Chemie

Obrázek uživatele SKAS

Proděkan za chemickou sekci je doc. RNDr. Tomáš Obšil, CSc.

Bakalářské studium na chemické sekci se dělí na obory Chemie, Chemie životního prostředí, Biochemie, KATA (Klinická a toxikologická analýza) a nově Medicinální chemie. Vzhledem k tomu, že v těchto studijních oborech není zavedený modulový systém, mají studenti mnohem více předmětů povinných, (nebo lépe řečeno, mají určeno, v jakém ročníku by měli jaké předměty absolvovat). Drtivá většina výuky probíhá v budově Hlavova 8 (budova za děkanátem).

Při jednání s vyučujícími dodržujte konzultační hodiny, případně si dohodněte konzultaci skrze mailovou korespondenci – adresy jsou k nalezení v SISu. Také můžete využít fakultní vyhledavání na webové stránce fakulty.

Chemie připravuje studenty hlavně pro vědeckou práci a je společným základem pro navazující obory Anorganická chemie, Organická a jaderná chemie, Fyzikální chemie a Analytická chemie. 

V 6. semestru si student volí jeden z povinně-volitelných bloků, které jsou přípravou na navazující magisterské studium. V souladu s tímto zvoleným blokem, volí student na příslušné katedře téma své bakalářské práce.

Chemie životního prostředí se zabývá hlavně životním prostředím, studenti mají přednášky z různých programů (chemie, biologie, geologie).

Ve 3. ročníku si studenti vybírají ze seznamu povinně-volitelných předmětů.

Studenti musí během studia složit zkoušky z předmětů Anorganická chemie, Obecná a fyzikální chemie, Organická chemie, Analytická chemie, Biochemie a Chemie životního prostředí, neboť tím splní jednu část bakalářské zkoušky. Další částí je obhajoba bakalářské práce.

Biochemie připravuje studenty jak k práci do biochemických laboratoří, tak k přípravě na navazující magisterské studium. Bakalářský studijní program je koncipován multidisciplinárně a začleňuje chemické, biologické, matematické, fyzikální a biomedicínské discipliny.

Během studia musí student získat dohromady alespoň 50 kreditů z předmětů Biochemie, Anorganická, Organická, Analytická a Fyzikální chemie.

Klinická a toxikologická analýza (KATA) má samostatný výukový program kladoucí důraz hlavně na praktické využití poznatků. Těžiště výuky spočívá ve vyškolení specializovaných odborníků orientovaných na interdisciplinární obory, schopných tvůrčím způsobem aplikovat známé metody a vést technické pracovníky.

Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová i dvouoborová) jsou orientovány především na přípravu budoucích pedagogů. Obory zaměřené na vzdělávání jsou založeny na studiu oborového základu, na které navazuje profesní specializace v rámci navazujících magisterských studijních učitelských oborů. Lze je studovat v kombinacích s dalšími obory.
 
Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Důraz je kladen zejména na studium chemických dějů probíhajících v organismu člověka, a jejich ovlivnění farmaky. Znalosti o fyziologii živých objektů a člověka získávají posluchači po absolvování přednášek biochemie, buněčné biologie a fyziologie živočichů, ale též v rámci doporučeně volitelných předmětů. 

Bakalářská zkouška (u všech oborů) se skládá ze dvou částí. Obhajoba bakalářské práce a složení určených zkoušek během studia.

Seznam témat bakalářských prací bude k nalezení na SIS, vždy počátkem akademického roku, v aplikaci Zápis bakalářských a diplomových prací. Student si téma bakalářské práce vybírá až ve 3. ročníku.

 

Poslední aktualizace: srpen 2014

Komentáře

Zdravím všechny, kteří se zajímají o chemii. Sám jsem byl studentem a nyní pracuji ve společnosti Donauchem, kde je našimi produkty zejména <a href=”http://www.donauchem.cz/” rel=”nofollow”>technická a potravinářská chemie</a>. Hledáme nového kolegu/kolegyni. Máte zájem o spolupráci? Ozvěte se nám.

Přihlásit se k odběru Comments for "Chemie" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.