Volby č. 8: Volby do Studentské komory Akademického senátu PřF UK na volební období 2021-2023

Neoficiální výsledky. Oficiální výsledky se nacházejí na webu fakulty.

Studentská, Biologický2531/36214% Ucast 14%
Studentská, Geografický812/20926% Ucast 26%
Studentská, Geologie a Ústav pro životní prostředí720/13118% Ucast 18%
Studentská, Chemický1058/15615% Ucast 15%

Přihlásit