Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

telefon 221 95 1380
fax
224 920 657
email
bicik@natur.cuni.cz
www      

Vědecko-výzkumné zaměření

Problematika dlouhodobých změn využívání krajiny, land use, zemědělství a venkov, druhé bydlení, regionální rozvoj, mikroregionální a regionální analýzy pro řídící
a projektovou sféru, geografické vzdělávání.

Pedagogická činnost

Sylaby předmětů - SIS

Koordinátor Amerického semestru.
Člen Vědecké rady PřF UK.
Šéfredaktor časopisu Geografické rozhledy.
Člen komise IGU - Land Use and Land Cover Change.
Člen Evropské společnosti pro environmentální dějiny (ESEH).

Granty

HLAVNÍ ŘEŠITEL:
2003-2007: Atlas krajiny. VaV/600/01/03 (za PřF UK)
2005-2007: Hybné síly změn diferenciace využití ploch Česka a sousedních zemí. Perspektivy po přijetí do EU. Grantový projekt GA ČR, č. 205/05/0475
2001-2003: Využití ploch Česka v období transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/01/1420
1999-2001: Laboratoř pro využití Geografických informačních systémů (GIS) v základním a aplikovaném výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Grantový projekt MŠMT č. VS97100, hl. řešitelé: I. Bičík, M. Braniš
1998-2000: Land Use/Cover Change: Vývoj, souvislosti, perspektivy. Grantový projekt GA ČR, č. 205/98/1184
1997: Stav, vývoj a přehled druhého bydlení v České republice. Grantový projekt GA UK č. 303/1997/B-GEO/PřF
1995-1997: Dlouhodobé tendence vývoje a perspektivy využití ploch ČR z hlediska její současné socioekonomické transformace. Grantový projekt GA ČR, č. 205/95/0611
1995-1997: Harmonizace regionálního rozvoje povodí Kocáby. Grantový projekt MZe ČR, č. 10 606, nositel: I. Bičík, R. Perlín, L. Šefrna
1994: Metodika hodnocení dlouhodobého vývoje využití ploch v ČR. Grantový projekt GA ČR, č. 205/94/0865


SPOLUŘEŠITEL ČI SPOLUPRACOVNÍK PROJEKTU:
2005: Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř - terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Rozvojový program MŠMT č. 351, hl. řešitelka: D. Řezníčková
2001: Inovace v pregraduální přípravě učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Rozvojový program MŠMT ČR, hl. řešitelka: D. Řezníčková

Publikace

Vyhledávání v evidenci publikačních aktivit