Publications

For more publications please visit also the webpages of individual research team members (see the “Members” section)

Journal publications and chapters in scholarly books

Published in 2013

FIALOVÁ, D. (2013): Vltavské ostrovy v Praze [Islands on the Vltava in Prague]. Geografické rozhledy, 22, No. 4, supplement, pp. 1–4.

HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2013): Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia. Scottish Geographical Journal.

Published in 2012

KUČERA, Z., CHROMÝ, P. (2012): Depopulation, resettlement and landscape changes in the peripheries of the Czech borderland. In: Á. Paniagua, R. Bryant, T. Kizos (eds.): The Political Ecology of Depopulation. Inequality, Landscape, and People. Rolde Foundation-CeDDaR, Zaragoza, pp. 191–213.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2012): Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia´s resettled borderland. Historická geografie, 38, No. 1, pp. 165–184.

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2012): Changes in the spatial distribution of elementary schools and their impact on rural communities in Czechia in the second half of the 20th century. Journal of Research in Rural Education, 27(11), pp. 1–17.

SEMIAN, M. (2012): Searching for the territorial shape of a region in regional consciousness: The Česká Ráj (Bohemian Paradise), Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20, No. 2, pp. 25–35.

SEMIAN, M. (2012): Název jako symbol regionu [Name as a symbol of a region]. Historická geografie, 38, No. 2, pp. 335–352.

SEMIAN, M. (2012): Český ráj. Ale který? [Bohemian Paradise. But which one?]. Geografické rozhledy, 21, No. 3, pp. 26–27.

SEMOTANOVÁ, E., CHROMÝ, P. (2012): Development and current trends of the Czech historical geography. Historická geografie, 38, No. 1, pp. 9–34.

Published in 2011

CHROMÝ, P., JANČÁK, V., MARADA, M., HAVLÍČEK, T. (2011): Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. [Rural areas – living space: Regional differences in the perceptions of representatives of rural municipalities in Czechia regarding rural areas] Geografie, 116, No. 1, pp. 23–45.

KUČEROVÁ, S. (2011): Education towards obtaining various forms of capital. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 46, No. 1, pp. 23–33.

VÁGNER, J., MüLLER, D., FIALOVÁ, D. (2011): Second home tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden. Geografie, 116, No. 2, pp. 191–210.

Published in 2010

FIALOVÁ, D., CHROMÝ, P., KUČERA, Z., SPILKOVÁ, J., ŠTYCH, P., VÁGNER, J. (2010): The forming of regional identity and identity of regions in Czechia – introduction to the research on the impact of second housing and tourism. Acta Universitatis Carolinae – Geographica, 45, No. 1–2, pp. 49–60.

HAVLÍČEK, T. (2010): The Czechoslovak Orthodox Church. In: Leustean, L. (ed.): Eastern Christianity and the Cold War, 1945–91. Routledge Studies, Taylor and Francis Group, Abingdon, pp. 137–143.

HUPKOVÁ, M. (2010): Family networking in the Czech countryside: The funeral ceremony as a factor in preserving family relationships in the Czech countryside. Geographia Polonica, 83, No. 2, pp. 23–36.

CHROMÝ, P., SKÁLA, J. (2010): Kulturněgeografické aspekty rozvoje příraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka. [Cultural-geographical aspects in the development of borderland peripheries: an analysis of selected elements of territorial identity among residents of the Sušicko region] Geografie, 115, No. 2, pp. 223–246.

JELEČEK, L. (2010): Environmentální dějiny: jejich vznik, konceptualizace a institucionalizace (USA, Evropa a svět). [Environmental history: its development, conceptualization and institutionalization (USA, Europe and the World)] Annales Historici Presovienses, 9, pp. 247–274.

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., JANÁČ, J. (2010): LUCC in East Central and Southeast Europe post-communist countries from 1960s to the end of the 20th century and its historic-geographical roots. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 45, No. 2, pp. 19–30.

Published in 2009

FIALOVÁ, D. (2009): Hledisko času při výzkumu rekreačního prostoru. [The time dimension at the research on recreational space] Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, pp. 105–112.

HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M., SMRŽOVÁ, K. (2009): Changes of geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 44, No. 1–2, pp. 31–47.

CHROMÝ, P., KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders – the case of Czechia. In: Heffner, K. (ed.): Historical Regions Divided By the Borders: Cultural Heritage and Multicultural Cities. Regions and Regionalism, No. 9, vol. 2. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 9–19.

KUČERA, Z. (2009): Krajina v české geografii a otázka relevance přístupů anglo-americké humánní geografie. [Landscape in Czech geography and the problem of relevance of Anglo-American human geography approaches] Geografie, 114, No. 2, pp. 145–155.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S. (2009): Heritage in changing landscape – selected examples from Czechia. In: Sobczyński, M. (ed.): Historical Regions Divided By the Borders: General Problems and Regional Issue. Regions and Regionalism, No. 9, vol. 1. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 217–227.

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z. (2009): Changes in the rural elementary schools network in Czechia in second half of 20th century and its possible impact on rural areas. European Countryside, 1, No. 3, pp. 125–140.

Published in 2008

HAVLÍČEK, T., HUPKOVÁ, M. (2008): Religious landscape in Czechia: new structures and trends. Geografie, 113, No. 3, pp. 302–319.

KUČERA, Z., KUČEROVÁ-KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2008): Landscape Heritage between Areal Preservation and Areal Development – the Case of Czechia. Geographia Polonica, 81, No. 2, pp. 5–23.

KUČEROVÁ, S. (2008): Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. [Regional distribution of basic schools in the Czech Republic, the main features of its transformation in the 2nd half of the 20th century and its potential consequences] Studia Paedagogica, 56, pp. 35–51.

Published in 2007

KUČERA, Z. (2007): Historická geografie mezi geografií a historiografií. [Historical geography between geography and historiography] Historická geografie, 34, pp. 9–19.

KUČERA, Z. (2007): Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945 – základní analýza. [Settlement desertion in Bohemian borderland after 1945 – preliminary analysis] Historická geografie, 34, pp. 317–334.

Published in 2006

HAVLÍČEK, T. (2006): Church-state relations in Czechia. GeoJournal, 67, No. 4, pp. 331–340.

JELEČEK, L., CHROMÝ, P., MARTÍNEK, J. (2006): Vývoj geografie na Univerzitě Karlově v kontextu české geografie od poloviny 19. století. [Development of geography at Charles University in the context of Czech geography] Geografie, 111, No. 4, pp. 343–367.

Published in 2005

CHROMÝ, P., JELEČEK, L. (2005): Tři alternativní koncepce historické geografie v Česku. [Three alternative conceptions of historical geography in Czechia] Historická geografie, 33, pp. 327–345.

KULDOVÁ, S. (2005): Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod. [Contribution to cultural-geographical research: possible evaluations of cultural aspects by statistical methods] Geografie, 110, No. 4, pp. 300–314.

Published in 2003

CHROMÝ, P. (2003): Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů? [Formation of regional identity: essential part of geographical research?] In: V. Jančák, P. Chromý, M. Marada (eds.): Geografie na cestách poznání. [Geography on the Paths of Knowledge] Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, pp. 163–178.

CHROMÝ, P., JANŮ, H. (2003): Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 38, No. 1, pp. 105–117.

Published in 2000

CHROMÝ, P. (2000): Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí a jeho geografické analýzy. [Historical geographical aspects of delimitation of the borderland and of its geographical analysis] Geografie, 105, No. 1, pp. 63–76.

Published in 1999

JELEČEK, L. (1999): Environmentalizace historické geografie, historiografie a historický land use. [Environmentalization of historical geography, historiography and historical land use] Historická geografie, 30, pp. 53–84.

JELEČEK, L., T. BURDA, P. CHROMÝ (1999): Historická geografie a výzkum vývoje struktury půdního fondu Česka od poloviny 19. století. [Historical geography and the development of land use structure in Czechia since the mid-19th century] Historická geografie, 30, pp. 253–261.

Published in 1995

JELEČEK, L. (1995): Changes in the production and techniques in the agriculture of Bohemia 1870–1945. In: Havinden, M. A., Collins, E. J. T. (eds.): Agriculture in the Industrial State. Chapter 6. Rural History Centre, University of Reading, UK, pp. 126–145.

Published in 1994

JELEČEK, L. (1994): Economic–political development and environmental changes in former Czechoslovakia 1948–1989. Geografie, 99, No. 2, pp. 79–92.

JELEČEK, L. (1994): Nová historiografie? Environmentální dějiny v USA: vývoj, metodologie, výsledky. [New historiography? Environmental history in the USA: development, methodology, results] Český časopis historický, 92, No. 3, pp. 510–540.

Published in 1988

JELEČEK, L. (1988): Some thoughts on historical geography of environmental changes. Development of agricultural landscape of Czech Lands in historical perspective. Historická geografie, 27, pp. 351–380.

Maps

KUČERA, Z., BLÁHA, J.D., KUČEROVÁ, S., HUPKOVÁ, M., REEVES, D. (2012): Katolická poutní místa v Česku na počátku 21. století podle konání poutě během kalendářního roku. [Catholic Pilgrimage Sites in Czechia at the Beginning of the 21st Century According to the Term of Pilgrimage during the Calendar Year] Map with accompanying text. P3K, Praha, 22 p.