Publikace

Další publikace jednotlivých členů výzkumného týmu jsou dostupné na jejich osobních stránkách (viz sekce “Členové“)

Publikace v časopisech a kapitoly v odborných knihách

Ke konci roku 2016 byla vydána monografie Tomáše Burdy: Historické hranice a proces polarizace prostoru v Česku. Publikace je ke stažení zde.

 

Vydané v roce 2013

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze. Geografické rozhledy, 22, č. 4, příloha, s. 1–4.

HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal.

 

Vydané v roce 2012

KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Á. Paniagua, R. Bryant, T. Kizos (eds.): The Political Ecology of Depopulation. Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation-CeDDaR, Zaragoza, s. 191–213.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2012): Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia´s resettled borderland. Historická geografie, 38, č. 1, s. 165–184.

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2012): Changes in the spatial distribution of elementary schools and their impact on rural communities in Czechia in the second half of the 20th century. Journal of Research in Rural Education, 27(11), s. 1–17.

SEMIAN, M. (2012): Searching for the territorial shape of a region in regional consciousness: The Český Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20, č. 2, s. 25–35.

SEMIAN, M. (2012): Název jako symbol regionu. Historická geografie, 38, č. 2, s. 335–352.

SEMIAN, M. (2012): Český ráj. Ale který? Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 26–27.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P. (2012): Development and current trends of the Czech historical geography. Historická geografie, 38, č. 1, s. 9–34.

 

Vydané v roce 2011

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116, č. 1, s. 23–45.

KUČEROVÁ, S. (2011): Education towards obtaining various forms of capital. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 46, č. 1, s. 23–33.

VÁGNER, J., MüLLER, D., FIALOVÁ, D. (2011): Second home tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden. Geografie, 116, č. 2, s. 191–210.

Vydané v roce 2010

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 45, č. 1–2, s. 49–60.

HAVLÍČEK, T. (2010): The Czechoslovak Orthodox Church. In: Leustean, L. (ed.): Eastern Christianity and the Cold War, 1945–91. Routledge Studies, Taylor and Francis Group, Abingdon, s. 137–143.

HUPKOVÁ, M. (2010): Family networking in the Czech countryside: The funeral ceremony as a factor in preserving family relationships in the Czech countryside. Geographia Polonica, 83, č. 2, s. 23–36.

CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. Geografie, 115, č. 2, s. 223–246.

JELEČEK, L. (2010): Environmentální dějiny: jejich vznik, konceptualizace a institucionalizace (USA, Evropa a svět). Annales Historici Presovienses, 9, s. 247–274.

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., JANÁČ, J. (2010): LUCC in East Central and Southeast Europe post-communist countries from 1960s to the end of the 20th century and its historic-geographical roots. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 45, č. 2, s. 19–30.

 

Vydané v roce 2009

FIALOVÁ, D. (2009): Hledisko času při výzkumu rekreačního prostoru. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, s. 105–112.

HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M., SMRŽOVÁ, K. (2009): Changes of geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 44, č. 1–2, s. 31–47.

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders – the case of Czechia. In: Heffner, K. (ed.): Historical Regions Divided By the Borders: Cultural Heritage and Multicultural Cities. Regions and Regionalism, No. 9, vol. 2. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 9–19.

KUČERA, Z. (2009): Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie. Geografie, 114, č. 2, s. 145–155.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2009): Heritage in changing landscape – selected examples from Czechia. In: Sobczyński, M. (ed.): Historical Regions Divided By the Borders: General Problems and Regional Issue. Regions and Regionalism, No. 9, vol. 1. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 217–227.

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Changes in the rural elementary schools network in Czechia in second half of 20th century and its possible impact on rural areas. European Countryside, 1, č. 3, s. 125–140.

Vydané v roce 2008

HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2008): Religious landscape in Czechia: new structures and trends. Geografie, 113, č. 3, s. 302–319.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ-KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2008): Landscape Heritage between Areal Preservation and Areal Development – the Case of Czechia. Geographia Polonica, 81, č. 2, s. 5–23.

KUČEROVÁ, S. (2008): Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Studia Paedagogica, 56, s. 35–51.

Vydané v roce 2007

KUČERA, Z. (2007): Historická geografie mezi geografií a historiografií. Historická geografie, 34, s. 9–19.

KUČERA, Z. (2007): Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945 – základní analýza. Historická geografie, 34, s. 317–334.

Vydané v roce 2006

HAVLÍČEK, T. (2006): Church-state relations in Czechia. GeoJournal, 67, č. 4, s. 331–340.

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. Geografie, 111, č. 4, s. 343–367.

Vydané v roce 2005

CHROMÝ, P., JELEČEK, L. (2005): Tři alternativní koncepce historické geografie v Česku. Historická geografie, 33, s. 327–345.

KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. Geografie, 110, č. 4, s. 300–314.

Vydané v roce 2003

CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů? In: V. Jančák, P. Chromý, M. Marada (eds.): Geografie na cestách poznání. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, s. 163–178.

CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 38, č. 1, s. 105–117.

Vydané v roce 2000

CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí a jeho geografické analýzy. Geografie, 105, č. 1, s. 63–76.

 

Vydané v roce 1999

JELEČEK, L. (1999): Environmentalizace historické geografie, historiografie a historický land use. Historická geografie, 30, s. 53–84.

JELEČEK, L., T. BURDA, P. CHROMÝ (1999): Historická geografie a výzkum vývoje struktury půdního fondu Česka od poloviny 19. století. Historická geografie, 30, s. 253–261.

Vydané v roce 1995

JELEČEK, L. (1995): Changes in the production and techniques in the agriculture of Bohemia 1870–1945. In: Havinden, M. A., Collins, E. J. T. (eds.): Agriculture in the Industrial State. Chapter 6. Rural History Centre, University of Reading, UK, s. 126–145.

Vydané v roce 1994

JELEČEK, L. (1994): Economic–political development and environmental changes in former Czechoslovakia 1948–1989. Geografie, 99, č. 2, s. 79–92.

JELEČEK, L. (1994): Nová historiografie? Environmentální dějiny v USA: vývoj, metodologie, výsledky. Český časopis historický, 92, č. 3, s. 510–540.

Vydané v roce 1988

JELEČEK, L. (1988): Some thoughts on historical geography of environmental changes. Development of agricultural landscape of Czech Lands in historical perspective. Historická geografie, 27, s. 351–380.

Odborné mapy

KUČERA, Z., BLÁHA, J.D., KUČEROVÁ, S., HUPKOVÁ, M., REEVES, D. (2012): Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku. Odborná mapa a doprovodný text. P3K, Praha, 22 s.

STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z. (2012): Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno. VÚKOZ, v. v. i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.

BAROŠ, A., DEMKOVÁ, K., STROBLOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., HRUBÁ, T., ŠANTRŮČKOVÁ, M., VELEBIL, J., KUČERA, Z., HUPKOVÁ, M. (2013): Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský kras a Časnýř. VÚKOZ, v. v. i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.