Domů

Témata ke zkoušce

ZS 2018/2019

1. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města do roku 1945

2. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města po roce 1945

3. Územní růst města a aglomerace ve 20. století

4. Vývoj administrativního členění města a územní jednotky využívané v sociální geografii

5. Populační vývoj Prahy a jejích částí

6. Historický vývoj sociálně prostorové struktury Prahy

7. Sociálně prostorová struktura Prahy – demografický, etnický a sociální status

8. Sociální klima pražských čtvrtí

9. Vývoj a současné podmínky bydlení v Praze

10. Sociální prostředí v pražských zónách – bydlící x přítomné obyvatelstvo

11. Centrum Prahy - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

12. Centrum Prahy – každodenní život a rytmus lokalit

13. Vnitřní město - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

14. Sociálně-geografická charakteristika vybrané čtvrti vnitřního města

15. Vnější město -  vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

16. Sociálně-geografická charakteristika vybraného sídliště v Praze

17. Zázemí města - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

18. Sociálně-geografická charakteristika vybraného suburbia Prahy

19. Výzkum kriminality ve městě, bezpečné a nebezpečné lokality