Albertovské stráně

Milí studenti, vážení kolegové,

kolegium děkana vyhlašuje první ročník akce

Albertovské stráně 2009

Na poslední chvíli se podařilo se získat povolení k prořezání náletových dřevin na jedné straně malých albertovských schodů (pod kostelem sv. Apolináře, omezeno do konce března, kdy končí vegetační klid). Nabízí se tak unikátní možnost pokusit se vlastními silami o zkulturnění a zkrášlení okolí naší fakulty, které je navíc díky svému zpustlému a neproniknutelnému stavu útočištěm narkomanů a bezdomovců. Po zralé úvaze jsme se rozhodli, že se první fázi úklidu pokusíme pojmout jako vlastní fakultní aktivitu, do níž by se zapojili všichni členové akademické obce. Tento nápad vznikl nezávisle mezi členy kolegia a studentskými zástupci Akademického senátu, fakultě ušetří (pokud bude vykonáno dostatečné množství práce) nezanedbatelné finanční prostředky a nám přinese možnost neformálně se sejít při zcela jiné činnosti, než jsme jinak zvyklí…

Kdy se akce koná: od 25. do 27.3. (9 - 17h). Pokud bude stráň prořezána před koncem termínu, předčasné ukončení akce bude oznámeno na fakultním infu a nástěnkách. Proto pozor – přijďte co nejdříve, ať na vás ještě zbude nějaká práce….

Fakulta zajistí: cca 40 párů pracovních rukavic a 20 ručních pilek, asistenci fakultního pracovníka po celou dobu akce (včetně instrukce k bezpečnosti práce), úklid nepořádku včetně odpadků vzešlých z aktivit toxikomanů před zahájením akce, likvidaci nařezaného materiálu drcením po skončení akce.

Co si vzít s sebou: pracovní oděv, pevnou obuv, pokud máte tak vlastní oblíbené pracovní nástroje – nůžky, pilky…

Přihlásit se k odběru Comments for "Albertovské stráně" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.