Vyberte volby: Volby do akademického senátu fakulty (2017-12-11 00:00:00 - 2017-12-14 23:59:59)
Volby do AS UK na PřF pro volební období 2019-2022 (2018-11-26 08:00:00 - 2018-11-29 23:55:00)
Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK na volební období 2019-2021 (2018-11-26 08:00:00 - 2018-11-29 23:55:00)
Volby do Zaměstnanecké komory AS (2019-12-09 00:00:00 - 2019-12-11 23:59:59)
Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK na volební období 2021-2023 (2020-12-16 13:00:00 - 2020-12-18 13:00:00)
Volby do AS UK na PřF pro volební období 2022-2025 (2021-11-09 00:00:00 - 2021-11-11 23:59:59)
Volby do Zaměstnanecké komory AS PřF (2021-11-09 00:00:00 - 2021-11-11 23:59:59)

Přihlásit