Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. fotka
 

telefon 221 95 1381
fax
224 920 657
email
ksgrrsek@natur.cuni.cz
www

      

Vědecko-výzkumné zaměření 

V oblasti základního výzkumu: teoretické problémy geografie, sociálněgeografická regionalizace, systém osídlení, geografické aspekty společenské transformace. V oblasti aplikovaného výzkumu: např. perspektivy rozvoje měst, územně správní členění, regionalizace pracovních trhů.


Pedagogická činnost

Sylaby předmětů - SIS


Člen Učené společnosti České republiky.
Člen Academia Europaea.
Člen redakční rady Studia Regionalia (Polsko).
Člen redakční rady Geografický časopis (Slovensko).

Granty

HLAVNÍ ŘEŠITEL:
1999-2001: Regionální rozvoj a politika v kontextu evropské integrace. Grantový projekt GA ČR č. 403/99/1006
1996-1998: Teorie regionální diferenciace společenského vývoje. Grantový projekt GA ČR č. 403/096/0258
1993-1995: Teorie transformačního procesu geografické organizace společnosti. Grantový projekt GA ČR č. 403/096/0258

Publikace

Vyhledávání v evidenci publikačních aktivit