Volby č. 4: Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK na volební období 2019-2021

Neoficiální výsledky. Oficiální výsledky se nacházejí na webu fakulty.

Studentská, Biologický2421/33414% Ucast 14%
Studentská, Chemický933/10812% Ucast 12%
Studentská, Geografie750/14019% Ucast 19%
Studentská, Geologie a Ústav pro životní prostředí558/10419% Ucast 19%

Přihlásit