Final theses

DISSERTATION THESES

Fendrychová, L. (2015): “Jiná” geografie alternativních potravinových sítí: farmářské trhy jako cestující koncept [“The Other” Geography of Alternative Food Networks: Farmers’ Markets as a Travelling Concept].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002030186&local_base=CKS01&format=999

Nikischer, R. (2015): Koncept regionálnej identity vo výskume sociálně konštruovaných regiónov: multimierková perspektiva [The Concept of Regional Identity in the Research of Socially Constructed Regions: A Multiscale Perspective].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002030169&local_base=CKS01&format=999

Burda, T. (2014): Význam změn správních hranic v procesu formování vnitřních periferií na území Česka od poloviny 19. století [The Importance of Changes of Administrative Borders in the Formation of Inner Peripheries on the Territory of Czechia Since the Mid-19th Century].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862574&local_base=CKS01&format=999

Hupková, M. (2013): Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn [Burial Culture in the Western World in the Context of Sociopolitical Transformation].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627788&local_base=CKS01&format=999

Pileček, J. (2013): Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka [Social and Human Capital as a Factor of Development of Peripheral Areas of Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001679719&local_base=CKS01&format=999

Mikšovský, J. (2012): Regionální identita a regionální diferenciace pobaltských zemí [Regional Identity and Regional Differentiation of the Baltic Countries].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001558674&local_base=CKS01&format=999

Kušková, P. (2011): Sociální metabolismus českého a československého území v dlouhodobé perspektivě [Social Metabolism in Czech and Czechoslovak Territory in Historical Perspective].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292896&local_base=CKS01&format=999

Kučera, Z. (2010): Principy a problémy geografického studia krajiny [Principles and Problems of the Geographic Study of Landscape].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001231159&local_base=CKS01&format=999

Kučerová, S. (2010): Územní diferenciace elementárního vzdělávání v Česku v 2. polovině 20. století (Vliv na lokální a regionální rozvoj) [Territorial Differentiation of Elementary Education in Czechia during the 2nd Half of the 20th Century (Its Influence on Local and Regional Development)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001226102&local_base=CKS01&format=999

Nováček, A. (2010): Dualita Evropy: historickogeografická analýza vývoje a její vymezení [Duality of Europe: Historical-geographical Analysis of the Development and Its Delimitation].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001289524&local_base=CKS01&format=999

Rašín, R. (2010): Krajina česko-rakouského pohraničí: vývoj a dědictví [The Landscape of the Czech-Austrian Borderland: Development and Heritage].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001226099&local_base=CKS01&format=999

Havlíček, T. (2005): Pohraničí a periférie v regionálním rozvoji: příklad českého pohraničí.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000393012&local_base=CKS01&format=999

Chromý, P. (2004): Historická a kulturní geografie a nové přístupy v regionálním studiu.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000059512&local_base=CKS01&format=999

Fialová, D. (2000): Transformace druhého bydlení (v zázemí Prahy).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000043263&local_base=CKS01&format=999

Jančák, V. (1997): Územní diferenciace českého zemědělství v období transformace.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000011395&local_base=CKS01&format=999

DIPLOMA (MASTER) THESES

Chalupa, J. (2015): Historickogeografická česko-moravská zemská hranice: rekonstrukce, percepce, významy [Historic-Geographical Land Border Between Bohemia and Moravia: Reconstruction, Perception, Meanings].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002005473&local_base=CKS01&format=999

Jánová, Z. (2015): Historický vývoj přeshraniční spolupráce: příklad Euroregionu Šumava [Historical Development of Cross-Border Cooperation: Example Euroregion Šumava].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002029150&local_base=CKS01&format=999Kovárnová, P. (2015): Regionální identita obyvatel šumavského podhůří: komparace měst Klatovy, Sušice a Vimperk [Regional Identity of the Inhabitants of the Šumava Foothills: Comparison of Towns Klatovy, Sušice and Vimperk].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002005454&local_base=CKS01&format=999

Loudilová, L. (2015): Role kulturně významných lokalit v reprodukci územních identit: příklad poutních míst [Role of Culturally Important Places in Reproduction of Territorial Identities: An Example of Pilgrimage Sites].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002029154&local_base=CKS01&format=999

Řezníčková, P. (2015): Územní diferenciace stability lokálních elit v Česku (1994–2010) [Spatial Differentiation of Local Elites Stability in Czechia (1994–2010)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002005456&local_base=CKS01&format=999

Slavotínková, T. (2015): Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: platforma přeshraniční spolupráce na příkladu Fondu malých projektů [Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: The Platform of the Cross-Border Cooperation on the Base of Small Project’s Fund Example].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002029166&local_base=CKS01&format=999

Čechová, E. (2014): Význam sociálního kapitálu v rozvoji periferního území: příklad místních akčních skupin na Českokrumlovsku [The Role of Social Capital in Development of Periphery Areas: An example of Local Action Groups in the Český Krumlov Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862748&local_base=CKS01&format=999

Červinková, R. (2014): Zakládání geoparků v konceptu udržitelného rozvoje na příkladu kandidátského Geoparku Joachima Barranda [Establishing Geoparks in Concept of Sustainable Development on the Example of Joachim Barrande Geopark].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862502&local_base=CKS01&format=999

Čtveráková, I. (2014): Využití potenciálu části Národního geoparku Železné hory pro udržitelný cestovní ruch [Potential a Part of National Geopark Železné hory for Sustainable Tourism].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862737&local_base=CKS01&format=999

Hučínová, M. (2014): Sítě vztahů mezi uživateli rekreačních lokalit [Social Network Among Recreational Localities Owners].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001783721&local_base=CKS01&format=999

Plevová, P. (2014): Návrh a realizace nástroje pro zefektivnění výuky geografie a jeho zhodnocení [The Design and Realization of a Tool for an Efficiency Improvement of Teaching Geography and the Tool Evaluation].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862712&local_base=CKS01&format=999

Sixtová, M. (2014): Atraktivity cestovního ruchu regionu ve výuce zeměpisu na gymnáziu: případová studie Středočeský kraj [Tourist Attractions of Region in Teaching of Geography at High School: Case Study Středočeský Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001855442&local_base=CKS01&format=999

Sobotová, J. (2014): Islamofobie v Evropě: příklad Česka a Španělska [Islamophobia in Europe: Example Czechia and Spain].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862736&local_base=CKS01&format=999

Steyerová, M. (2014): Funkční změny pražských vltavských ostrovů [Functional Changes of Prague Vltava Islands].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001781708&local_base=CKS01&format=999

Svobodová, N. (2014): Percepce turistických destinací Špindlerův Mlýn a Rokytnice nad Jizerou rezidenty [Perception Tourist Destinations Špindlerův Mlýn and Rokytnice nad Jizerou by Residents].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862741&local_base=CKS01&format=999

Šifta, M. (2014): Význam grafických symbolů v procesu formování regionu: příklad Libereckého kraje [The Importance of Graphical Symbols in the Region Formation Process: The Case of the Liberec Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001862750&local_base=CKS01&format=999

Vrána, P. (2014): Faktory rozhodování o místě trvalého bydlení ve vybraných periferiích Česka: příklad mladých rodin [The Decision-making Factors on the Permanent Place of Residence in the Selected Czechia’s Peripheries: The Case Study of the Young Families].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001781705&local_base=CKS01&format=999

Brádková, H. (2013): Media a prostor: vliv koloniální minulosti na současné zpravodajství Francie a Británie [Media and Space: Influence of the Colonial Past on Contemporary Media Coverage of France and Britain].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001626583&local_base=CKS01&format=999

Dumbrovská, V. (2013): Vývoj postavení Prahy – destinace cestovního ruchu ve středoevropském prostoru [Development of the Status of Prague – Tourist Destination in the Central European Space].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601265&local_base=CKS01&format=999

Eretová, V. (2013): Diverzifikace činností zemědělských podniků v postindustriálním období [Diversification of the Activities of Agricultural Holdings in the Post-industrial Period].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001626405&local_base=CKS01&format=999

Hájek, F. (2013): Změny krajiny v zázemí vybraných vojenských újezdů v Čechách od poloviny 19. století [Landscape Changes in Border Areas of Selected Military Bases in Bohemia Since the Second Half of the 19th Century].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627833&local_base=CKS01&format=999

Horáková, L. (2013): Využití potenciálu Pardubického kraje pro rozvoj cestovního ruchu [The Utilization of the Potential of the Pardubice Region for the Development of Tourism].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601183&local_base=CKS01&format=999

Kašková, M. (2013): Role systémů značení regionálních produktů v procesu institucionalizace regionů a v jejich rozvoji [The Role of Regional Product Labelling Schemes in the Process of Institutionalizing Regions and in their Development].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001626479&local_base=CKS01&format=999

Klingorová, K. (2013): Vliv náboženství na postavení žen ve vybraných státech [The Influence of Religion on the Status of Women in Selected Countries].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601260&local_base=CKS01&format=999

Kolářová, K. (2013): Aktéři přeshraniční spolupráce v euroregionu Silva Nortica [Actors of Cross-border Cooperation in the Euroregion Silva Nortica].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601288&local_base=CKS01&format=999

Polanská, M. (2013): Percepce turistické destinace; případová studie Harrachov [Perception of Tourist Destinations; Case Study Harrachov].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601410&local_base=CKS01&format=999

Svobodová, L. (2013): Typologie golfových hřišť v Česku [Typology of Golf Courses in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001626419&local_base=CKS01&format=999

Hásová, A. (2012): Cestovní ruch a sociální sítě: Projekt CouchSurfing v Česku [Social Networks in Tourism: The CouchSurfing Project in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481527&local_base=CKS01&format=999

Mbezi, B. (2012): Regionální diferenciace svahilské identity – případová studie měst Vanga a Ushongo [Regional Differentiation of Swahili Identity – Case Study of Vanga and Ushongo].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001525378&local_base=CKS01&format=999

Mrázková, A. (2012): Význam školy pro rozvoj a formování regionální a lokální identity – případová studie okresu Tábor [The Importance of School for Regional and Local Identity Formation – case study the Tábor Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481519&local_base=CKS01&format=999

Német, M. (2012): Rola starostov v rozvoji vybraných periférnych oblastí Košického kraja [The Role of Mayors in the Development of Selected Peripheral Areas of the Košice Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001525339&local_base=CKS01&format=999

Němeček, P. (2012): Vývoj destinace cestovního ruchu – Bedřichov v Jizerských horách [Tourism Destination Development – Bedřichov in Jizera Mountains].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001525385&local_base=CKS01&format=999

Sladká, J. (2012): Regionální identita obyvatel a rekreantů v pohraničí; případová studie: Bor na Tachovsku [The Regional Identity of the People and Holidaymakers in the Borderlands; Case study: Bor in theTachov Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001558890&local_base=CKS01&format=999

Tesař, J. (2012): Transformace rekreačního zázemí Prahy [Transformation of Recreational Facilities in Prague].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001525366&local_base=CKS01&format=999

Vácha, M. (2012): Územní ochrana: bariéra či impulz rozvoje? Příklad Křivoklátska [Areal Preservation: Barrier or Impulse of Development? Case Study of Křivoklátsko].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481526&local_base=CKS01&format=999

Filadelfi, S. (2011): Formovanie a udržanie identity slovenských migrantov v bývalom Uhorsku od roku 1711 po súčasnosť: Prípadová štúdia Báčsky Petrovec [Formation and Maintenance the Identity of Slovak Migrants in the Former Hungarian Kingdom from 1711 to Present: Case Study Báčsky Petrovec].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292888&local_base=CKS01&format=999

Hauserová, D. (2011): Technické pamiatky na Slovensku: Prípadová štúdia Solivar pri Prešove [Technical Monuments in Slovakia. Case Study Solivar near Prešov].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001393009&local_base=CKS01&format=999

Husák, M. (2011): Percepce krajinného dědictví a jeho ochrana – případová studie CHKO Kokořínsko [Perception of Landscape Heritage and its Protection – Case Study of the Kokořínsko Protected Landscape Area].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001391347&local_base=CKS01&format=999

Jáchym, J. (2011): Vzdělávání geografií v období kurikulární reformy českého školství: reflexe změn na vybraných pražských gymnáziích [Education Through the Geography in Curricular Reformation Period of Czech Education System: Reflection of the Changes at Selected Prague’s Grammar Schools].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001425947&local_base=CKS01&format=999

Klečková, V. (2011): Role euroregionu Silva Nortica v rámci přeshraniční spolupráce a při utváření regionální identity [The Role of Euroregion Silva Nortica within the Cross-border Co-operation and the Formation of Regional Identity].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001392974&local_base=CKS01&format=999

Kohl, O. (2011): The Developmental Typology of the Fastest Growing Portion of the Metropolitan USA in the Decade from 2000 to 2010 [Vývojová typologie nejrychleji rostoucí části metropolitních USA v desetiletí mezi roky 2000 a 2010].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001393006&local_base=CKS01&format=999

Košťálová, R. (2011): Podpora cestovního ruchu v Ústeckém kraji po roce 2000 [Supporting the Tourism in the Ústí Region After 2000].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001370561&local_base=CKS01&format=999

Lafek, M. (2011): Analýza rozvoje území bývalého vojenského prostoru Mladá po roce 1991 [Analysis of the Development of the Former Military Land Mladá after 1991].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001393041&local_base=CKS01&format=999

Loquenz, J. (2011): Amenitní migrace a regionální identita na Prachaticku [Amenity Migration and Regional Identity in the Prachatice Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001425956&local_base=CKS01&format=999

Mrázková, M. (2011): Genius loci a jeho role v cestovním ruchu [Genius Loci and Its Role in Tourism].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001392990&local_base=CKS01&format=999

Niklová, P. (2011): Možnosti rozvoje cestovního ruchu v chráněných územích [Opportunities to Develop Tourism in Protected Areas].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001392994&local_base=CKS01&format=999

Pechal, J. (2011): Integrace marginálních území do regionálního systému: příklad vojenského újezdu Brdy [The Integration of Marginal Regions into the Regional System: The Case of the Brdy Military Training Area].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001393004&local_base=CKS01&format=999

Skalová, V. (2011): Formování regionální identity na území vnitřní periferie Česka; případová studie Neveklovsko [Formation of Regional Identity in the Inner Periphery Czech; Case Study Neveklov Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001393005&local_base=CKS01&format=999

Svoboda, P. (2011): Vznik, vývoj a vybrané dopady cestovného ruchu v národných parkoch USA 1980–2009 [Origin, Development and Selected Impacts of the Tourism on the U.S. National Parks 1980–2005].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001370564&local_base=CKS01&format=999

Šenkýřová, T. (2011): Regionální diferenciace projektů cestovního ruchu v Česku realizovaných v rámci SROP v letech 2004–2006 [Regional Differentiation of the Tourism Projects in Czechia Implemented Within the Frame of the SROP in Years 2004–2006].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001370562&local_base=CKS01&format=999

Typltová, J. (2011): Regionální diferenciace ekologického zemědělství v Česku [Regional Differentiation of Organic Farming in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001393034&local_base=CKS01&format=999

Vajsáblová, P. (2011): Kúpeľný cestovný ruch na Slovensku v komparácii s Českom a jeho vplyv na rozvoj regiónu Piešťany.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001370563&local_base=CKS01&format=999

Večeřová, L. (2011): Trvale udržitelný rozvoj vinařského cestovního ruchu na jižní Moravě [Wine Tourism Sustainable Development in South Moravia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001392970&local_base=CKS01&format=999

Zeman, J. (2011): Vymedzenie slovensko-maďarského pohraničia na základe socio-kultúrnych aspektov a zhodnotenie ich vplyvu na cezhraničnú spoluprácu vo vybraných záujmových územiach [The Definition of the Slovak-Hungarian Borderland in Terms of Socio-cultural Aspects and Evaluation of Their Impact on Cross-border Cooperation in Selected Areas of Interest].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001392979&local_base=CKS01&format=999

Dvořáčková, T. (2010): Destinační management na příkladu mikroregionu Luhačovského Zálesí [Destination Management: Case Study the Luhačovské Zálesí Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292877&local_base=CKS01&format=999

Holub, V. (2010): Potenciál zemědělsky méně příznivých oblastí pro produkci cíleně pěstované biomasy v Česku [Potential of Less-favored Areas for Cultivated Biomass Production in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275364&local_base=CKS01&format=999

Jedličková, T. (2010): Transformace druhého bydlení v zázemí Hradce Králové a Pardubic [Transformation of Second Housing in the Hradec Králové and Pardubice Outskirts].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275358&local_base=CKS01&format=999

Klubal, J. (2010): Sakrální objekty v Česku: proměny a nové formy [Sacral objects in Czechia: Changes and New Forms].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275373&local_base=CKS01&format=999

Křivská, Z. (2010): Centra volnočasových adrenalinových aktivit v Česku jako produkt cestovního ruchu [Centres of the Free Time Adrenaline Activities in Czechia as the Tourist Product].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275299&local_base=CKS01&format=999

Kulhánek, M. (2010): Regionální identita obyvatel Ostrovska [Regional Identity of the Ostrov Region Inhabitants].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275376&local_base=CKS01&format=999

Marková, P. (2010): Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska [Problems of Regional Development of External Periphery of Czechia: Jáchymovsko Region Case Study].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275333&local_base=CKS01&format=999

Moravcová, A. (2010): Geografie místního regionu na příkladu Říčanska [Geography of the Local Region (Using Říčany as an Example)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001424056&local_base=CKS01&format=999

Nožičková, V. (2010): Nově vzniklé rekreační lokality v kontextu sídelní struktury a ochrany krajiny v Česku [Newly Established Recreational Localities in the Context of the Settlement Structure and Landscape Protection in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292870&local_base=CKS01&format=999

Orosz, ö. (2010): Národní a regionální identita maďarských středoškoláků na Slovensku [Sense of National and Regional Identity of Hungarian High School Students in Slovakia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292884&local_base=CKS01&format=999

Pavlátová, A. (2010): Kulturní a náboženská identita Tibeťanů a tibetských komunit rozvíjející se mimo historické území Tibetu [The Development of Tibetan Cultural and Religious Identity among Tibetans Living outside of Historical Tibet].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001360885&local_base=CKS01&format=999

Podhola, M. (2010): Reliktní česko-německá etnická hranice jako socio-kulturní předěl v území [Relict Czech-German Ethnic Boundary as a Socio-Cultural Divide of Territory].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275379&local_base=CKS01&format=999

Rudová, P. (2010): Kulturněhistorický potenciál rozvoje periferních oblastí v Česku (Případová studie Horažďovicka, Kašperskohorska a Netolicka) [Cultural and Historical Potential of Peripheral Regions’ Development in Czechia (Case Study Horažďovice, Kašperské Hory and Netolice Microregions)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275371&local_base=CKS01&format=999

Ryant, F. (2010): Krajina jihočeského pohraničí: vývoj jejího využití a komparace krajinného dědictví (případová studie vybraných katastrů na Novohradsku) [Landscape of the South Bohemian Borderland: Land Use Development and the Landscape Heritage Comparison (Case Study of Selected Cadastral Units in the Novohradsko Region)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275298&local_base=CKS01&format=999

Sarauer, L. (2010): Vliv přeshraniční spolupráce na regionální identitu obyvatel (modelová studie Euroregion Šumava) [An Influence of the Cross-border Cooperation on the Inhabitants’ Regional Identity (Case Study Euroregion Šumava)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292887&local_base=CKS01&format=999

Semian, M. (2010): Regionální identita Českého ráje [Regional Identity of the Bohemian Paradise].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275351&local_base=CKS01&format=999

Šulcová, P. (2010): Transformace druhého bydlení v CHKO Kokořínsko [Transformation of Second Homes in The Kokořínsko Protected Landscape Area].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001424055&local_base=CKS01&format=999

Trkovský, T. (2010): Vývoj hotelového trhu v Praze (1997–2009) [Development of hospitality market in Prague (1997–2009)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275315&local_base=CKS01&format=999

Vaňková, E. (2010): Analýza lidského a sociálního kapitálu v periferii Manětínska [Analysis of Human and Social Capital in the Periphery of the Manětín Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001292889&local_base=CKS01&format=999

Vaverková, I. (2010): Camino de Santiago: poutnictví jako faktor regionálního vývoje [Camino de Santiago: Pilgrimage as the Phenomenom of Regional Development].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275368&local_base=CKS01&format=999

Zárubová, A. (2010): Návrh možností dekoncentrace cestovního ruchu – případová studie okres Český Krumlov [Proposal Possibilities of Touristic Deconcentration – A Case Study of District Český Krumlov].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001275352&local_base=CKS01&format=999

Zubalíková, K. (2010): Výuka geografie v praxi: podmínky realizace a míra využívání terénní výuky na gymnáziích okresu Děčín [Geography Teaching: Conditions for Fieldwork Implementation and Its Level of Employment at Grammar Schools in Děčín County].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001424054&local_base=CKS01&format=999

Bartolomová, P. (2009): Projevy turistické urbanizace: případová studie obce Čeladná [Impacts of Tourist Urbanisation: Case Study of the Municipality of Čeladná].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001175908&local_base=CKS01&format=999

Děkanová, M. (2009): Analýza trhu incentivního cestovního ruchu v České republice [Analysis of the Incentive Tourism Industry in the Czech Republic].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001175926&local_base=CKS01&format=999

Fiala, J. (2009): Lidský a sociální kapitál ve vnitřních periferiích Česka: příklad Rakovnicka [The Human and Social Potential in Internal Peripheries: Example of Rakovnicko].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001174209&local_base=CKS01&format=999

Frantál, L. (2009): Rekreační využití vodních nádrží v Česku se zaměřením na Lipno, Máchovo jezero, Seč a Nové Mlýny [The Recreational Utilisation of Czech Reservoirs with Focus on Lipno Reservoir, Mácha’s Lake, Seč and Nové Mlýny].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125369&local_base=CKS01&format=999

Gelná, T. (2009): Trávení volného času v zábavních komplexech: dopady na cestovní ruch a regionální rozvoj (na příkladu Německa) [Spending Leisure Time in Amusement Parks: Impacts on Tourism and Regional Development (Through the German Example)].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125367&local_base=CKS01&format=999

Hlavička, T. (2009): Lázeňský cestovní ruch v Poděbradech [Spa Tourism in Poděbrady].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125363&local_base=CKS01&format=999

Kadlecová, V. (2009): Geografické aspekty problematiky apartmánových rekreačních domů a bytů v Česku [Geographical Aspects of Recreational Houses and Apartments’ Issue in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125359&local_base=CKS01&format=999

Kinclová, P. (2009): Proměny druhého bydlení v Chráněné krajinné oblasti Český kras.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001099887&local_base=CKS01&format=999

Lukešová, Z. (2009): Proměny regionální diferenciace socioekonomického vývoje USA v letech 1980–2007: případová studie Pacifická a Jihoatlantská oblast [Changes of Regional Differentiation of Socioeconomic Development of the USA 1980–2007: Case Study Pacific and South-Atlantic Regions].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001174240&local_base=CKS01&format=999

Lukš, J. (2009): Historickogeografické souvislosti vývoje modelových území LUCC.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001099877&local_base=CKS01&format=999

Matějka, L. (2009): Špindlerův Mlýn z pohledu konceptu životního cyklu turistické destinace [Špindlerův Mlýn from the Point of View of a Tourism Area Life Cycle Concept].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001172993&local_base=CKS01&format=999

Nováková, A. (2009):  Cestovní ruch a terorismus [Tourism and Terrorism].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125206&local_base=CKS01&format=999

Petrmichlová, L. (2009): Transformace druhého bydlení na příkladu Plzně a jejím zázemí [Transformation of Second Homes on the Example Pilsen and Background].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001173051&local_base=CKS01&format=999

Reeves, D. (2009): Adventist and Mormon Congregations in Czechia: Distribution, Position and Manifestations of Social Capital [Sbory adventistů a mormonů v Česku : rozmístění, postavení a projevy sociálního kapitálu].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125217&local_base=CKS01&format=999

Váně, P. (2009): Potenciál rozvoje vnitřních periferií Česka: příklad Příbramska [Potential of Regional Development of Inner Peripheries of Czechia: Case Study the Příbram Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001175973&local_base=CKS01&format=999

Vejvodová, M. (2009): Problematika periferních oblastí v českém pohraničí: příklad okresu Cheb [Problems of Periphery Regions in Czech Borderland: Example of District Cheb].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001125997&local_base=CKS01&format=999

Baxa, J. (2008): Územní diferenciace kvality bydlení a lidského kapitálu v Libereckém kraji na počátku 21. století.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000980287&local_base=CKS01&format=999

Brožová, T. (2008): Geopark Český Ráj: dopady rozvoje cestovního ruchu.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005786&local_base=CKS01&format=999

Hazuková, P. (2008): Potenciál rozvoje periferní a příhraniční oblasti na příkladu českomoravského pomezí.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000979653&local_base=CKS01&format=999

Hupková, M. (2008): Nekrogeografický výzkum Česka: základní charakter a územní diferenciace nekrogeografických aspektů v Česku s důrazem na jejich vztah k náboženství [Necrogeographical Research of Czechia: Basic Character and Spatial Differentiation of Necrogeographical Aspects in Czechia with Emphasis on Their Relationship to Religion].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005555&local_base=CKS01&format=999

Kopecký, P. (2008): Spolupráce obcí na vnitřní periferii Česka: mikroregion Třemšín.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005221&local_base=CKS01&format=999

Langová, J. (2008): Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v podhůří Šumavy.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000980300&local_base=CKS01&format=999

Nýdr, J. (2008): Analýza problémů rozvoje jihozápadního Krušnohoří: (příspěvek k výzkumu periferních oblastí v Česku).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001007129&local_base=CKS01&format=999

Osoba, P. (2008): Regionální identita obyvatelstva v česko-polském pohraničí: příklad Broumovska.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000979613&local_base=CKS01&format=999

Pejčochová, L. (2008): Sportovní rekreace v České republice: případová studie Praha.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005805&local_base=CKS01&format=999

Seidl. T. (2008): Proces integtrace marginálního území do regionálního systému: příklad vojenského újezdu Boletice.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000972064&local_base=CKS01&format=999

Střížová, A. (2008): Krajská administrativní hranice jako problém rozvoje periferií na jihozápadní Moravě.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005846&local_base=CKS01&format=999

Šafránková, T. (2008): Druhé bydlení na Svitavsku.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001006596&local_base=CKS01&format=999

Vrága, M. (2008): Regionální kultura a kurikulární dokumenty jako nástroj jejího zprostředkování a reprodukce [Regional Culture and Curricular Documents as a Tool of Its Mediation and Reproduction].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005744&local_base=CKS01&format=999

Hejnová, J. (2007): Formování mikroregionální identity Východních Krkonoš na příkladu obce Horní Maršov.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000882846&local_base=CKS01&format=999

Chromý, P. (2007): Vývoj příjezdového cestovního ruchu v Česku se zaměřením na kraj Vysočina.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615927&local_base=CKS01&format=999

Kalauzová, L. (2007): Využití rekultivovaných ploch pro účely cestovního ruchu a rekreace na území Severočeské hnědouhelné pánve.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000885603&local_base=CKS01&format=999

Konopová, Z. (2007): Religiózně-geografické aspekty buddhismu a hinduismu v Česku se zaměřením na hnutí Hare Kršna.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000885872&local_base=CKS01&format=999

Kratochvíl, P. (2007): Transformace vázaného cestovního ruchu v Česku: srovnávací studie modelových oblastí východních Čech.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000885607&local_base=CKS01&format=999

Kubínová, K. (2007): Vliv administrativních hranic na polarizaci prostoru: příklad vnitřní periferie středočesko-západočeského pomezí.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000882920&local_base=CKS01&format=999

Mikšátková, A. (2007): Hranice v jesenické oblasti: analýza vlivu hranic na polarizaci prostoru.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000820059&local_base=CKS01&format=999

Neberová, A. (2007): Dopady restitučního procesu na zemědělské hospodaření: příklad modelového území Berounska.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000801399&local_base=CKS01&format=999

Pixová, E. (2007): Druhé bydlení na Písecku.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000885805&local_base=CKS01&format=999

Skála, J. (2007): Regionální identita periferních území na příkladu obvodu obce s rozšířenou působností Sušice.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615929&local_base=CKS01&format=999

Smolíková, A. (2007): Vliv cestovního ruchu a rekreačních aktivit na skalní města: příkladová studie – Adršpašsko-teplické skály.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000886223&local_base=CKS01&format=999

Smržová, K. (2007): Pohraniční a přeshraniční spolupráce: příklad Euroregionu Silva Nortica.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000883179&local_base=CKS01&format=999

Ševčenková, J. (2007): Příjezdový cestovní ruch České republiky a podpora jeho rozvoje: regionální pohled.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000883201&local_base=CKS01&format=999

Šimková, L. (2007): Historickogeografické souvislosti polarizace prostoru – případová studie Litomyšl.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000885640&local_base=CKS01&format=999

Urban, L. (2007): Transformace druhého bydlení na Jihlavsku.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615912&local_base=CKS01&format=999

Váchová, J. (2007): Vázaný cestovní ruch dětí v Ústeckém kraji.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000885380&local_base=CKS01&format=999

Zmrzlík, J. (2007): Analýza informací znázorněných na mapách určených účastníkům cestovního ruchu.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000593209&local_base=CKS01&format=999

Zoubková, H. (2007): Dopady rozvoje cestovního ruchu: památka Třeboňské rybníkářské dědictví.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000967223&local_base=CKS01&format=999

Hýsek, J. (2006): Historickogeografická interpretace vývoje využití ploch v bývalém soudním okresu Sobotka od poloviny 18. století do současnosti.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000447624&local_base=CKS01&format=999

Kučera, Z. (2006): Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450079&local_base=CKS01&format=999

Kučerová, S. (2006): Vliv historické česko-německé jazykové hranice na geografickou organizaci české společnosti.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000447606&local_base=CKS01&format=999

Ludvíková, L. (2006): Destinace cestovního ruchu Česka v mentálních mapách.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000447595&local_base=CKS01&format=999

Mazochová, L. (2006): Analýza mezigeneračních a mezifregionálních diferenciací volnočasových aktivit: na příkladu Prahy, Dobříše a Dobrušky.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000572179&local_base=CKS01&format=999


Neveselá, K. (2006): Problematika rozvoje cestovního ruchu v CHKO Bílé Karpaty.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000447614&local_base=CKS01&format=999

Pileček, J. (2006): Problémy rozvoje periferních oblastí českého pohraničí: příklad modelového území Volarsko.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000572659&local_base=CKS01&format=999

Šindelářová, P. (2006): Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na příkladu Tanvaldska.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450080&local_base=CKS01&format=999

Štěpánovský, R. (2006): Možnosti rozvoje cestovního ruchu Jáchymovska: analýza potenciálu lázeňských a jiných návštěvníků z Karlových Varů.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450082&local_base=CKS01&format=999

Štětinová, K. (2006): Územní identita obyvatel Česka: vývojový a hierarchický pohled.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000574082&local_base=CKS01&format=999

Ulrich, M. (2006): Pivovarnictví v Česku s důrazem na transformační období.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450083&local_base=CKS01&format=999

Vacková, T. (2006): Možnosti rozvoje venkovského cestovního ruchu v Česku s využitím zkušeností Francie.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000574107&local_base=CKS01&format=999

Viktorová, M. (2006): Analýza dopadů II. fáze reformy veřejné správy na příkladu Středočeského kraje.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000447636&local_base=CKS01&format=999

Barannikov, P. (2005): Vznik, vývoj a difúze environmentální legislativy od 2. poloviny 19. století: USA a vybrané státy Evropy.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000288570&local_base=CKS01&format=999

Benešová, K. (2005): Cestovní ruch a rekreace v oblasti Lipenska.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000288573&local_base=CKS01&format=999

Dobeš, M. (2005): Návrh transformácie regionálneho združenia cestovného ruchu Rájecká dolina.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000288589&local_base=CKS01&format=999

Hedbábná, J. (2005): Historickogeografická interpretace vývoje využití půdy v okrese Karlovy Vary v 19. a 20. století.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000288621&local_base=CKS01&format=999

Janáč, J. (2005): Historicko geografická interpretace vývoje využití půdy v okrese Kolín v 19. a 20. století.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000288638&local_base=CKS01&format=999

Jirásek, D. (2005): Geografie místního regionu v základním vzdělávání na příkladu Chrudimska.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000288669&local_base=CKS01&format=999

Bohuslav, D. (2004): Program Phare CBC – Společný fond malých projektů: implementace a regionální diferenciace v Česku.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000058728&local_base=CKS01&format=999

Dlouhý, M. (2004): Historicko geografická interpretace vývoje využití půdy v okrese Břeclav v 19. a 20. století.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000060611&local_base=CKS01&format=999

Jurčíková, I. (2004): Regionální diferenciace obyvatelstva a hospodářství Kanady a její vývoj v 80. a 90. letech 20. století.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000060612&local_base=CKS01&format=999

Kostič, M. (2004): Vnitřní periferie v Česku: příklad středočesko-jihočeského pomezí.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000060637&local_base=CKS01&format=999

Nováček, A. (2004): Historickogeografické aspekty perifernosti a mikroregionální diferenciace kraje Vysočina z pohledu populačního vývoje.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000058733&local_base=CKS01&format=999

Nováková, E. (2004): Vnímání dopadů cestovního ruchu rezidenty Českého ráje.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000058752&local_base=CKS01&format=999

Uzlík, R. (2004): Lázeňský cestovní ruch v Karlovarském kraji.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000058750&local_base=CKS01&format=999

Burda, T. (1996): Geografie městské hromadné dopravy v České republice ve městech nad sto tisíc obyvatel.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000017868&local_base=CKS01&format=999

Fialová, D. (1992): Současný stav a perspektivy rekreačních lokalit v těsném zázemí Prahy: (příklady lokalit – Jarov, Károv, Ohrobec).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000018961&local_base=CKS01&format=999

Jančák, V. (1991): Vybrané problémy agrokomplexu: na modelovém území Příbramska.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000020265&local_base=CKS01&format=999

Jeleček, L. (1968): Změny sídelně geografické ve vesnicích na okrese Jičín.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000936223&local_base=CKS01&format=999

BACHELOR THESES

Fišer, J. (2016): Kamenné cesty v Broumovských stěnách a jejich význam pro utváření identity krajiny a regionu [Stony Routes in the Broumov Walls and Their Importance for Identity Formation of Landscape and Region].

Kronát, J. (2015): Rozvoj obnovitelných zdrojů energie jako faktor krajinných změn: příklad solárních elektráren [Development of Renewable Energy Sources as a Factor of Landscape Changes: The Case of Solar Power Plants].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002028391&local_base=CKS01&format=999

Kopáčová, H. (2014): Regionální diferenciace religiozity Česka podle SLDB 2011 [The Regional Differentiation of Religiozity in Czechia by Census in 2011].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=002028388&local_base=CKS01&format=999Bobr, M. (2014): Proměna regionálních identit na Trutnovsku v 2. polovině 20. století [Transformation of Regional Identities of the Trutnov Region in the 2nd Half of the 20th century].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001855481&local_base=CKS01&format=999

Chloupek, P. (2014): Železná opona a její dědictví v kontextu proměn pohraničí Česka v 2. polovině 20. století [The Iron Curtain and Its Heritage in the Context of Transformations of the Borderland of Czechia in the Second Half of the 20th century].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001855503&local_base=CKS01&format=999

Košatka, M. (2014): Produkce elektřiny v USA a Kanadě: její alokace a palivové zabezpečení v letech 1980–2010 [Production of Electricity in USA and Canada: Its Allocation and Differences in Fuel Use Within 1980–2010].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001784046&local_base=CKS01&format=999

Nekolný, L. (2014): Zoo v Česku vzniklé po roce 1989 [Zoos in Czechia Formed After 1989].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001783817&local_base=CKS01&format=999

Vaníček, J. (2014): Rajonizace zemědělství v Česku od roku 1871 (od Karla Kořistky) do současnosti a přehled vývoje osevů hlavních skupin zemědělských plodin podle rajonizací [Regionalization of Agriculture in Czechia since 1871 (From Karel Kořistka) to Present and Survey of Sowing Development of Major Agricultural Crop Groups According to Regionalization].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001784076&local_base=CKS01&format=999

Hosnedlová, I. (2013): Multifunkční zemědělství: modelové území ORP Sušice [Multifunctional Agriculture: Model Area ORP Sušice].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601131&local_base=CKS01&format=999

Hradecká, I. (2013): Hipoturistika v kraji Vysočina [The Horse Riding in the Region Vysočina].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627242&local_base=CKS01&format=999

Krajňáková, K. (2013): Rekreačné apartmánové domy v Česku a na Slovensku [Recreational houses in Czechia and Slovakia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627625&local_base=CKS01&format=999

Loudilová, L. (2013): Poutní místo jako součást identity regionu: příklad Staré Boleslavi [Place of Pilgrimage as a Part of Identity of the Region: An Example of Stará Boleslav].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627966&local_base=CKS01&format=999

Makovcová, A. (2013): Ověření funkce destinačního managementu v Ústeckém kraji [Verification of the Destination Management Function in the Ústí nad Labem Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627252&local_base=CKS01&format=999

Rozmanová, J. (2013): Produkce biopaliv a regionální rozvoj: modelový příklad Mohelnicka [The Production of Biofuels and Regional Development: Case Study Mohelnicko].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601188&local_base=CKS01&format=999

Strnadel, Š. (2013): Místní potraviny a trvale udržitelné zemědělství: Příklad komunitou podporovaného zemědělství [Local Food and Sustainable Agriculture: The Example of Community Supported Agriculture].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001627634&local_base=CKS01&format=999

Vonička, M. (2013): Změny v rozmístění pivovarů v Česku 1918–2010 [Changes in the Location of Breweries in the Czech Republic 1918–2010].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001601356&local_base=CKS01&format=999

Čtveráková, I. (2012): Ekoturismus a geoturismus na příkladu geoparků v Česku [Ecotourism and Geotourism in Case of Czech Geoparks].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481593&local_base=CKS01&format=999

Dobruská, P. (2012): Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka [Tourism of Wheelchair Users in National Parks of Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001480248&local_base=CKS01&format=999

Fraindová, K. (2012): Těžba ropy z bituminózních písků v Albertě: Ekonomické a environmentální souvislosti [Oil Sands Mining in Alberta: Economic and Environmental Connections].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481574&local_base=CKS01&format=999

Řezníčková, P. (2012): Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje [Differentiation of Local Elites Stability in Municipalities and Micro-regions in the South Bohemia Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481600&local_base=CKS01&format=999

Steyerová, M. (2012): Druhé bydlení v jižním zázemí Ústí nad Labem [Second Home Tourism on the Southern Outskirts of Ústi nad Labem].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481587&local_base=CKS01&format=999

Šifta, M. (2012): Hodnocení potenciálu pro formování regionální identity Frýdlantska [Assessment of Potential for Forming Regional Identity of the Frýdlant Micro-region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001481588&local_base=CKS01&format=999

Zigo, P. (2012): Výroba tepla spalováním biomasy v Česku [Heat Production of Biomass Burning in Czechia].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001524934&local_base=CKS01&format=999

Čechová, E. (2011): Endogenní potenciál rozvoje Českokrumlovska: příspěvek k hodnocení sociálního kapitálu [Endogenous Potential of Development in the Český Krumlov Region: Contribution to the Evaluation of Social Capital].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001369767&local_base=CKS01&format=999

Eretová, V. (2011): Proměny forem hospodaření v transformačním období: modelový příklad ORP Kralovice [Changes of Farming Types During Transition Period: Case Study ORP Kralovice].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001387364&local_base=CKS01&format=999

Chalupa, J. (2011): Reliktní česko-moravská zemská hranice v historickogeografických souvislostech [Relict Land Border between Bohemia and Moravia in Historic-geographical Context].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001387374&local_base=CKS01&format=999

Kubů, P. (2011): Dopady cestovního ruchu na rezidenty; případová studie Lipno nad Vltavou [Impacts of Tourism on Residents; Case Study Lipno nad Vltavou].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001379251&local_base=CKS01&format=999

Pulec, J. (2011): Vnímání a chápání islámu současnou pražskou veřejností [Perceptions and Understanding of Islam Among Prague Public].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001371374&local_base=CKS01&format=999

Rataj, S. (2011): Podpora cestovního ruchu v chráněných územích na příkladu Národního parku Šumava [Tourism Promotion in Protected Areas: Case Study the Šumava National Park].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001369756&local_base=CKS01&format=999

Sixtová, M. (2011): Atraktivity cestovního ruchu ve výuce zeměpisu na základní škole: případová studie Kolín [Tourist Attraction in Teaching of Geography at Primary School: Case Study Kolín].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001370214&local_base=CKS01&format=999

Svobodová, L. (2011): Golfový cestovní ruch v Česku [Golf Tourism in the Czech Republic].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001391369&local_base=CKS01&format=999

Dufková, K. (2010): Diferenciace územních identit obyvatel na Karlovarsku [Differentiation of Regional Identities in Karlovy Vary Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274584&local_base=CKS01&format=999

Dumbrovská, V. (2010): Fakultativní výlety z Prahy jako produkt cestovního ruchu [Facultative Trips from Prague as a Product of Tourism].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274610&local_base=CKS01&format=999

Fiala, M. (2010): Percepce současné přeshraniční spolupráce představiteli obcí v česko-polském pohraničí: příklad Broumovska [Perception of Present Cross-border Cooperation by Representatives of Municipalities in the Czech-Polish Borderland: Case Study of the Broumov Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274640&local_base=CKS01&format=999

Hájek, F. (2010): Marginální oblasti v Česku: příklad vojenských újezdů [Marginal Areas in Czechia: The Example of Military Bases].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274603&local_base=CKS01&format=999

Kašková, M. (2010): Společenské hybné síly LUCC v modelovém území Boží Dar, Krušné hory, v období 1842–2009 [Societal Driving Forces of LUCC in the Boží Dar Model Area, Krušné hory Mts., in 1842–2009].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274586&local_base=CKS01&format=999

Malá, M. (2010): Zánik sídel v důsledku povrchové těžby hnědého uhlí v okresech Most a Chomutov – příklad velkolomu ČSA [Settlement Desertion in Consequence of Opencast Brown Coal Mining in the Most District and Chomutov District – the Example of the ČSA Mine].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274608&local_base=CKS01&format=999

Mohoritová, N. (2010): Proměna infrastruktury kin v Česku v letech 1989–2009 [Transformation of the Cinema Infrastructure in the Czech Republic in 1989–2009].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274582&local_base=CKS01&format=999

Nemeškal, J. (2010): Etnická struktura obyvatelstva Kosova a Metohije ve druhé polovině 20. století [Ethnic Structure of the Population of Kosovo and Metohija in the Second Half of the 20th Century].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001274597&local_base=CKS01&format=999

Crhonková, V. (2009): Nouzová nocoviště v Národním parku Šumava [Emergency Overnight Shelters in the Šumava National Park].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001139332&local_base=CKS01&format=999

Jann, J. (2009): Rok po vstupu do Schengenu: přeshraniční spolupráce obcí České Velenice a Gmünd [One Year After Joining Schengen Area: Cross-border Cooperation Cities České Velenice and Gmünd].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001139487&local_base=CKS01&format=999

Klečková, V. (2009): Přeshraniční spolupráce a regionální identita na příkladu příhraničních měst Domažlice a Furth im Wald].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001122211&local_base=CKS01&format=999

Matouš, D. (2009): Diferenciace předpokladů cestovního ruchu v Podkrkonoší [Differentiation of Tourism Presumptions in Podkrkonoší Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001122240&local_base=CKS01&format=999

Mrázková, A. (2009): Geografické aspekty vývoje školské soustavy v okrese Tábor [Geographical Aspects of School Network Development in the Tábor Region].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001122263&local_base=CKS01&format=999

Slípka, V. (2009): Volnočasové sportovní aktivity: případová studie – okres Prachatice [Leisure Sports Activities: The Case Study of the District of Prachatice].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001121741&local_base=CKS01&format=999

Šenkýřová, T. (2009): Dopady hromadných akcí na dotčené území: na příkladu pouťových slavností v Klatovech [Impact of Mass Events on Target Territory: Shown on an Instance of a Fair in Klatovy].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001122026&local_base=CKS01&format=999

Špičák, P. (2009): Změny druhého bydlení v okrese Nový Jičín [Change of Second Home in Nový Jičín County].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001122033&local_base=CKS01&format=999

Tesař, J. (2009): Transformace druhého bydlení v zázemí Prahy [Transformation of Second Homes in Prague’s Hinterland].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001122039&local_base=CKS01&format=999

Borůvková, M. (2008): Ekoturismus na příkladu Národního parku České Švýcarsko.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005104&local_base=CKS01&format=999

Frühauf, P. (2008): Mobilita studentů pražských středních a vysokých škol [Mobility of Prague Grammar School and University Students].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005130&local_base=CKS01&format=999

Holub, V. (2008): Produkce biomasy v Česku: významný zdroj energie? [The Production of Biomass in Czechia: Relevant Energy Source?].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001005062&local_base=CKS01&format=999

Janoušek, Z. (2008): Proměny rekreačních funkcí intenzivně využívané říční nivy v kontextu vývoje krajiny Čelákovic a okolí [Changes of Recreational Functions of Intensively Used River Bottomland in the Context of Land Development of Čelákovice and Its Neighbourhood].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001004445&local_base=CKS01&format=999

Klubal, J. (2008): Vývoj regionální diferenciace pěstování brambor v Česku s důrazem na transformační období po roce 1990.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000980981&local_base=CKS01&format=999

Kohl, O. (2008): Vybrané trendy vývoje obyvatelstva a jejich regionální diferenciace ve Spojených státech po roce 1980 [Selected Population Development Trends and Their Regional Differentiation in the United States after 1980].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001003343&local_base=CKS01&format=999

Svoboda, P. (2008): Národné parky v USA z hľadiska vývoja cestovného ruchu 1980–2005.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000980736&local_base=CKS01&format=999

Syrový, M. (2008): Pozice turistických informačních center na trhu cestovního ruchu: modelová studie – Šumava.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000980726&local_base=CKS01&format=999

Typltová, J. (2008): Současné trendy ekologického zemědělství v Česku.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001004252&local_base=CKS01&format=999

Zbíral, J. (2008): Transformace druhého bydlení v povodí Kocáby [Transformation of Second Homes in the Kocába River Basin].
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001001302&local_base=CKS01&format=999

Zvěřina, L. (2008): Transformace zemědělského družstva v modelovém území obcí Křenovice, Holubice a Velešovice.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001001456&local_base=CKS01&format=999

Bäumeltová, Z. (2007): Geografické aspekty chovu drůbeže a produkce drůbežího masa.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000825110&local_base=CKS01&format=999

Bednářová, H. (2007): Dopady cestovního ruchu na chráněnou krajinnou oblast: příkladová studie na CHKO Žďárské vrchy.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000825135&local_base=CKS01&format=999

Dvořáčková, T. (2007): Lázeňská místa ve Zlínském kraji.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615824&local_base=CKS01&format=999

Fiala, J. (2007): Geografická analýza Rakovnicka.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615708&local_base=CKS01&format=999

Frantál, L. (2007): Rekreační využití vodních ploch v Česku se zaměřením na přehradní nádrž Lipno a Máchovo jezero.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615695&local_base=CKS01&format=999

Fuksová, J. (2007): Využití pražských ostrovů v cestovním ruchu.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615674&local_base=CKS01&format=999

Jedličková, T. (2007): Stav a rozvoj zimní rekreace na Vysočině.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000825843&local_base=CKS01&format=999

Kolankiewiczová, S. (2007): Polské zemědělství v souvislosti se vstupem do EU.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615809&local_base=CKS01&format=999

Lafek, M. (2007): Agroturistika v Česku a v evropském kontextu.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000826071&local_base=CKS01&format=999

Merklová, D. (2007): Regionální diferenciace hospodářství vybraných provincií Kanady od 80. let 20. století do současnosti.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615632&local_base=CKS01&format=999

Nožičková, V. (2007): Výjezdový cestovní ruch a rekreace obyvatel Nizozemska: se zaměřením na Česko.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615648&local_base=CKS01&format=999

Orosz, ö. (2007): Vývoj lázeňství na Slovensku a jeho význam v současnosti.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615640&local_base=CKS01&format=999

Prušvicová, A. (2007): Geografická analýza přírodního parku Česká Kanada a návrh naučné stezky.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000615636&local_base=CKS01&format=999

Radová, E. (2007): Vývoj přeshraniční spolupráce na příkladu mikroregionu Netolicko.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000826105&local_base=CKS01&format=999

Růžička, Z. (2007): Polarizace území: vnitřní periferie na pomezí Středočeského a Pardubického kraje.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000826124&local_base=CKS01&format=999

Ryant, F. (2007): Interpretace vývoje využití půdy v souvislosti s vývojem vybraných demografických charakteristik v jihočeském pohraničí.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000826088&local_base=CKS01&format=999

Sarauer, L. (2007): Možnosti využití internetu v oblasti cestovního ruchu: se zaměřením na české cestovní kanceláře, agentury a jejich klienty.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000827043&local_base=CKS01&format=999

Trkovský, T. (2007): Analýza segmentu hotelnictví se zaměřením na 4* a 5* hotely v Praze.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000828077&local_base=CKS01&format=999

Vaverková, I. (2007): Poutní cesty: příklad Camino de Santiago.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000828092&local_base=CKS01&format=999

Bartolomová, P. (2006): Druhé bydlení v Beskydech: (okres Frýdek-Místek).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000573702&local_base=CKS01&format=999

Baxa, J. (2006): Problémy periferních oblastí: Komparace možností revitalizace bývalého VVP Ralsko.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450105&local_base=CKS01&format=999

Děkanová, M. (2006): Regionální analýza grantů České centrály cestovního ruchu v oblasti podpory rozvoje turistických regionů.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000573708&local_base=CKS01&format=999

Gelná, T. (2006): Tematické parky: využití v cestovním ruchu, dopady na rozvoj území.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000573714&local_base=CKS01&format=999

Kadlecová, V. (2006): Nové trendy v druhém bydlení: (se zaměřením na rekreační byty).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450099&local_base=CKS01&format=999

Lukešová, Z. (2006): Srovnání socioekonomického vývoje Pacifické a Jihoatlantské SEA v letech 1900–2004: hledání příčin změn jejich postavení v ekonomice USA.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000573574&local_base=CKS01&format=999

Nováková, A. (2006): Památky UNESCO v Česku: pozitivní a negativní dopady cestovního ruchu.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000450110&local_base=CKS01&format=999

Ulrychová, S. (2006): Zemědělství Litoměřicka v transformačním období.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000573736&local_base=CKS01&format=999

Petrů. K. (2005): Religiózně-geografické aspekty v transformačním období v okrese Tábor.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000395831&local_base=CKS01&format=999

Pospíšilová, L. (2005): Rozvoj zahraničního cestovního ruchu v Praze: (posouzení vlivu propagace).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000395840&local_base=CKS01&format=999

Kučerová, S. (2004): Podbořansko – “nová” či “klasická” periferie?
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000395767&local_base=CKS01&format=999

Neberová, A. (2004): Transformace zemědělství ve Středočeském kraji: (v období 1990–2000).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000395763&local_base=CKS01&format=999

Ševčenková, J. (2004): Současné problémy českého chmelařství.
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000395740&local_base=CKS01&format=999

Popek, M. (2003): Vývoj systému osídlení Rakouska: (s podrobnějším pohledem na spolkovou zemi Horní Rakousko).
http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000395708&local_base=CKS01&format=999