Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D. fotka
 

telefon 221 95 1381
fax
224 920 657
email
dostal@natur.cuni.cz
www

      

Vědecko-výzkumné zaměření

V oblasti základního výzkumu: teorie geografie, regionální rozvoj, geopolitické a geoetnické problémy, geografie Evropské unie, územní správa a samospráva. V oblasti aplikovaného výzkumu: regionální politika, integrace do Evropské unie,  reformy státní správy a samosprávy, problémy globalizace.


Pedagogická činnost

Sylaby předmětů - SIS

Garant studijního oboru regionální a politická geografie.
Předseda oborové rady doktorského studia pro program regionální a politická geografie.
Člen hlavního výboru České geografické společnosti a předseda sekce Socioekonomické geografie.
Člen Oborové komise společenských věd Rady vlády České republiky pro vědu
a výzkum.
Člen pracovní skupiny pro geografii a kartografii při Akreditační komisi ČR.
Člen Advisory Board of Prague Institute for Global Urban Development.
Předseda redakční rady Acta Universitatis Carolinae-Geographica.
Člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika.
Člen exekutivy komise IGU - Geography and Public Policy.
Člen redakční rady Belgian Journal of Geography.
Člen redakční rady GeoJournal, An International Journal on Human Geography and Environmental Sciences.
Člen redakční rady Migracije i etničke teme.
Člen redakční rady Geoadria.

Granty

HLAVNÍ ŘEŠITEL:
2005-2007: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021620831
2003-2005: Nová fáze regionálního rozvoje ČR. Grantový projekt GA ČR č. 205/03/0337
1999-2004: Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti. Výzkumný záměr CEZ č. JI3/98:113100007

Publikace

Vyhledávání v evidenci publikačních aktivit