Dotazník

IDENTIFIKACE LOKALIT REZIDENČNÍ SEGREGACE

https://datamap.natur.cuni.cz/dotaznik/

Online šetření „Identifikace lokalit rezidenční segregace“ je součástí hodnocení vývojové dynamiky segregace a sociálního vyloučení v území. Cílem šetření je identifikovat lokality se zvýšenou koncentrací sociálně vyloučených osob nebo obyvatel ohrožených sociálním vyloučením (dále SVO) a vybrat z nich takové, jež jsou segregované nebo se vyznačují znaky a projevy segregace. Šetření doplňuje územně detailní analýzu dat o osobách, které pobírají dávky v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí, jež byla provedena za celé území České republiky. Šetření prostřednictvím online dotazníku se zaměřuje na konkrétní místní zkušenosti (z terénu), vnímání (percepci) a veřejný diskurz (reprezentaci). 

Vyplnění dotazníku nezabere mnoho času. Odpovědi se průběžně ukládají. Před jeho odesláním ale musí být celý vyplněný. Vyplněný dotazník je uživateli přístupný k následným úpravám. Dotazník slouží k opakovanému využití a úpravám charakteristik lokalit v případě jejich změny. Vyplněné charakteristiky lokalit se vyhodnocují dvakrát ročně, vždy k 30. 6. a 31. 12. daného roku, tak aby hodnocený stav odpovídal analýze dat o společně posuzovaných osobách pro poskytnutí příspěvku na živobytí. Informace poskytnuté v šetření budou přístupné autorovi a vlastníkovi záznamu pro každoroční aktualizace, průběžné úpravy a doplnění. Vyhodnocené výsledky šetření budou v propojení s analýzou dat dostupné spolupracujícím obcím a městům prostřednictvím online mapové a datové aplikace.

Online dotazníkové šetření bylo připravené v rámci projektu „Vývojová dynamika segregace a sociálního vyloučení v území“, podpořeného TA ČR, program Éta (č. projektu TL02000479) a ve spolupráci s aplikačními garanty Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (Agentura pro sociální začleňování), městem Plzní a městem Ostravou.