Nové opatření děkana k uznávání kreditů

Obrázek uživatele Jan Kriz

Na konci roku bylo vydané (staro)nové opatření děkana k uznávání kreditů (viz informace proděkanky). Věcně se příliš neliší od minulého - obsahuje jen dílčí zpřesnění a drobné úpravy. Důležitější tak je spíše to, co se do opatření děkana (opět) nedostalo.

V příloze jsem zvýraznil věcné změny (změny formulační bez věcné změny jsem nezvýrazňoval) v novém opatření děkana (18/2014) vůči opatření starému (7/2011).

Komentáře k zvýrazněným částem:

 • Článek 1 - dochází ke zkrácení doby, po kterou jsou dříve vystudované “předměty” platné. Šest let je plně dostatečných pro běžnou studentskou agendu a je logické, že v rámci přírodních věd je původních 10 let příliš dlouhá doba - proto děkan přistoupil k této změně.
 • Článek 1 - další změnou je zpřesnění, které zamezuje tomu, aby student nejprve zkusil splnit předmět a když neuspěje, tak si ho nechal uznat (z předchozího studia). To je ze strany fakulty pochopitelné - uznávaný předmět by měl dokazovat, že student danou látku ovládá - pokud se rozhodne raději předmět znovu plnit a neuspěje, pak toto neplatí.
 • Článek 1 - zamezení opakovaného uznávání téhož předmětu - jde o zpřesnění, které zamezí opakovanému uznávání předmětů (např. pokud někdo nastupuje do prváku více než 2krát)
 • Článek 3 - jde o zpřesnění, podstata zůstala stejná - tento článek umožňuje “přestup” z jednoho studia (které je dotaženo k úspěšné kontrole pro postup do dalšího úseku studia) do studia jiného (do prváku, kam je nutno udělat přijímačky - člověk tímto ale získá kredity z toho zanechaného studia). Zpřesnění je formulačním vyjasněním v tom ohledu, že jde o studia bezprostředně navazující (tedy jde o “přestup” a ne nějaké jiné situace/konstrukty)

 • Článek 4, bod a) - BEZ ZMĚNY - přestože jak studentská komora, tak studijní komise ASF dlouhodobě usilují o doplnění slov “nebo povinně volitelný” za vyznačený text, tak se děkan přidržel současného znění. Nadále tak lze s kredity uznat v navazujícím magisterském studiu pouze předměty v daném NMgr. studiu povinné, které byly na bakaláři vystudovány nad rámec 180 kreditů (a v posledním úseku studia před zakončením bakaláře).
  Zvláště v oborech, kde v navazujícím magistru jsou fakticky pouze povinně volitelné předměty, je toto ustanovaní zbytečné a ničemu nepomáhá. Vede tak k tomu, že studenti si jeden a tentýž předmět opakovaně zapisují jak v bakaláři, tak v magisterském studiu.
  Uvolnění pravidel (tzn. doplnění PV předmětů) by mělo pozitivní vliv například na možnost vyjet na stáž/erasmus v rámci bakalářského studia - i za cenu prodloužení, kdy lze fakticky chodit na předmět z magistra a lépe se tak připravit a vzdělat.
  Stranou nechávám i to, že by takové řešení pomohlo zmírnit i důsledky toho, pokud se někdo nestihne v řádném termínu přihlásit na státnice a pak musí čekat na termíny “za rok”, viz tento článek.

Provedené změny jsou smysluplné a já osobně s nimi souhlasím. Všechny byly na studijní komisi ASF studijní proděkankou projednány, přestože děkan - jehož zastupuje studijní proděkanka nemusí své OD se senátem či komisí znění opatření děkana konzultovat. Za to mu patří dík.

Přesto - nedoplnění změny v bodu 4 je škoda - zajména když s jeho doplněním studijní proděkanka souhlasila, ale děkan se po projednání v kolegiu děkana rozhodl jinak (na což má plné právo).

Nové opatření děkana je dostupné na fakultním webu (nutné přihlášení).

PřílohaVelikost
PDF icon od-18-2014-srovnani.pdf205.02 KB
Přihlásit se k odběru Comments for "Nové opatření děkana k uznávání kreditů" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.