Peníze až na prvním místě - proč jsou návrhy zákonů nebezpečné

Obrázek uživatele Jan Kriz

Kromě shrnujících kolektivních prohlášení chci čistě sám za sebe upozornit na některé konkrétní nebezpečí návrhů věcných záměrů zákonů (VZZ) o vysokých školách () a finanční pomoci studentům (FPS). Cítím k tomu povinnost, protože jsem byl zvolen za zástupce studentů geografie PřF UK, a to navíc na Albertově, který má v boji za svobodu svou tradici.

Odčerpání peněz od veřejných škol ve prospěch soukromých

V navrženém schématu odloženého školného získají banky na úkor daňových poplatníků garantovaný výdělek. I to samo o sobě je špatně. Současně zaznívají hlasy, že je třeba, aby si vysoké školy zajistily příjem od studentů, protože v době krize a šetření jinak “na svém” nezůstanou. Plní se tak obava , že k vyšší kvalitě (co do vyšších možných výdajů na kvalitu) školné nepovede, ale bude potřeba pro finanční přežití škol. Zůstává jen pozitivní vliv na motivaci studentů a díky ní tlak na lepší efektivitu , o čemž se vedou dlouhé ideologické diskuse a které si každý rozhodne podle svého smýšlení.

Spoustě lidí však uniká jiná rovina tohoto řešení. V současnosti ministerstvo rozděluje finance veřejným vysokým školám formou příspěvku na vzdělávací činnost (nemusí být celý spotřebován v daném roce) a různých dotací (musí být vyčerpány do nuly nebo vráceny). Soukromé školy nemají nárok na příspěvek, jejich příjmy plynou ze školného či z jiných příjmů majitele. Tvrdí-li se, že současně navržené řešení bude rozpočtově neutrální, pak musí být nutně veřejným vysokým školám snížen příspěvek, aby bylo z čeho financovat půjčky (úroky z odloženého školného). Půjčky ale budou přístupné všem studentům - tedy i soukromých škol.

Není problém s podporou studentů soukromých , problém je, že v současném návrhu je to na úkor financí pro veřejné vysoké školy. Čest dobrým soukromým , ale těch pár našich nejkvalitnějších univerzit jsou stále  veřejné.

Návrh VZZ přináší i pozitivní věci. Jednou z nich je kontraktové financování, po kterém již dlouho volají. Jde o smlouvy a ministerstva na několik let dopředu, aby mohl management škol plánovat v delším horizontu než jeden rok a nemusel se pokaždé klepat strachy, jak letos dopadne státní rozpočet. Bohužel v tomto bodě ministerstvo financí v připomínkovacím řízení uvedlo zásadní rozpor s tím, že v současné situaci se státní rozpočet nedá zatěžovat novými mandatorními výdaji (aneb chce mít možnost z roku na rok rozpočet školám seškrtat jak je libo).

Školy chtějí masifikaci ?!

Nedá mi to nereagovat na mýtus toho, že úředníci nemají kontrolu nad současným terciárním vzděláváním a že školy přijímají příliš mnoho studentů. Toto dnes jednoznačně určuje ministerstvo - tím že stanoví počty studentů, které každé škole proplatí (výjimkou jsou všeobecné a zubní lékařství, kde je velká poptávka státu po absolventech). Rozpočty vysokých škol pro rok 2012 jsou tvořeny tak, že bonifikují školy, které snižují počty studentů. Masivní nárůst počtu studentů za vlád ČSSD byl následován poklesem normativu na studenta. Reálně na tom tratily školy, které měly zájem na kvalitě výuky a nešly cestou navyšování počtů studentů. Klíč k regulaci počtu studentů má v rukou ministerstvo už nyní a není potřeba nový zákon.

Lépe kontrolujme kvalitu - soukromými firmami ?!

V návrhu se de fakto likviduje současná podoba akreditační komise (AK), která kontroluje kvalitu vyučovaní na . Ano, proces je dnes umorný a plný byrokracie a tedy nějaká změna by byla ku prospěchu věci. Např. institucionální akreditace by v dobrém provedení byla vítanou změnou. Nedá se ale říci, že by AK nyní zcela selhávala - na rozdíl od politiků. Není to tak dávno, kdy AK doporučila odebrat akreditaci některým oborům soukromé Univerzitě Jana Amose Komenského. Ministerstvo však návrh zamítlo a UJAK pokračuje vesele dál. Bezejmení úředníci na ministerstvu celý proces hodnocení kvality shodili pod stůl.
Dovolím si argument ad hominem - zrovna na této škole studovala asistentka ministra Dobeše, které pan ministr loni na Nový rok sepisoval seminárku (ještě v mírné opilosti).
Akreditační komise má být nahrazena agenturou, pro kterou budou hodnotit soukromé firmy. Tedy ty firmy, které budou mít licenci na to, aby mohly hodnotit. Licence budou v horším případě vydávat politici, v lepším agentura (která bude jmenována politiky).
Osobně si zlepšení hodnocení kvality a snížení vlivu politiků představuji jinak.

Studenti v samosprávě jsou nebezpeční?

V této otázce jsem podjatý. Ale minimálně mám zkušenosti. Subjektivně jsem se nesetkal s tím, že by studenti vystupovali proti zájmům své fakulty či , a naopak bývají tou aktivnější částí samosprávy. Naopak v odhalování a řešení průšvihů (proslavená plzeňská práva budiž příkladem) hráli rozhodující roli právě studentští senátoři. Jakékoli omezování mi přijde nepatřičné.

A co dál?

Tento můj výčet není zdaleka kompletní, souhlasím s velkou většinou kritiky co na aresu VZZ o a FPS zaznívá nyní v různých médiích a v blogosféře. Je to škoda, protože české vysoké školství změny potřebuje. Mnoho z nich by bylo možno provádět už teď, kdyby byli na ministerstvu kompetentní lidé…

Čekat na přípravu paragrafovaného znění je chybné. Chyby VZZ zůstanou - a budou protlačovány dál s tím, že byly schváleny a jiné části jsou napsané tak obecně, že v nich lze dojít k slušným výsledkům, ale zároveň ke katastrofám. A z přístupu ministerstva optimismus nepramení. Proto je nutné návrhy odmítnout a společně je přepracovat.

Už aby tu bylo kontraktové financování, pořádné zaměření na kvalitu (neovlivňované politiky), více manažerského přístupu, jednoduší akreditace a hlavně více financí pro kvalitní školy - už aby tu byla pořádná reforma!

P.S. Jsem zastáncem plateb za studium, pokud budou v přiměřené výši pro studenty, pomůžou školám a ne bankám. Např. zápisné na rok ve výši ⅔ minimální mzdy (taková fixace, aby nešlo jen tak lehce zvýšit) bez nějakého odložení bych jednoznačně podpořil. Také nejsem “levičák” a nerad bych, aby odpor proti těmto nebezpečným a nedodělaným návrhům byl unesen ideovými odpůrci typu “nikdy školné” případně tak vykresleny médii (o to jde politikům, rebelující ideology snadno porazí).

Tento text je mým osobním vyjádřením
Jan Kříž

Přihlásit se k odběru Comments for "Peníze až na prvním místě - proč jsou návrhy zákonů nebezpečné" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.