40 geologických knih- viz. seznam

Prodám / Koupím: 
Prodám
Autor skripta / učebnice: 
Rost, Hejtman, Pošepný, Tuček, Kužvart a další
Cena: 
1 000 Kč
Jméno prodávajícího / kupujícího: 
Petr Tesař
E-mail: 
petesoft@atlas.cz

Jaroslava Janoušková jan Votýpka - Všechno bylo jinak
R. Rost - Vltavíny a tektity
M. Jedlička J. Kožíšek - Provozní geologická příručka
P, Rajlich -Analýza orientovaných dat v geologii
Usazené horniny
Atlas hornin
Atlas nerostů
Geochemie
Bezpečnostní technika v hornictví
České horní právo 2, 4
Dudek Malkovský Suk - Atlas hornin
Malkovský a kol. Geologie České křídové tabule a jejího podloží
Miloš Suk - Petrologie metamorfovaných hornin
Rosický - Příručka pro určovací praktikum mineralogie
Naučný geologický slovník II díl N-Ž
J. Mašín R. Válek - Přehled užité geofyziky pro geology
Hejtman- Petrografie metamorfovaných hornin.
Rezníček Pašek Zeman - Geologie v územním plánování
Válek Gruntorád Matolín Mareš Skopec - Užitá geofyzika
Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu
Hejtman Knota - Horninotvorné minerály
B. Hejtman - Petrografie
B. Hejtman - Všeobecná petrografie vyvřelých hornin
Naděžda Šťovíčková - Hlubinná zlomová tektonika
Kukal Malina Malinová Tesařová - Člověk a kámen
Československá ložiska uranu
F. Pošepný - Geneze rudních ložisek
František Slavík Jiří Novák - Mineralogie
M. Kužvart- Vyhledávání a průzkum nerostných surovin
Hubert Kříž - Hydrogeologie podzemních vod
V. Zorkovský a kol. - Ložiska nerostných surovin a jejich vyhledávání
J. Kašpar V. Přistoupil - Nerostné suroviny
Záruba Mencl - Inženýrská geologie
Zdeněk Kukal - Základy sedimentologie
Zdeněk Mísař a kol. - Geologie ČSSR I. Český masív
V. Bouška J. Kouřimský - Atlas drahých kamenů
Smirnov - Výpočet zásob nerostných surovin
Smirnov - Geologie ložisek nerostných surovin
S. Mareš a spol. - Uvod do užité geofyziky
Karel Tuček - Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951-1965

Přihlásit se k odběru Comments for "40 geologických knih- viz. seznam" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.