Sportovní soustředění VSK Přírodní vědy UK


 
Termín a místo konání: 22.-29.8.2021, výcvikové středisko RUK - Albeř.

Přihlášky: elektronicky nejpozději do 31.5.2021.

Platby: na č.ú. 2301417685/2010 po obdržení pokynu k platbě.

Pokyny pro přihlašování:

Každý účastník včetně dětí se přihlašuje jednotlivě. Variabilní symbol Vám bude přidělen automaticky. O rozdělení chatek rozhoduje organizátor - přednost dostanou celotýdenní pobyty s adekvátní vytížeností.

Pokyny pro placení:

Veškeré platby se provádějí převodem na účet. Platí se celé částka dle přiložené tabulky. Pokud platíte více přihlášek v jedné platbě, je nutné uvést do poznámky všechny variabilní symboly, jichž se platba týká. Při příjezdu je vybírán v hotovosti poplatek obci 10 Kč za každou dospělou osobu a noc.
 
VSK ALBEŘ - CENÍK UBYTOVÁNÍ (vynásobte počtem dnů):
  Stan+strava

Stan bez str.
(zdr. důvody)

Chata+strava Chata bez str.
(zdr. důvody)
Cena za 1 den Dospělý 370,- 120,- 470,- 220,-
Dítě 3-12 let 290,- 90,- 370,- 170,-
Student (platný ISIC), důchodce 350,- 100,- 450,- 200,-
Výpočty vycházející z cen RUK jsou navýšeny o nezbytně nutnou částku, zahrnující organizační a provozní výdaje.

Storno podmínky: (vycházejí z pravidel rekreace UK):
Do měsíce před zahájením akce 0% z ceny.
Méně než měsíc před nástupem 10% z ceny.
Méně než týden před nástupem 30% z ceny.
V závažných případech (úraz doložený zprávou od lékaře atd.) bude postupováno individuálně.

Odhlašování:

Mgr. Vít Starý, vit.stary@natur.cuni.cz, tel.: 724910393

Organizační pokyny:

Vydávání stravenek a přihlašování k pobytu proběhne v neděli na ošetřovně od 15.00 do 18.00, v pondělí a v úterý 16.00-18.00.
Další informace budou vyvěšeny v den příjezdu na nástěnce.
Upozorňujeme všechny účastníky kurzu, že po příjezdu se musí neprodleně přihlásit k pobytu!

Příjemný pobyt vám přeje VSK Přírodní vědy!

 

[nahoru]