.vspj.cz/soubory/download/id/2118

 

Opět v terénu Dokumentace z okolí Slapské přehrady, tentokrát ze severní části, kde jsou např. zachyceny hausbóty nuceně 30 let na suchu v osadě Koníček,  je k prohlédnutí na http://danafi.rajce.idnes.cz/Slapska_prehrada_a_okoli_-_severni_cast/

 

Kongres SIEF v Tartu byl i s naší účastí. Dana Fialová se svou kolegyní Hanou Horákovou z MUP připravily v rámci svého společného projektu věnovaného problematice nejen  „holandských vesniček“ panel „Empirical research of modern rurality and interdisciplinarity“, do kterého bylo přihlášeno 8 příspěvků. Jedním z nich byl Dany Fialové a Jiřího Vágnera: „The owners of second home as users of rural space in Czechia: research methods“. Panel probíhal ve třech blocích, na kterých byla velmi slušná účast a především živá věcná diskuse. Abstrakty příspěvků jsou k nahlédnutí zde: http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2013/panels.php5?PanelID=1949

 

Přejeme krásné letní prázdniny, plné zážitků, odpočinku i nových poznatků z problematiky volného času! Pro inspiraci pár čerstvých fotografií z šetření v okolí Slapské přehradní nádrže http://danafi.rajce.idnes.cz/Slapska_prehrad_a_okoli_-_jih_-_22._6._2013/

 

Finále soutěže CzechTourismu se se svými diplomovými pracemi účastnily Markéta Polanská a Veronika Dumbrovská, jejíž práce velice zaujala ředitelku Pražské informační služby – doufejme, že bude navázána plodná spolupráce. Kolegyním gratulujeme!

 

Český rozhlas 2 vysílal v úterý 18. 6. od 20 hodin pořad Kontakt Dvojky, kdes redaktorkou a s posluchači diskutovala na téma druhé bydlení v přímém přenosu Dana Fialová. Hodinový pořad je dostupný na adrese http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2911910 od 4 minuty vysílání.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Na konferenci ICOT 2013 v kyperském Limassolu zazněl příspěvek Hany Horákové a Dana Fialové „Large Scale Tourism Development in Czech Rural Area: Towards Social Unsustainability“, který vychází z poznatků výzkumu prováděného v rámci grantového projektu “ Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století“. Konference byla zajímavá především názorovými střety odborníků na cestovní ruch zaměřených na marketing a na dopady cestovního ruchu.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Soutěže CzechTourismu se letos se svými kvalifikačními pracemi, úspěšně obhájenými na půdě fakulty, účastní Veronika Dumbrovská, Lucie Horáková a Markéta Polanská. Přejeme hodně štěstí.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Nové číslo časopisu COT bussines je k dispozici v geografické knihovně.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Workshop  Individuální a masová rekreace v zázemí industriálních měst v 19. – 21. století , kterého bylo naše centrum spolupořadatelem se konal 30. 5. 2013 v Praze na Albertově. Za přítomnosti cca 40 účastníků z řad odborníků z různých oborů zaznělo 16 příspěvků a rozvinula se bohatá diskuse. Jednání probíhalo od 9 téměř do 18 hodin a na jeho hladkém průběhu mají zásluhu i studenti našeho centra, za což jim patří dík. Hlavními tematickými bloky byly: fenomén rekreace obecně, historický přehled; tramping; chataření; pohled do zahraničí (Polsko) a rekreace z pohledu architektury. Výstupem by měla být publikace chystaná na závěr tohoto roku.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Rada národních geoparků má novou spolupracovnici z našich řad a to Ivetu Čtverákovou.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Sborník z konference Aktuální problémy cestovního ruchu  kde naleznete i příspěvek Dana Fialové Vnímání destinace vybranými aktéry – metodické přístupy je ke stažení na adrese https://kcr.vspj.cz/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu a je též k dispozici v Geografické knihovně.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>20. let Amerického semestru bylo významnou událostí naší katedry. Fotografie z workshopu jsou k dispozici na http://danafi.rajce.idnes.cz/20._vyroci_Americkeho_semestru_-_workshop_15._5._2013/<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““> a z výjezdu do Třebíče, Dalešic (Postřižiny) a Zelené hory na http://danafi.rajce.idnes.cz/Oslavy_20._vyroci_Americkeho_semestru_16._-_17._5._2013/

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““ style=“color: rgb(0, 0, 0); font-family: „Times New Roman“; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;“><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>

„Vozíčkáři“ v Dejvicích 17. 4. 2013 se na Fakultě architektury ČVUT uskutečnilo jednání o sjednocení metodiky kategorizace a značení přístupnosti tras v přírodě, kterým se zabývá Pavlína Dobruská,  a komunikací ve městech a obcích, které svolala Pražská organizace vozíčkářů, o. s.  Na jednání se sešli zástupci MMR, městských částí Hl.m. města Prahy a dalších měst Česka spolu se zástupci KTČ a organizací, které působí v praxi.<span „times=““ roman?;=““ new=““ 10pt;=““ arial?,?sans-serif?;=““ cs;?=““> V rámci jednání se podařilo stanovit metodiku klasifikace a značení stezek mimo města pro osoby s omezenou schopností pohybu. S drobnými úpravami v oblasti parametrů bylo využito značení Klubu českých turistů – „systém sjezdovka“ (modrá trasa – nejjednodušší, červená trasa – střední obtížnost, černá trasa – nejobtížnější), nepřístupné trasy se již vyznačovat nebudou, obdobného, jak ve své bakalářské práci navrhla P. Dobruská POV, o. s. si dále stanovilo za cíl vytvořit společně relevantní materiál, který bude vhodným doporučením pro vytyčování, klasifikaci a značení přístupnosti tras a komunikací. V druhém květnovém týdnu se uskuteční druhé jednání, které bude zacíleno na problematiku v městském prostoru. Podrobnější informace k dispozici na http://www.presbariery.cz/konference-a-jednani/jednani-trasy.html

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““><span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Termály v Krakově  26. 4. se uskutečnil  finální workshop k projektu, podpořeného International Visegrád Fund „Factors of the Success of Thermal Parks in Visegrád Group Countries: Exchange of Good Practices“. Organizátorem byl nositel projektu – Úřad rozvoje města Krakov. Workshopu se zúčastnilo 25 expertů, hlavně z polských institucí, ale i rozsáhlá delegace z Prešova. Naše pracoviště zastupoval Jiří Vágner – spoluřešitel projektu, s příspěvkem „General information about thermal parks in Czechia: Just in the point of birth“, který by měl být publikován do konce června ve výstupní monografii z projektu.

 1. konference národních geoparkůse konala 25. – 26. 4. se v Chodové Plané. Byla zaměřena především na interpretaci geologického dědictví v geoparcích a dále na rozvoj spolupráce místních subjektů a zapojení široké veřejnosti do aktivit geoparku. V rámci prvního dne proběhla řada prezentací, jež jsou dostupné na adrese http://geoloci.webnode.cz/konference/materialy-z-konference/. Druhý den se uskutečnila exkurze. Účastníci konference měli možnost navštívit například německé Geo-Centrum u kontinentálního hlubinného vrtu ve Windischeschenbachu s perfektním vybavením pro vzdělávání v oblasti geologie a několik dalších míst, na kterých byly představeny způsoby interpretace místního dědictví. Z našeho centra se dané problematice podrobně věnuje Iveta Čtveráková.Potvrzením, že byla přímým účastníkem konference je např. fotografie č.64.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Přírůstky do Geografické knihovny PřF – představují CD i tištěné sborníky z různých konferencí na téma cestovního ruchu. příspěvky mohou dobře posloužit jako inspirativní při tvorbě kvalifikačních prací. Dále je k dispozici dubnové číslo časopisu COT business http://www.cot.cz/<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>, časopis Dějiny a současnost http://dejinyasoucasnost.cz/ se věnuje v novém čísle trampingu, kniha R. Šváchy a kol. Naprej dokumentuje českou sportovní architekturu, tedy místa spjatá s využitím volného času a to od r. 1567 do současnosti http://www.kosmas.cz/knihy/174492/naprej/

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Regionální značky hrají významnou roli v podpoře regionální identity i v cestovním ruchu viz článek Spilková, J., Fialová D. (2012) v časopise Tourism Geographies. 26. 4. 2013 jsme byli pozváni na seminář, kde se regionální značky představily v Senátu České republiky viz http://www.regionalni-znacky.cz/arz/cs/aktuality/detail/271/regionalni-znacky-se-predstavily-v-senatu , kde jsou k dispozici i zajímavé prezentace. Na fotodokumentaci si můžete prohlédnout i Blanického rytíře v plné zbroji, který měl trochu problém při vstupu ochranným rámem , ale za řečnickým pultem v Senátu mu to rozhodně slušelo….

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie byl název konference, která se uskutečnila 25.4.2013 v Brně na Vysoké škole obchodní a hotelové. Konference umožnila setkání a diskuzi odborníků z mnoha rozdílných oborů, jejichž společným tématem je cestovní ruch v jeho různorodých podobách. Z našeho centra zde vystoupila Dana Fialová s příspěvkem Udržitelný cestovní ruch a české destinace, který je dostupný v konferenčním sborníku viz. záložka publikace.

<span „times=““ cs;=““ roman?;=““ new=““ times=““ ar-sa;?=““ 12pt;=““>Seminář České podzemí 13.-14.4. se v Loděnici u Berouna v penzionu „Ve Století“ konal odborný seminář České podzemí o montánních památkách a cestovním ruchu,  organizovaný CMA – společností pro výzkum historického podzemí ve spolupráci mj. s CzechTourism. Široký rozsah multidisciplinárních příspěvků a další informace jsou ke stažení na www.ceskepodzemi.cz. Jiří Vágner informoval o výsledcích staršího projektu „Analýza cestovního ruchu na Příbramsku“. Kromě rozvoje hornických památek vyvolalo širokou diskuzi (včetně interview pro Český rozhlas 1) potenciální zpřístupnění vojenského újezdu Brdy. V neděli byl seminář zakončen exkurzí do blízké Chrustenické šachty.

Pražský hrad se stal místem našich výzkumů v rámci předmětu Geografie volného času za slunné neděle 21. dubna. Výzkumníci a typické situace jsou zachyceny na fotografiích dostupných na http://danafi.rajce.idnes.cz/Vyzkum_na_Prazskem_hrade_21._4._2013/

Soutěž Obdobně jako v loňském roce vyhlašuje i letos CzechTourism studentskou soutěž http://vyzkumy.czechtourism.cz/659/czechtourism-opet-hleda-talentovane-studenty .V loňském roce se zúčastnili 3 naši studenti, do finále postoupili 2. Vítězku jsme měli v bakalářském stupni –  Pavlínu Dobruskou a v magisterském stupni obsadil Lukáš Slavík druhé místo rozhovor s nimi naleznete na http://www.cuni.cz/IFORUM-13378.html. Je to tedy výzva pro letošní absolventy! Hodně štěstí!

Krásné Velikonoce!

Výzva k aktivizaci! Milé kolegyně a kolegové, členové GeoVoč i jeho příznivci, vaše odborné zájmy jsou velmi různorodé a přesto se často doplňují. Jistě bude pro všechny přínosné, pokud se s námi o aktivity a informace, které při svém studiu a výzkumu objevíte podělíte. V dubnu  se můžeme  těšit na zprávy z akcí, kam se chystají v rámci témat  svých diplomových prací  Pavlína Dobruská http://www.presbariery.cz/jednani-o-znaceni-pristupnosti-tras-a-komunikaci.html a Iveta Čtveráková http://geography.cz/2013/02/konference-narodnich-geoparku/ , jak pokročí studenti Terezy Gelné při výzkumu na Pražském hradě v rámci volitelného předměte Geografie volného času a životního stylu a co nového se dozví Dana Fialová na konferenci http://geography.cz/2012/12/konference-regionalni-rozvoj-cestovniho-ruchu-hotelnictvi-a-gastronomie/ . Objevili jste zajímavou knihu, článek, časopis, výstavu, přednášku apod? Dejte vědět na danafi@natur.cuni.cz.

Hledáme dobrovolníky pro pomoc při přípravě a zejména organizačním zajištění „rekreačního workshopu“ 30. 5http://geography.cz/2013/01/rekreacni-workshop/ a LUCC konference 19.6.-21.6. http://geography.cz/2013/03/tyden-aktivit-land-use-land-cover/ . Bude se jednat o obdobné práce jako při lednové konferenci Historické geografie, s tím, že účastníků bude méně, a o to více času bude možné věnovat sledování  vlastního jednání. Zájemci vítáni na adrese danafi@natur.cuni.cz.

Diplomanti a bakaláří pozor pokud chcete jít ke státním zkouškám v jarním termínu, musíte se do neděle 31. 3. přihlásit přes SIS.  Pro letošní podzimní termín bude přihlašování otevřeno od 6. 5.

Velkou událostí na Albertově bylo otevření zrekonstruované Mapové sbírky. Někteří z vás byli u toho a můžete se vidět na  fotodokumentaci pořízené naším centrem http://danafi.rajce.idnes.cz/Mapova_sbirka_-_jeji_otevreni_a_vernisaz_vystavy_21._3._2013/  či v televizním přenosu TV Barrandov. Událost to byla tak velká, že se jí věnovala i veřejnoprávní televize ČT 1 viz odkazy, které naleznete na adrese http://geography.cz/2013/03/otevreni-mapove-sbirky-v-televizi/ . Jedná se o krátké zajímavé reportáže, které populární formou přiblíží místa, kolem kterých naši studenti denně procházejí.

Zahraniční host z Finska Prof. Antti Honkanen pronese přednášku „Measuring Tourism and Tourism Business“ v úterý 2.4. v rámci kurzu Management cestovního ruchu a přednášku „Transborder Second Home Tourism: Finnish Perspectives“ ve středu 3.4. 9 – 10:30 na Albertově v posluchárně Z4.

Elektronicky dostupné jsou sborníky příspěvků již ze tří Mezinárodních kolokvií cestovního ruchu a pozvánka na kolokvium 4., které se uskuteční 12.-13. 2013 v Pavlově na adrese http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/4-mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/

Právě vychází letošní 4. číslo Geografických rozhledů, ve kterém je jako příloha (možno využít jako poster A3) stať D. Fialové Vltavské ostrovy v Praze.

Chystáme terénní šetření, které bude s velkou pravděpodobností prováděno též v rámci předmětu Terénní šetření ze z sociální geografie, ve třech různých tematických blocích. Bude se jednat o výzkum alternativního nákupního chování pod vedením J. Spilkové, spolkové činnosti na venkově pod vedením T. Gelné a rekreačního využití pražských ostrovů pod vedením D. Fialové.

Konference Aktuální problémy cestovního ruchu, která proběhla 27.2.2013 v Jihlavě je zachycena na fotodokumentaci https://kcr.vspj.cz/fotogalerie/konference-aktualni-problemy-cestovniho-ruchu-1-den  , kde najdete jak známé tváře, tak tváře, těch, které znáte jen z literatury. Naše centrum reprezentovala D. Fialová s příspěvkem Vnímání destinace vybranými aktéry – metodické přístupy.

Program odborných seminářů na jaře 201314. 3. novinky z knihoven, konferencí a obsahovo formální náležitosti diplomové práce,  11. 4. prezentace nekončících diplomantů, 30.5. workshop

Přírůstek v knihovně – Nový časopis „Czech Journal of Tourism“ spatřil světlo světa díky kolegům z Masarykovy univerzity v Brně a podpory MMR ČR. Jeho první dvě čísla obsahují po 4 článcích (7 v češtině 1 v angličtině) a zabývají se od obecných problémů cestovního ruchu až po specifické.

Další host ve výuce předmětu Management cestovního ruchu bude ze Slovinska Uros Horvat i se svými studenty 7.5. , Ondřej Špaček dorazí z pracovních důvodů místo 9. 4. až 23. 4.

Lipno v zimě – tak můžeme nazvat terénní šetření v Lipně nad Vltavou, které se uskutečnilo 28. 2.- 3. 3. 2013 v rámci projektu „Holandské vesničky…“ a spočívalo především v pozorování situace v této výrazně se rozvíjející destinaci cestovního ruchu, v rozhovorech zejména s místními obyvateli (i s turisty a  zaměstnanci v turistické infrastruktuře) a panem starostou. Jak to tam vypadá můžete vidět na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/Lipno_-_zima_-_terenni_setreni_28._2._-_3._3._2013/, která slouží jako úschovna fotografií. Jak výzkumníci pracovali i odpočívali a kdo tam vlastně byl najdete na adrese http://danafi.rajce.idnes.cz/Vyzkumnici_na_Lipne_28._2._-_3._3._2013

Hosty ve výuce předmětu Management cestovního ruchu garantovaného naším centrem,  který je vyučován v letním semestru 2012/2013 vždy v úterý 13:10 – 14:50 v Pravé rýsovně budou: Prof. Antti Honkanen University of Eastern Finland / Faculty of Social Sciences and Business Studies Joensuu, Director of Centre for Tourism Stuides 2.4. s přednáškou „Measuring Tourism and Tourism Businesses“ více zde; Mgr Zdeněk Kukal, ředitel cestovní kanceláře Geotour www. geotour.cz 12.3., kdy budeme  seznámeni s fungováním cestovní kanceláře; Mgr. Ondřej Špaček, Associate Manager ve společnosti KPMG Czech Republic více zde , který nám 9.4. objasní problematiku benchmakingu v cestovním ruchu; Mgr. Jan Martinec, z CzechTourismu www.czechtourism vedoucí Oddělení regionální komunikace 16. 4. představí manuál pro tvorbu projektu destinace.

Nový článek k projektu „Holandské vesničky….“ vyšel v časopise European Countryside „Whose countryside? Contested development in the new rural recreation localities in Czechia from the perspective of the countryside capital“ autorkou Hana Horáková  http://www.degruyter.com/view/j/euco.2013.5.issue-1/euco-2013-0002/euco-2013-0002.xml?format=INT

Zajímavosti a prezentace ze semináře Venkov 2013 pořádaného Výzkumným centrem rurální geografie naleznete na http://geography.cz/2013/02/seminar-venkov-se-velmi-vydaril-a-pritahl-velkou-pozornost/  fotodokumentaci pak na http://danafi.rajce.idnes.cz/Venkov_2013_-_Albertov_6._2.

Informace pro studenty Odborné semináře garantované naším centrem a určené pro studenty navazujícího magisterského studia, bakaláře centra a další zájemce o problematiku geografie volného času, cestovního ruchu a služeb se v letním semestru uskuteční 14. 3., 11. 4.  2013 v Korčákově posluchárně (Levá rýsovna) od 14:50 do cca 17 hodin a 30.5. v rámci workshopu Individuální a masová rekreace v zázemí industriálních měst v 19. -21. století

 1. konference historické geografie proběhla na Albertově 30.1. 2013. Na zdárném průběhu konference se významně podílely studentky z našeho centra, které naleznete společně odpočívající na jedné z fotografií dostupných nahttp://danafi.rajce.idnes.cz/9._historicka_konference_Historicka_geografie_v_digitalnim_svete_3._1._2013/. Odborně naše centrum zastupovaly Tereza Gelná a Dana Fialová s posterem „Dobrovolní hasiči jako organizátoři společenského života čských obcí: již více než 150 let trvající tradice“

Proběhlo Zahraniční posluchače zaujala naše prezentace dosavadních i právě probíhajících výzkumů druhého bydlení na konferenci Active Countryside Tourism v lednu 2013 v Leedsu http://icreth.wix.com/countrysidetourism , fotografie z nezvykle zasněženého Yorkshirského hrabství jsou k vidění na http://danafi.rajce.idnes.cz/Yorkshirske_hrabstvi_22.-25.1.2013/  Sborník abstraktů pak na https://sites.google.com/site/activecountrysidetourism/

Pozvánka – Odborný seminář o montánních památkách a cestovním ruchu se uskuteční pod záštitou CzechTourismu 13.-14. 4. 2013 v Chrustenicích. O cestovním ruchu na Příbramsku bude hovořit Jiří Vágner. Bližší informace a přihláška je k dispozici na http://www.ceskepodzemi.cz/

Pozvání z CzechTourismu na seminář k novému vizuálnímu stylu agentury CzechTourism, který se uskuteční 7.2.2013 ve 14:30 v GoJa Music Hall na výstavišti v Holešovicích v rámci veletrhu Holiday World 213

Vyšlo nové číslo časopisu Studia Turistica, které je dostupné na https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica a naleznete v něm také článek Zuzany Formánkové a Jiřího Vágnera „Potenciál geocachingu přirozvoji cestovního ruchu“

Nové stránky projektu „Holandské vesničky“, které detailně seznamují s projektem, postupem prací v terénu a s výstupy naleznete na adrese http://dutch-villages.mup.cz/index.html

Pozvánku na workshop  Individuální a masová rekreace v zázemí industriálních měst v 19. – 21. století naleznete na http://geography.cz/wp-content/uploads/2013/01/pozvánka_final_workshop-rekreace-11.pdf

Předběžný rozvrh na letní semestr 12/13 určil, že Management cestovního ruchu bude probíhat v úterý (začínáme 19. 2.) 13:10 – 14:50 v Pravé rýsovně (v jednání jsou 3 hosté z praxe a malá exkurze). Geografie volného času bude v některé pátky od 9 hodin v Z1 (začínáme 22.2. kde budou přesné termíny sděleny) – výuka bude v blocích a pobudeme i v terénu, kam nás doprovodí i prof. Roberson.

Vyšlo nové číslo časopisu COT business, které se věnuje především problematice domácího cestovního ruchu a je taktéž k dispozici v Geografické knihovně.

Přírůstek do Geografické knihovny – na CD je k dispozici sborník příspěvků 3. Mezinárodního kolokvia o cestovním ruchu, které se konalo  v září 2012 v Pavlově. Ve sborníku je též příspěvek Zuzany Formánkové a Jiřího Vágnera  „Geocaching jako inovativní možnosti rozvoje lokálního cestovního ruchu “ (přesná citace v oddíle publikace).

Odborný seminář 17. 1. se koná v Korčákově posluchárně (Levé rýsovně) po celý den a to od 9 hodin. Hlavním bodem programu je prezentace rozpracovanosti diplomových prací zájemců o letošní absolutorium.

Pozvánka na konferenci Historická geografie v digitálním světě, která se uskuteční ve středu 30. ledna 2013 na PřF UK na Albertově je s podrobným programem na adrese http://geography.cz/wp-content/uploads/2013/01/HG-pozvanka.pdf . Naše centrum bude prezentovat poster věnovaný problematice Sdružení dobrovolných hasičů a chystáme se ke zdárnému průběhu tohoto setkání napomoci při týlovém zabezpečení.

Krásné vánoce a spoustu skvěle využitého volného času v roce 2013!!!

Připravujeme – ve spolupráci s FHS UK (prof. Matoušek) a s Výzkumným centrem historické geografie (HU AV ČR +PřFUK) chystáme na druhou polovinu května Workshop: Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století, jehož cílem by měla být výměna zkušeností ze studia tohoto fenométu mezi odborníky z různých oborů (geografie, historie, antropologie, sociologie, ochrana přírody, architektura…). Přesné termíny budou včas oznámeny.

Lipno volá – další terénní výzkum v rámci projektu „Holandské vesničky v Čechách…“ je naplánovám na 28.2.- 3.3., tak aby byla zachycena zimní sezóna

Pozvánky na konference cestovního ruchu chystané na zimu a jaro 2013: na webových stránkách České geografické společnost  http://geography.cz/  jsou již upoutávky na domácí konference, které připravují kolegové z Jihlavy (27.-28.2.): Cestovní ruch-destinace- regionální rozvoj http://geography.cz/2012/11/konference-cestovni-ruch-destinace-regionalni-rozvoj/ , Brna (25.4.) Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie http://www.hotskolabrno.cz/?stranka=100&nix=konference-vyzvy-a-pozvanky#obsah a Opavy (11.4.) Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu http://conf.ulgat.fpf.slu.cz/

Výuka v letním semestru, kterou garantují pedagogové z našeho centra bude probíhat v rámci předmětů: MZ340P953 Management cestovního ruchu, který bude probíhat každý týden v úterních či středečních odpoledních hodinách a své poznatky a zkušenosti předají studentům i odborníci z praxe. MZ340P732 Geografie volného času a životního stylu: aplikace kvalitativních metod výzkumu bude probíhat blokovou formou během několika pátků, účast na výuce přislíbil Donald N. Roberson Jr. PhD. z USA, působící v současné době na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Farmářské trhy v Událostech ČT 1 – Jana Spilková se 11. listopadu 2012 zúčastnila druhého ročníku konference o farmářských trzích v Národním zemědělském muzeu, kde prezentovala výzkum v rámci výzkumného centra Geovoč a GeoQol o nakupování na farmářských trzích v menších městech Česka. Na krátkou reportáž se můžete podívat zde

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/212411000101211/obsah/234625-farmarske-trhy-a-kvalita/

Výzva – pro konferenci SIEF 2013, která se uskuteční  na přelomu léta v Estonském Tartu, byl přijat panel věnovaný problematice studia venkova a venkovských komunit, který organizujeme (má číslo 31). Vítáme zájemce o danou problematiku – bližší informace na http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2013/panels.php5?PanelID=xxxx

Fotbalový turnaj geografických pracovišť se již po 14. uskutečnil 7.12. 2012 v Bratislavě. Soutěžilo 14 smíšených družstev a Albertovské zmije složené ze zástupců KSGRR: Tomáš Havlíček (nejúspěšnější střelec soutěže a držitel letošní zlaté kopačky), Martin Ouředníček, Pepa Novotný, Martin Šimon, Lucka Pospíšilová, Tereza Gelná a Dana Fialová se umístily na 7. místě. Naše centrum tedy bylo zastoupeno dvěma členkami a navíc s podporou studentů, kteří s námi spolupracují na projektech a byli v Bratislavě v rámci spolku EGEA. několik fotografií z turnaje na: http://danafi.rajce.idnes.cz/Albertovske_zmije_7._na_14._rocniku_fotbaloveho_turnaje_Mladana_Kolenyho_v_Bratislave_7._12._2012

Návštěvu v CzechTourismu jsme uskutečnili 6.12.2012 v rámci výuky Geografie cestovního ruchu. Byli jsme seznámeni s novinkami této agentury. Předvedené prezentace jsou umístěny v SIS a další je možné nalézt na stránkách agentury např. http://vyzkumy.czechtourism.cz/

Seminář Uplatnění geografů v praxi konaný 4.12. 2012 přilákal řadu studentů všech stupňů studia, kteří zaplnili velkou geologickou posluchárnu. Pozvání přijalo, pohovořilo o svých zkušenostech a odpovídalo na dotazy studentů 12 absolventů (3 dámy a 9 pánů) ze státní sféry, soukromých firem, neziskové organizace i ze školství. Seminář organizovala Dana Řezníčková z Centra výzkumu a vývoje geografického a environmentálního vzdělávání a Dana Fialová z našeho centra. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na  http://danafi.rajce.idnes.cz/Setkani_studentu_s_absolventy_KSGRR_PrF_UK_v_Praze_4._12._2012/

Fotodokumentaci pořízenou z akcí Centra kulturní a historické geografie, se kterým úzce spolupracujeme si můžete prohlédnout na následujících odkazech. Jedná se o vernisáž výstavy umístěné před Geografickou knihovnou na Abertově Jazyk je srdcem národa-národnostní menšiny http://danafi.rajce.idnes.cz/Vernisaz_vystavy_-_jazyk_je_srdcem_naroda_narodnostni_mensiny_29._11._2012/ , vernisáž výstavy umístěné ve vestibulu budovy Akademie věd ČR na Národní třídě 3 Činy člověka v prostoru   http://danafi.rajce.idnes.cz/Vernisaz_vystavy_Ciny_cloveka_v_prostoru_3._12._2012/ a křest knihy Krajina jako historické jeviště http://danafi.rajce.idnes.cz/Krest_knihy_Krajina_jako_historiske_jeviste_3._12._12_Vila_Lanna/

Fórum cestovního ruchu, které se uskutečnilo 21. a 22.11. 2012 v Pardubicích zařadilo do svého programu i prezentaci vítězky soutěže CzechTourismu naší kolegyně Pavlíny Dobruské http://www.czechtourism.cz/tiskove-zpravy/ve-vychodoceskych-pardubicich-startuje-v-rezii-agentury-czechtourism-2-rocnik-fora-cestovniho-ruchu.html

Farmářské trhy- budou předmětem konference, která se uskuteční 11.12.2012 v Národním zemědělském muzeu v Praze 7. Můžete se zde setkat nejen s výsledky výzkumu Jany Spilkové. Blíže http://www.konferenceft.cz/

Zpráva ze semináře: 8. 11. 2012 proběhl pod názvem „Český venkov a turismus na přelomu tisíciletí“ seminář seznamující s východisky, metodami a prvními výsledky z terénu. Více jak 60 hostů semináře mělo možnost vyslechnout a diskutovat 3 příspěvky teoretického rázu (Fialová, Horáková, Hyanková) a 6 příspěvků studentů seznamujících s poznatky z terénu (Lipno, Stárkov, Čistá u Černého Dolu). fotodokumentace ze semináře: http://danafi.rajce.idnes.cz/Cesky_venkov_a_turismus_-_seminar_k_projektu_holandske_vesnicky_8._11._2012/

Setkání s prof. Gardavským, který se věnoval geografii cestovního ruchu a zejména problematice druhého bydlení a na jehož práci se snažíme navazovat, se uskutečnilo na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje při příležitosti jeho osmdesátin http://danafi.rajce.idnes.cz/80_prof._Gardavskeho_-_Albertov_23.10.2012/

Rozhlasový rozhovor o druhém bydlení s Danou Fialovou na stanici ČR Leonardo naleznete na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2745977 nebo http://hledani.rozhlas.cz/iradio/?p_po=2624 v 11 minutě pořadu Natura

Vyšlo v říjnu: Janě Spilkové a Daně Fialové byl zveřejněn článek „Culinary Tourism Packages and Regional Brands in Czechia“ v časopise Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, (IF 0,633) z vydávatelství Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2012.726268

Opět si o nás můžete přečíst: Rozhovor s Janou Spilkovou zvěřejněný v univerzitním časopisu IFORUM naleznete na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13483.html

Září ve znamení konferencí. Se závěry i s dílčími výsledky našich výzkumů jsme mohli seznámit geografickou veřejnost na Výroční konferenci České geografické společnosti v Brně. Naše centrum se prezentovalo 3 příspěvky: Tereza Gelná hovořila na téma volný čas a sociální kapitál, Dana Fialová o projektu řešící problematiku holandských vesniček a Jiří Vágner o významu rekreační fumkce obcí pro formování regionální identity. Abstrakty příspěvků naleznete na http://geokonference.ped.muni.cz/sites/default/files/files/%20Sbornik%20abstraktu%202012_08_22_FINAL.pdf . Celé příspěvky by měly být brzo k dispozici v elektronickém sborníku. Jiří Vágner se účastnil tradiční zářijové akce: 3. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu do Pavlova http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/3-mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/ . V Praze pak všichni tři jmenovaní přijali pozvání na Vysokou školu obchodní v Praze, kde diskutovali představitelé různých oborů, především sociologové, na téma: Aktuální problémy volného času a cestovního ruchu. Zde jsme naše centrum prezentovali příspěvkem: Vliv druhého bydlení na změny životního stylu uživatelů venkovského prostoru.

Co se o nás píše v univerzitním tisku: výsledek dubnového rozhovoru redaktorky univerzitního časopisu IFORUM s Danou Fialovou a Jiřím Vágnerem si můžete přečíst na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-13310.html

Velká událost:  6.- až 10. srpna se uskutečnila 15. Mezinárodní konference historických geografů. Naše centum GeoVoČ nezůstalo stranou. Na organizaci této významné celosvětové akce, které se zúčastnilo téměř 400 osob ze 44 zemí, se podíleli  Dana Fialová, jakožto členka organizačního výboru a v organizačním týmu během konference dále Tereza Gelná a Veronika Dumbrovská. Jiří Vágner přednesl odborný příspěvek vycházející z našich nejnovějších výzkumů. V prostorách před Geografickou knihovnou se bude do října nacházet výstava věnovaná české historické geografii. Její součástí je též poster našeho centra. O výstavě a konferenci informovala Česká televize 7.8. v pořadu Události v regionech http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/212411000140807/ (od 23:21 min. – 25:04 pořadu) a historiskou geografii přiblížil v rozhlase Zdeněk Kučera z Výzkumného centra historické geografie , se kterým úzce spolupracujeme.http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2695928 (ČR Leonardo dne 10.8.2012 v 10:00 – pořad Monitor – na začátku a pak od cca 13:40 min. do 18:02). Fotografie jsou v 10 albech ICHG2012 dostupných na http://danafi.rajce.idnes.cz/

Výuka v akademickém roce 2012/2013 opírající se mimo jiné o výsledky výzkumu centra a umožňující se studentům také na dalších výzkumech podílet bude v nastávajícím akademickém roce následující: Zimní semestr – MZ340P873 Behaviorální geografie, MZ340P163 Geografie služeb a cestovního ruchu, MZ340P803 Geografie cestovního ruchu; Letní semestr – MZ340P953 Management cestovního ruchu, MZ340P732 Geografie volného času a životního stylu: aplikace kvalitativních metod výzkumu.

Vyšlo o prázdninách: V nakladatelství Academia vyšla kniha „Sociální proměny pražských čtvrtí“ editovaná Martinem Ouředníčkem a Janou Temelovou http://www.academia.cz/socialni-promeny-prazskych-ctvrti.html, ve které je kapitola napsaná Danou Fialovou Druhé bydlení v zázemí Prahy, pojednávající o nejaktuálnějších změnách druhého bydlení v současné době. Obecné problémy jsou přiblíženy na dvou konkrétních územích: v údolí řeky Kocáby a v okolí Dolních Břežan.

Nové číslo časopisu Studia turistica naleznete na  https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica

Turistická sezóna je v plném proudu – ta pravá chvíle vyrazit do terénu na výzkum. Fotodokumentaci z terénního šetření na Lipně si můžete prohlédnout na http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Lipno_cervenec_2012

Blahopřejeme našim studentůmi.  Pavlína Dobruská se svou bakalářskou prací zvítězila ve své kategorii  v celostátní studentské soutěži  CzechTourismu, Lukáš Slavík obsadil v kategorii magisterských prací krásné druhé místo. Více na http://www.czechtourism.cz/media/tiskove-zpravy/czechtourism-odmenil-nejlepsi-studentske-prace.html

Gratulace pro Ewu Kubín, která 26.6. úspěšně obhájila svou doktorskou práci „Perception of attractiveness of Poland as tourism space by population of Czechia“

Vyšlo před prázdninami 2012 V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita a jeho projektu Přírodní vědy a matematika ve středních školách v Praze : aktivně, aktuálně  a s aplikacemi vyšel výukový a metodický text doplněný CD  „Cena za cestovní ruch: přínosy versus ztráty“ připravený Danou Fialovou. Materiál je určen pro pedagogy SŠ a VOŠ, ale může velmi dobře posloužit všem studentům a zájemcům o cestovní ruch. Vznikal pod patrovací kolegů z Centra výzkumu a rozvoje geografického a environmentálního vzdělávání http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geen/

Novinky v knihovně Do historie cestovního ruchu se můžete ponořit v knize Jana Štemberka „Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu“. Pozornosti by rozhodně nemělo ujít nové vydání „Výkladového slovníku cestovníhu ruchu“ od Josefa Zelenky a Martiny Páskové. 768 stránková knika bude k dispozici prezenčně v Geografické knihovně. Jinak je možné ji zakoupit za 995,- Kč v knihkupectví Linde (na ISIC 15 % sleva) či v jiných velkých knihkupectvích (v oddělení učebnic pro odborné školy).

Vyšlo v červnu 2012 – V časopise AUC Geographica 46, č1 vyšel článek Ewy Kubín: „Trips to Poland as A part of the offer of Czech travel agencies. Attractiveness of Poland as a tourist destination in the eyes of employees of travel agencies located in Prague“, který naleznete na http://web.natur.cuni.cz/~ksgrrsek/acta/2012/05_Kubin.pdf Dále v knize Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života editované Janou Temelovou, Lucií Pospíšilovou a Martinem Ouředníčkem (z centra URLlab http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/) a vydané v nakladatelství Aleš Čeněk, naleznete kapitolu „Regionální identita obyvatel a rekreantů v periferních oblastech Česka“, kterou napsali Dana Fialová a Jiří Vágner a je jedním z výstupů ukončeného grantového projektu.

Vyšlo v květnu 2012- Ve sborníku z mezinárodní konferencee Aktuální problémy cestovního ruch “ Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“, který právě vyšel naleznete příspěvek D. Fialové a V. Kadlecové: Koncept timesharingu – nová šance pro apartmánové domy? (přesná citace viz publikace)

Nový mezinárodní projekt – v období 5/2012 až 5/2013 máme možnost participovat na projektu vedeném Institute of Urban Research Krakow  podpořeném Mezinárodním Visegradským Fondem „Factors of the sucess of thermal basins in Visegrad Group countries: exchange of good practices“.

Nový předmět – Geografie volného času a životního stylu:aplikace kvalitativních metod výzkumu je připraven jako volitelný předmět pro letní semestr 2012/13. Výuku budou zajišťovat Dana Fialová, Tereza Gelná, Michal Pitoňák a účast přislíbil Donald N. Roberson z UP. Podrobnosti k předmětu na https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=d2f0a3fae8b3caddff080f870d878b66&tid=&do=predmet&kod=MZ340P732

RSA Delft 13. – 16. 5. 2012 své výsledky jsme prezentovali v sekci L01 Place, Branding and Identity – Creativity, Identities and Branding http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2012/eurconf-may/speakers-program-list.pdf . Nizozemské město Delft („rodiště“ Dívky s perlou) je velmi malebné historické město. Technická univerzita, ve které probíhala konference se může pochlubit nejen příjemným rozsáhlým areálem, ale také jednou z nejmodernějších knihoven. Několik obrázků na http://danafi.rajce.idnes.cz/Delft_13._-16._5._2012_RSA

Exkurze v rámci předmětu Druhé bydlení  se uskutečnila 10. 5. 2012 za příjemného slunečného počasí. Pozvání přijala i studentka z Amerického semestru. Cílem byly tradiční lokality, které jsou naším centrem dlouhodobě sledovány: Ohrobec, Károv, Zálepy , Jarov. Fotodokumentace je dostupná na http://danafi.rajce.idnes.cz/Exkurze_-_Druhe_bydleni_v_Cesku_-_Ohrobec_10._5._2012

Plány na prázdniny ? Terénní šetření v obci Lipno nad Vltavou zaměřené na monitoring  turisticko-rekreační funkce a čiností nejen Nizozemské klientely čeká na 4 studenty 2. ročníku oboru Geografie -kartografie v rámci předmětu Terénní praxe ze sociální geografie. Šetření bude součástí projektu „Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století“

Vyšlo v květnu 2012, ovšem s vročením 2011: v časopise Czech Hospitality and Tourism Papers – Hotelnictví, lázeňství, turismus, VII, č. 14 pojednání o možnostech konceptu timesharingu pro apartmánové domy a holandské vesničky, které vytvořily Veroniky Kadlecová a Nožičková s Danou Fialovou (přesná citace viz publikace)

Terénní šetření „Holandských vesniček“ Ideální počasí pro pořízení  fotodokumentace bylo využito 1. 5. 2012, kdy byly navštíveny 3 lokality, které v Podkrkonoší  využívá nizozemská klientela k rekreaci: Stupná u Vidochova , Javorník u Rudníku, Čistá u Černého Dolu.Fotografie jsou k dispozici na http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Arcadia_Park_Stupna_-_Vidochov_1._5._2012/   http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Javornik_u_Rudniku_1._5._2012  http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_setreni_Happy_Hill_Cista_u_Cerneho_Dolu_1._5._2012/

Terénní šetření v Dolních Břežanech: 22. 4. 2012 došlo v rámci výuky metod terénního šetření v SG a řešení projektu TAČR výzkumného centra URLAB k průzkumu dotčené obce a setkání s panem starostou. Část obce Dolní Břežany – Zálepy, patří mezi dlouhodobě sledované lokality naším centrem, jedná se o jakousi „laboratoř transformace druhého bydlení“. Setkání bylo rozhodně pro všechny zúčastněné přínosné. Fotodokumentace je k nahlédnutí na  http://danafi.rajce.idnes.cz/Terenni_pruzkum_v_Dolnich_Brezanech_22._4._2012/

Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Již 3. se uskuteční 6. – 7. 9. 2012 opět v Pavlově. Informace o chystaném setkání a Sborníky ze dvou předchozích se spoustou zajímavých příspěvků jsou na adrese: http://www.econ.muni.cz/udalosti/vedeckovyzkumne/3-mezinarodni-kolokvium-o-cestovnim-ruchu/

UNESCO: Letos je tomu 40 let od podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a 20 let od zápisu naší prvnípamátky. K tomuto výročí se koná řada akcí . V tuto chvíli je k informačním centru agentury CzechTourism na Staroměstském náměstí v Praze výstava „Sloh se nepíše, na sloh se kouká“, která na příkladech našich památek zapsaných na seznamu ukazuje charakteristické znaky stavebních slohů. V České televizi pak od 26.3. do 25.6. probíhá cyklus 26minutových dokumentů s názvem Národní klenoty, který našich 12 památek UNESCO představuje: blíže http://www.ceskatelevize.cz/porady/10361869257-narodni-klenoty/211563235200001-cesky-krumlov-od-reky-k-nebesum/

COT Business: V dubnovém čísle časopisu je mimo jiné také pojednání (s.14-15)o konferenci Aktuální problémy cestovního ruchu – Nové trendy a technologie, které jsme se aktivně účastnili (viz březnové aktuality)

Nová kniha: V nakladatelství Karolinum vyšla kniha Jany Spilkové Geografie maloobchodu a spotřeby věda o nakupování, která čtenáře seznamuje se změnami v odvětví maloobchodu v Česku během transformačního období (tj. cca od roku 1990). Přibližuje nejen změny vlastnické a organizační či fyzický aspekt výstavby nových maloobchodních jednotek, ale především změny samotné podstaty nakupování a nákupního chování českých spotřebitelů. Kniha sestává ze 7 kapitol, které se soustřeďují na: lokalizaci obchodu, plánování maloobchodu, hodnocení dopadů výstavby maloobchodních zařízení, nákupní chování, nákupní centrum jako novodobý prostorový a společenský fenomén, mikrogeografie maloobchodu (maloobchodní prostředí a environmentální psychologie), spotřeba a spotřebitelská společnost. Publikaci můžeme považovat nejen za komplexní a přehledný úvod do studia geografie maloobchodu a spotřeby, ale i jako inspiraci při použití v geografii novátorských metod výzkumu či jako zdroj rozsáhlé bibliografie k řešené problematice.

Vyšlo v dubnu: V čísle 1 časopisu Geografie ročník 117 vyšel na konci března článek Jany Spilkové The Birth of the Czech Mall Enthusiast:The Transition of Shopping Habits from Utilitarian to Leuisure Shopping, kde se dozvíte informace o tzv rekreačním nakupování, tedy o nakupování jakožto formě volnočasové aktivity a jak se projevuje mezi českými spotřebiteli. http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2012/04/gcgs012012_2spilkova.pdf    V Geografických rozhledech č.4, které je věnováno sportu a nadcházejícím Olympijským hrám v Londýně je článek Terezy Gelné Sportovní aktivity a veřejná podpora sportu, kde se dozvíme jak je Česko vybavené sportovišti, a zda ty, která jsou k dispozici je možné využívat pro rekreační sportování a co vlastně sportovní aktivitu jedince ovlivňuje. Nejen pohybovou aktivitou je tramping, z jehož prostředí pocházela řada našich vynikajících sportovců, a který dal vznik hře nohejbal. Podrobnosti se dočtete v článku Jiřího Vágnera Tramping a trampské osady v Česku, který je doplněn fotodokumentací na rubu titulní stránky tohoto čísla GR. (přesné citace viz publikace, abstrakty pak na http://geography.cz/geograficke-rozhledy/obsah-214-geografie-sportu-235/). Zprávu a podrobnosti  o konferenci 1st International Conference on Tourism and Management Studies z Portugalského Algarve, které jsem se účastnili v říjnu 2011 (viz publikace) naleznete v čerstvém čísle časopisu Informace ČGS 2012/1 na stránkách 54 a 55 nebo na http://geography.cz/informace-cgs/wp-content/uploads/2012/03/icgs012012_konference.pdf

Vyšlo v březnu: V prvním letošním čísle časopisu Urbanismus a územní rozvoj je otištěn článek Timeshering a apartmánové byty Veroniky Kadlecové a Dany Fialové (přesná citace viz publikace)

V Geografické knihovně přibyly nové knihy věnované cestovnímu ruchu

 • Hinch, T., Higham, J. (2011): Sport Tourism Development. Second edition. Channel ViewPublication, Bristol. 258p. ISBN 978-1-84541-194-7
 • Nejdl, K. (2011): Management destinace cestovního ruchu. Wolters Kluwer ČR a.s., Praha, 204 s. ISBN 978-80-7357-673-8
 • Titlbachová, Š. (2011): Turismus a veřejná správa. Grada Publishing a.s., Praha, 196 s. ISBN 978-80-247-3842-0
 • Ryglová, K., Burian, M., Vajčnerová, I. (2011): Cestovní ruch- podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Grada Publishing a.s., Praha, 213 s. ISBN 978-80-247-4039-3
 • Palatková, M., Zichová, J. (2011): Ekonomika turismu. Turismus České republiky. Grada Publishing a.s., Praha, 205 s. ISBN 978-80-247-3748-5
 • Palatková M. (2011): Mezinárodní cestovní ruch. Grada Publishing a.s., Praha, 221 s. ISBN 978-80-247-3750-8
 • Sysel, J., Zurynek, J. (2009): Management cestovní kanceláře a cestovní agentury. Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, 117 s. ISBN 978-80-86723-78-5
 • Jašíková, V., Trousil, M. (2009): Úvod do empirických prací pro cestovní ruch. Gaudeamus, Hradec Králové, 109 s. ISBN 978-80-7435-020-7
 • Novotná , E. (2010): Sociologie sociálních skupin. Grada Publishing a.s., Praha, 196 s. ISBN 978-80-247-2957-2

Březen 2012: Na konferenci „Aktuální problémy cestovního ruchu – Nové trendy a technologie v cestovním ruchu“  v Jihlavě jsme prezentovali a diskutovali příspěvek: Koncept timesharingu – šance pro apartmánové domy? (fotografie 54 a 61 jsou toho důkazem http://oldweb.vspj.cz/scr/foto/2012_konference/)

Výuka v letním semestru 2011/2012 – vyučovány volitelné předměty: Druhé bydlení (čtvrtek 9 – 10:35, Pravá rýsovna, datum exkurze bude upřesněno), Geografie maloobchodu a spotřeby (středa 9 – 11:25, Věž), Odborný seminář – cestovní ruch, rekreace, volný čas (22.3. – cestovní ruch v praxi, 19.4. – dopady CR na Královské cestě,3.5. – prezentace kvalifikačních prací)

Únor 2012: odkazy na nově publikované články naleznete v sekci publikace

Naše příspěvky přednesené na seminářři Venkov 2012 jsou dostupné na http://geography.cz/2012/02/seminar-venkov-2012-2/ a fotodokumentace na http://danafi.rajce.idnes.cz/Venkov_2012_-_seminar_k_venkovske_problematice_1.2.2012_na_PrF_UK_v_Praze/

Prosinec 2012: Aktuální číslo časopisu Studia Turistica je dostupné na https://www.vspj.cz/tvurci-cinnost/casopisy-vspj/studia-turistica

Naše nové články v časopise Geografické rozhledypodzim 2011

 • VÁGNER, J. (2011): Vývoj cestovního ruchu. Geografické rozhledy, 21, č.1, s.4-5.
 • VÁGNER, J., FIALOVÁ, D. (2011): Druhé bydlení – nejen české specifikum. Geografické rozhledy, 21, č.1, s. 8-9.
 • SPILKOVÁ, J.: (2011): Maloobchodv transformaci: změny prostorové struktury apreferencí. Geografické rozhledy, 21, č.1, s. 6-7.
 • FIALOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, A. (2011): Rizikové faktory pro cestovní ruch. Geografické rozhledy, 21, č.2, s.28-29.

abstrakty jednotlivých článků je možné vyhledat na http://geography.cz/geograficke-rozhledy/category/obsah/