Albertovské stráně 2011 (poprvé s pivem;-)

Obrázek uživatele Jan Kriz
Čtvrtek, 24 Březen, 2011 - 09:00 - 18:00

Již třetí ročník (fotky z 1. ročníku) setkání studentů, pedagogů a vedení fakulty při práci a (nově) s večerním posezení se uskuteční ve čtvrtek 24. března.

Celodenní brigáda má za cíl otevřít přístup k plochám kolem malých albertovských schodů a vytvořit více příležitostí k sezení na příjemném místě v centru univerzitního komplexu.
Zapojit se může kdokoli, stačí na půl hodiny - jak budete mít čas. Každý pracující účastník získá právo na jeden nápoj (pivo či nealko) při večerním neformálním posezení zástupců vedení fakulty se studenty.

Oficiální zpráva na webu fakulty.

Co se bude dělat?

Kolem schodů se bude čistit křoví a odpadky. Cílem je vytvořit na základě návrhu studentů Ústavu životního prostředí přírodě blízký ekosystém s možností pobytu a průchodu lidí. Takový lesopark s travnatými partiemi a do toho pár cest s lavičkami. V dalších plánech je spojení malých a velkých albertovských schodů za spolupráce s Matfyzem.

Jak se to bude dělat?

Oddělení správy fakultního majetku zajistí pracovníky s mechanizací (pily, štěpkovače…) a také vybavení (rukavice, pily a sekery) pro brigádníky. V průběhu dne bude na místě koordinátor, který bude brigádníkům říkat, co je právě potřeba.

Večerní posezení

Účastníci získají právo si večer vybrat jeden nápoj na účet fakulty při večerním posezení, které bude navazovat na brigádu, pravděpodobně ve formě soukromé akce v kuželkárně (mapa s vyznačenou cestou).
Večerní neformální setkání s pedagogy a vedením fakulty je otevřeno všem zájemcům (jen to pivo zdarma bude jen pro brigádníky;-) Posezení začíná ihned po skončení brigády, tj. lehce po šesté hodině. 

Ilustrační obrázek - nejde o finální návrh!

PřílohaVelikost
PDF icon new_albertovske_strane_plakat.pdf53.77 KB

Komentáře

Budeme ty stromy taky kácet nelegálně jako MFF? Na “nekalosti” při kácení stromů v rámci Albertovských strání upozorňuje i Václav Větvička (z naší botanické zahrady…) v pořadu Z metropole. Stromy na pozemku MFF UK byly vykáceny bez vědomí příslušné komise pro životní prostředí na P2.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/211411058230010-z-metrop…

 

PS: Honzo, tohle PRko zní už skoro jako reklama na jogurt. Navíc je to nesmysl. Místo současného klidového prostoru budeš mít prefafrikovaný prostor. Tak tam dejte alespoň všude beton, ať je to opravdu “čistý” a “upravený” prostor.

Lavičky? To je vtip? V prostoru celého Albertova schválně nejsou, protože by “prý” byly využívané jako nocoviště bezdomovci. Proč prostě nemohou být lavičky okolo budov dole na Albertově, kde by to bylo pro studenty blízko a využívali by se? Zřejmě proto, že je Albertov ideální místo pro parkoviště na auta, nikoli pro studenty k posezení. AutoKampus Albertov?

PS2: Jsem ochoten dát z vlastního pivo každému, kdo bude podporovat zachování příjemných míst na Albertově. Nejsem ochoten podílet se na ničení příjemných míst na Albertově. Prostě mi přijde, že neumíme/nechceme využít současný potencíál míst k příjemnému posezení, a místo toho chceme ničit poslední klidovou zónu zeleně v okolí. To je smutné.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj Martine,

kácet nelegálně na pozemku spravovaném PřF se nebude. V rámci brigády se bude odstraňovat v určitých místech křoví a především celé území čistit od odpadků a pozůstatků bezdomoveckých doupat. Která tam vznikla právě proto že tam bylo neprůhledno ze všech směrů a i bez laviček.

Kácet se bude pouze pár vybraných akátů - nepůvodní druh a to pouze pokud se na to sežene povolení.

To jestli MFF kácel nelegálně zatím jen zaznělo v médiích, rozhodnuto o tom nebylo.

Nikdo nechce mít betonovaný prefabrikovaný prostor místo přírodní oázy. Naopak, cílem je místo sukcesivní špinavé stráně vybudovat nízkoudržbový přírodě blízký systém přístupný studentům, sloužící jak k pobytu v zeleni tak i (výhledově) jako modelový příklad.

Pokud víš o nějakém potenciálu, který je realizovatelný za současné situace (nebrání tomu např. vlastnictví - mimo pozemky UK nic nezmůžeme -  nebo schválený územní plán), budeme jedině rádi pokud nám ho s návrhem jak ho konkrétně využít sdělíš;-)

Jan Kříž

Ahoj Honzo,

díky za odpověď. Byť mi stále není jasné, proč nestačí onu sukcesivní stráň vyčistit od odpadků, je-li opravdu tak špinavá. “Nízkoudržbový přírodě blízký systém” je proboha co? Není to náhodou park? Pro mne je výrazně příjemnější sukcesivní stráň než budovat nový park. Kdo chce sedět v parku, tak může popojít o pár metrů dále a usednout do naší fakultní botanické zahrady.

Jistěže vím o potencíálu. Stačí zredukovat na ulici Albertov příčné stání aut na podélné, a na uvolněný prostor umístit lavičky. Jak jednoduché, navíc když si v poslední době až velmi dobře rozumíme z Praha 2. Žádný homelesák by na těchto lavičkách nepřespával, když na téže ulici je přes celou noc auto bezpečnostní služby. Vzniklo by relativně klidné místo k pozesení v blízkosti školy a nemuseli bychom kvůli tomu zbytečně likvidovat hezké sukcesivní stráně, které jsou asi víc přírodě blízký systém než je člověkem uměle vytvořený park.
Další potenciál je ve vnitroblocích budov. Není nutné tam mít skladiště nepořádků či betonovou placku. Kdo byl někdy ve vnitrobloku budovy FSS, tak ví, o čem mluvím.

pěkný den
Martin

 

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj Martine,

Mám pocit že bojuješ proti chimérám. Skutečně není v plánu ničit přírodní ráz stanoviště. Pouze místo invazivních a nepůvodních rostlin městkého typu, keré jsou pro nynější sukcesivní stádia čehosi co neodborně nazvu “městkým rumištěm” typické se bude směřovat k zastoupení původních druhů - v místech bez zapojení lesního patra xerotermní širokolisté trávníky s typickými druhy (ne jednodruhový popínavý keř), omezení křovinatého podrostu (náletových dřevin i s nepůvodními druha jako je akát či pajasan) ve prospěch klimaxových dřevin - od trávníků přecházející přes teplomilnou doubranu po dubohabřinu.

Tohle je vše na hoodně dlouho. Byla na to zpracována variantní studie od studentů OŽP. Koneckonců si ji dohledej - je dostupné v archivu Hyde Parku.

A to jestli má být prostor s lavičkami a přístupný (a tedy více prostupný a průhledný) - to je věc názoru. Já si myslím že ano. Můžeš nesouhlasit. To je tvoje věc…

Více laviček na ulici zní dobře, ale jsi si jistý že to je skutečně na pozemku univerzity a je možné taková rozhodnutí provést? Zkus prosím kontaktovat OSBI a zeptej se co tomu brání.

O vnitroblocích se jednalo a jedná, výhledově se snad i něco udělá, ale problém je že vše trvá strašně dlouho.

Honza

Jan Kříž

Dobry den,
chtěl bych za vedeni fakulty dát zcela za pravdu Janu Křížovi, který ve sve reakci fundovane oponuje rejpalovi - i proto, že byl přítomen při přípravě a diskusi plánované akce.
To, co se odehrálo v minulých týdnech na ploše spravované MFF je zcela v rozporu s tim, o co se snažíme v naší části Albertovských strání.

Před dvěma lety jsme jako jednu z prvních akcí nově sestaveného kolégia děkana spustili kultivaci Albertovských strání s cílem obnovit co nejpřirozenější cestou co nejpůvodnější ekosystémy, které by byly pokud možno bezúdržbové. Před dvěma lety jsme byli pod velkým tlakem občanů Prahy 2, i našich studentů a zaměstnanců, kteří si opakovaně oprávněně stěžovali, že zanedbaný stav porostu svádí k masivnímu osidlování bezdomovci a narkomany.

První rok byla zprůhledněna jedna strana Malých albertovských schodů, v loňském roce došlo k pročištění porostu na terase pod porodnicí, letos bychom chtěli tuto terasu připravit pro rozšíření otevřeného veřejného prostoru využitelného pro studenty a zaměstnace kampusu, včetně doplnění laviček a zřízení seminárního zázemí v plenéru.

Vše, co bude 24. a 25.3. realizováno, je v souladu se studentskými projekty, které připravili studenti ÚŽP. Plánované práce byly konzultovány s ředitelem ÚŽP doc. Frouzem. Nechceme ničit přírodu v okolí fakulty, jediný beton, který je v plánu je zamýšlen pro stabilizaci laviček… Rádi bychom během brigády založili experimentální plochu, na níž budou vysety původní druhy rostlin, které by v budoucnu měly tvořit stabilní ekosystém. Logika revitalizace bude vysvětlena na informačních tabulích, které se připravují na ÚŽP a 24.3. by se měly objevit na inkriminovaných místech.

Opakuji, naším cílem je obnova co nejpůvodnějších společenstev (dlouhodobým a co nejpřirozenějším sukcesním způsobem), využití genia loci stareho sadu s historickými odrůdami meruněk a jabloní, zamezení intenzivního zneužívání neprůhledného porostu “aplikovanými organickými chemiky”, v neposlední řadě rozšíření využitelného veřejného prostoru v okolí fakulty pro posezení a studium.

Na závěr bych ještě rád zdůraznil, že jsou naše kroky konzultovány s příslušnými odbory Prahy 2. Na 24.3. je dokonce během naší brigády domluveno setkání se zástupci vedení radnice, kde bychom chtěli představit koncept kultivace krajiny s vynaložením minimálních zásahů těžké techniky, minimem betonu, minimální následnou údržbou díky promyšlenému druhovému složení vzniklého ekosystému.

Stejně jako vás i mne šokovala holoseč na pozemku spravovaném MFF provedená externí firmou. Forma naší akce - tedy se zapojením fakultní veřejnosti je doufám dobrou pojistkou, že se nebudou dít podobné aktivity - těžko bychom přesvědčili naše racionálně uvažující studenty a zaměstnance, že se mají propůjčit něčemu podobnému… Naopak, chceme vše vysvětlovat a dělat s souladu s názory fakultní veřejností…

Jan Černý (proděkan pro vědu, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání)
- ten, který před dvěma lety prosadil myšlenku, že bychom mohli na PřF organizovat podobné neformální akce(jako je plánovaná na 24. a 25.3.)- tudíž potrefená husa se vším všudy

Dobrý den,

nerozumím vyjádření “co nejpůvodnější ekosystém”. Jsou to třetihorní plavuně a přeslyčky? Nebo to je bezlesá spraš? Nejsou náhodou sukcesivní stráně tím ekosystémem, který do daného prostoru patří?
Mám z toho dojem, že chceme místo sukcesivního ekosystému vybudovat “obyčejný park s cool meruňkami”, když už jsme park dole na Albertově předělali na parkoviště. Racionálně uvažující student a zaměstnanec by měl bránit kvalitu svého prostředí. Proto navrhuji, aby další akce Z se zapojením fakultní veřejnosti měla za svůj cíl třeba den na Albertově bez aut. Myslím, že by to rapidně zdvihlo kvalitu prostředí.

pěkný den
rejpal
(nevinně odsouzený k pobytu ve zdravotně nejzávadnějším protoru v Legerově ulici)

A jak to bude s pracovním náčiním? Budou k dispozici aspoň pracovní rukavice a hrábě, nebo si to každý musí donést sám?

Obrázek uživatele Jan Kriz

Viz odstaveček “Jak se to bude dělat”:

Oddělení správy fakultního majetku zajistí pracovníky s mechanizací (pily, štěpkovače…) a také vybavení (rukavice, pily a sekery) pro brigádníky.

Jan Kříž

Prosím Vás, kdo máte nějaké fotky z letošních (a klidně i minulých) strání, pošlete mi je, prosím. Rád byh je dal do místní galerie (+ odkaz na autora).

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Přihlásit se k odběru Comments for "Albertovské stráně 2011 (poprvé s pivem;-)" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.