Cizí jazyky

Obrázek uživatele SKAS

Výuku cizích jazyků zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) (ujop.cuni.cz). Pro bakalářské studenty nabízí Přírodovědecká fakulta volitelnou výuku angličtiny v rozsahu dvou semestrů. Studenti geografie a demografie mohou v případě dostatečného zájmu studovat i německý jazyk.

Výuka jazyků je dle studijního plánu doporučena ve 4. a 5. semestru. Jazyky lze zapsat i dříve, pravděpodobně však budou kolidovat s rozvrhem jiných povinných předmětů. Pro zápis výuky cizího jazyka je nutné splnit vstupní test. Nezapomeňte si proto v zimním semestru příslušného ročníku zapsat předmět s kódem MS760RT. Test je organizován vždy ke konci zimního semestru a je možné ho napsat již v prvním ročníku. v případě neúspěchu je tak umožněno test opakovat v dalším ročníku, aniž by došlo k opoždění vůči doporučenému studijnímu plánu. Pro neúspěšné řešitele testu a naprosté začátečníky pořádá ÚJOP přípravné kurzy angličtiny za zvýhodněnou cenu. Pro informace o organizaci testů a přípravných kurzů sledujte web s informacemi o výuce cizích jazyků.

Na rozdíl od výuky cizích jazyků je pro většinu oborů (kromě oborů s modulovým systémem) povinný předmět „zkouška z cizího jazyka“. Tento předmět je skutečně pouze zkouška, bez jakékoli výuky (tou jsou právě výše popsané volitelné předměty). Kdo tedy anglicky (popř. německy u geografů a demografů) umí, může vykonat pouze zkoušku. Podrobnosti o požadavcích na zkoušku naleznete na výše uvedeném odkazu. Informace o výuce jazyků jsou také uvedeny v Karolínce.

PODROBNOSTI O VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ NAJDETE NA:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/vyuka-cizich-jazyku

Přihlásit se k odběru Comments for "Cizí jazyky" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.