Proč je důležité volit (a kandidovat) do akademického senátu

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ve dnech 8. - 12. prosince proběhnou volby do fakultního senátu. Kandidatury je možné podávat ještě pár dní - do pátku 21. 11. (pozor, podatelna úřaduje pouze do 12 hodin!).

Považuji za velmi důležité, aby byla účast ve volbách (počet kandidátů i počet voličů) co největší. Proč?

Studenti v senátu

Zástupci studentů u nás na Přírodovědě tvoří maximální zákonnou část - 50 % senátu. Jsou to obvykle studenti, kdo jako první upozorní na nespravedlnost, pochybení - např. V Brně, v Plzni a naštěstí jen v méně závažných věcech i u nás na fakultě. Ač jsou studenti často považování za tu manipulovatelnější část senátu, alespoň z mé zkušenosti tomu tak není. Pochybné snahy o “dobré rady” senátorům od členů vedení se můžou objevit vždy (a u nás to naštěstí není pravidlem - já osobně jsem se nikdy s ničím takovým nesetkal). U zástupců akademických pracovníků se k tomu ale přidává i jejich velké časové vytížení. Je bohužel smutnou realitou, že studenti věnují aktivitě v senátu často více času a jsou tak těmi, co kontrolují, předkládají podněty a nastavují zrcadlo. Nebojí se věci zveřejnit. Možná nemají takovou zodpovědnost za studijní programy, za pracoviště a granty - ale právě díky tomu jsou a budou nezávislejší.

Považuji za férové napsat, že současný děkan se senátem a studenty komunikuje - a ač s ním lze nesouhlasit a v dílčích krocích ho kritizovat, tak v českém kontextu jsme na tom dobře.

Zkušení vs. noví senátoři

Fakultní politika je ale také řemeslem a dovedností. Každý nový senátor, pokud chce být aktivní a platný, potřebuje znát procedury, fungování fakulty, pozice (lidi) - kdo má za co odpovědnost (a kterých se dotazovat). Zkušení senátoři mnohem snáze řeší problémy a prosazují své myšlenky. Na druhou stranu, po pár letech v senátu se každý nutně odcizí od běžných problémů nastupujících prváků, začne vidět problémy “fakultní” optikou.
Nepřekvapí, že je ideální postupná obměna. V ideálním případě jsou zvolení staří (úspěšní) senátoři, kteří pomohou novým se rychle stát platnými členy, pomohou s procedurami a zajistí kontinuitu. Leckdy se hodí vědět, že o problému se již před lety diskutovalo a jak to dopadlo. Zkušené senátory nelze každoročně odbývat stejnou výmluvou - vědí, že to tady již bylo. Také mají často informace z jiných fakult a škol - a vědí, že něco “nejde” jen u nás, ale jinde s tím problémy nejsou.
Noví senátoři jsou ale ještě důležitější - přinášejí nový elán, nové myšlenky a především studenti - zajišťují reprezentaci nejpočetnější části akademické obce (běžných bakalářských a magisterských studentů).

Co senát čeká

Pravomoci senátu jsou popsány na jeho webu (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/o-akademickem-senatu). V následujícím období (3 roky pro akademiky, 2 roky pro studenty) čeká senát vůbec ta pro fakultu nejdůležitější povinnost. Nyní zvolení senátoři budou volit nového kandidáta na děkana. Stávající děkan Bohuslav Gaš bude končit své druhé volební období, takže nutně přijde někdo jiný.
Děkan rozhoduje a vládne fakultě. Jmenuje si své proděkany a kolegium. On drží výkonnou moc, “legislativní iniciativu”. Předkládá senátu své návrhy, který je může a nemusí schválit (senát ale s vlastními přijít nemůže). Funkční období je čtyřleté, ale obvykle obhajoba nebývá složitá - je tedy pravděpodobné, že se bude rozhodovat o budoucnosti na 8 let.

Senátoři však nejsou jen ti, kteří nakonec v tajné volbě někoho zvolí. Měli by se postarat především o to, aby se našli vhodní kandidáti - ano, to není samozřejmost. Děkan je důležitá vedoucí - a ano, manažerská - pozice s velkou zodpovědností. Plat je v konkurenci obdobných funkcí v privátním sektoru malý, čas na vědu, výuku a rodinu se značně zmenší. Senátoři musí oslovovat vhodné kandidáty, aby bylo z čeho vybírat.

Spolu se schvalováním dlouhodobého záměru a jeho aktualizací je právě volba děkana nejlepší příležitostí, jak diskutovat základní vize a směřování fakulty. A na Přírodovědě jich není málo - vybírám za sebe:

  • Nastavování priorit - řešení důležitých věcí (vize, miliardy…), spíše než drobností.
  • Soustředit se na vědu, vědecký výkon, nebo výuku pro praxi? Odlišovat studijní obory?
  • Fyzický růst fakulty - BIOCEV je skoro postaven, Kampus Albertov se táhne již dlouho a aktuálně je stále před architektonickou soutěží. Za dva roky snad již bude po ní, i když sázet na to nedoporučuji.
  • Organizační struktura fakulty - nic není trvalejšího a nic nevyvolá větší odpor, než možné změny. V dobrých dobách (finančního dostatku) nidko nebude řešení riskovat. To ale neznamená, že je vše dobře.
  • Skutečné otevření fakulty v mezinárodním rozměru.
  • Působení fakulty ve veřejném prostoru.

Kdo jiný než senát by měl garantovat proběhnutí takové diskuse?

Fungování senátu

Aby fakulta fungovala, tak musí senát začít u sebe. Musí být vzorem. Pokud nastavuje pravidla, musí dodržovat svá vlastní. Předsednictvo musí zajistit dodržování termínů a procedur. Senát musí komunikovat - jak s akademickou veřejností, tak s dalšími složkami na Univerzitě (děkan, univerzitní senát, vědecká rada a další). Nemůže se stát, že jsou pozdě podkladové materiály, že nejsou zveřejněny zápisy.

Demokratická společnost

Síla společnosti se pozná podle fungování a životaschopnosti institucí, které si sama pro sebe zřizuje. Akademická samospráva je takovým první demokratickým stupněm. Máme to štěstí, že existuje a (alespoň zatím) hraje rozhodující roli ve fungování fakulty.
Její prosperita ale stojí a padá s tím, jak jsou lidé - studenti i akademici - ochotni se jí účastnit. Ano, samozřejmě - aktivní účast stojí čas - pokud to senátoři myslí vážně, tak i mnoho času. Člověk získá zkušenosti, ale (díky bohu) není to cesta ke zbohatnutí. Je to určitá oběť pro celek. Ale bez obětí není svobody.

Koho volit?

Ideálně sebe. Jinými slovy - nejlepší je kandidovat a účastnit se aktivně. Jinak to je ale podobné jako v jiných volbách. Lepší volit ty, co znám a vím co od nich čekat. Dobré je volit jak zkušené, tak nové tváře. Měl bych si být ale jistý, že do toho chtějí jít a chtějí být aktivní. Lepší poctivý, aktivní senátor s kterým nesouhlasím, než ten s kterým souhlasím, ale půl roku o něm neuslyším.
 

Komentáře

Obrázek uživatele Jan Kriz

Někdo mě žádal o vzory formulářů k podání kandidatury, resp. všeho, co se odevzdává na podatelně. Než to poskytovat vybraným osobám, tak mi přijde fér rovnou to zveřejnit (minimálně programy stejně někde ny webu zůstávají viset). Na tomto odkazu najdete dokumenty, které jsem použil v minulosti.
 
Schválně, kolik se toho (ne)změnilo ;-)
 
Doufám, že to někoho inspiruje ke kandidatuře. Kdysi vzory byly ke stažení od komise, ale její povinnost to není…

Jan Kříž

Přihlásit se k odběru Comments for "Proč je důležité volit (a kandidovat) do akademického senátu" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.