Stipendia

Obrázek uživatele SKAS

Tento text slouží k rychlé orientaci mezi různými druhy stipendií, není však úplným výčtem pravidel a předpisů vztahující se k této oblasti! Přiznávání stipendií a jejich vyplácení upravuje především Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze a Pravidla pro přiznávání stipendií na PřF.

Studenti mohou získat následující stipendia:

 • stipendium na podporu ubytování,
 • sociální stipendium,
 • stipendium za vynikající studijní výsledky („prospěchové“),
 • účelové stipendium,
 • mimořádné motivační stipendium pro studenty 1. ročníků bakalářského studia,
 • mimořádné motivační stipendium pro studenty 1. ročníků navazujícího magisterského studia,
 • sportovní stipendium.

Pozor – některá stipendia jsou přiznávána studentovi automaticky (bez žádosti studenta o jejich vyplacení) a některá na základě podané žádosti studenta. Odpovědi na často kladené otázky ohledně stipendií naleznete na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/helpdesk/faq-stipendia

Stipendium na podporu ubytování

O ubytovací stipendium musí studenti požádat prostřednictvím univerzitního webu (is.cuni.cz/webapps, přihlašovací údaje jako do SIS). Univerzita stanovila pro žadatele tyto podmínky pro jeho přiznání:

 • studují v prezenční formě studia,
 • nemají studium přerušeno,
 • nejsou samoplátci studující v cizím jazyce,
 • ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia (tj. ukončená jinak než řádně),
 • v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok,
 • neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

Ubytovací stipendium je ve třech různých výších podle sociální situace studenta. Výše stipendia se pohybuje od 280 Kč za měsíc (pro každého studenta) až po zhruba 2000 Kč za měsíc (pro studenty s rodinným příjmem do 1,1 násobku životního minima). Přesné částky se rok od roku mírně liší podle aktuálního rozpočtu a počtu žadatelů. Žádost o ubytovací stipendium se podává elektronicky na začátku akademického roku pouze jednou. Pokud zapomenete žádost podat, můžete tak učinit i v průběhu roku, zpětně se ale stipendium již nevyplácí. Toto stipendium je plně v gesci univerzity, fakulta s ním nemá nic společného.

Sociální stipendium

Sociální stipendium se vyplácí podle zákona UK všem studentům, jejichž rodiče pobírají přídavky na děti ve zvýšené výměře (tj. jejich příjmy jsou do 1,1 násobku životního minima). O sociální stipendium se opět musí žádat prostřednictvím univerzitního webu. Také toto stipendium je univerzitní, fakulta o ničem nerozhoduje.

Stipendium za vynikající studijní výsledky („prospěchové“)

Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno zpětně za výsledky v předchozím úseku studia (akademickém roce). Lze jej získat ve 2. a 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku magisterského studia. Stipendium získává min. 10 % nejlepších studentů každého studijního programu a ročníku (podle pořadí v prospěchovém průměru vypočítaném ze všech známek), a to za předpokladu, že: studují ve standardní době studia, v uplynulém akademickém roce získali alespoň 58 kreditů a studijní průměr mají nižší nebo roven 1,5. O prospěchové stipendium nemusíte žádat. Pokud vám bude stipendium přiznáno, budete o tom informováni emailem.

Účelové stipendium

Účelové stipendium slouží např. na podporu vědecké práce studentů. Žádost podává obvykle vedoucí práce, garant oboru či vedoucí katedry, je možné i vlastní podání studenta. Žádost se podává děkanovi fakulty (studijní proděkance) pomocí k tomu určeného formuláře V případě zvláštního zřetele (mimořádné situace, např. postižení živelnou pohromou) může student požádat o účelové stipendium rektora UK.

Mimořádné motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků bakalářského studia

Motivační stipendium vypisuje děkan PřF na podporu studentů prvních ročníků bakalářského studia, kteří byli přijati ke studiu na základě prominutí přijímací zkoušky a splnili určitá vypsaná kritéria. Získání tohoto mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také jiná stipendia. Mimořádné motivační stipendium pro akademický rok 2012/2013 činí 30 000 Kč. O mimořádné motivační stipendium žádají pouze řešitelé korespondenčního semináře KSICHT. Podrobné informace na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/1-rocniky

Mimořádné motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků navazujícího magisterského studia

Motivační stipendium se vypisuje na podporu těch studentů prvních ročníků navazujícího magisterského studia, kteří získali červený diplom. O stipendium žádají pouze studenti, kteří absolvovali bakalářské studium jinde než na PřF UK. Podrobné informace na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky

Sportovní stipendium

Sportovní stipendium získávají studenti, kteří jsou aktivní vrcholoví sportovci, na základě své žádosti a posouzení vedoucím katedry tělesné výchovy a děkanem. Podrobnosti jsou na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/sportovni-stipendia/view

PODROBNOSTI O STIPENDIÍCH:
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplat…

Komentáře

Ahoj,mam dotaz k tomu prospěchovymu stipku….stačí mit ten prumer,bo musi clovek mit i jen jednicky a dvojky?…
Diky za odpověď.

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj, až na jednu výjimku stačí průměr - trojka pro prospěchové stipendium nevadí. 

Trojka vylučuje získání červeného diplomu (“prospěl s vyznamenáním”) a tím znemožní získat stipendium v 1. ročníku navazujícího studia.

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

Prospěchové stipendium se liší podle ročníku ve kterém jsi.

V prvním ročníku bakaláře je za olympiády (a podobně) a musí se o něj žádat.

V druhém a třetím ročníku bakaláře je za průměr, nezáleží na konkrétních známkách (můžeš mít trojku/čtyřku, pokud ti i s ní vyjde průměr). Nemusí se o něj žádat, pokud na něj má člověk nárok, studijní ho kontaktuje.

V prváku navazujícího magistra je za absolvování s vyznamenáním (tkzv. červený diplom), to znamená u nás bez trojky/čtyřky v bakaláři. O stipendium si musíš požádat (nejsem si jistý, pro domácí studenty jež byli na bakaláři u nás to studijní možná vyhodnotí samo).

V druháku navazujícího magistra je to obdobně jako v druháku a třeťáku bakaláře, takže čistě jen průměr a s tím že se o to postará studijní.

Jan Kříž

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ještě dodám link na podrobněji rozepsaný  místní článek z loňského roku.

Jan Kříž

Ahoj, je možné získat prospěchové stipendium i když nesplním volitelný předmět? Díky :)

V SISu vypadá řádka s nesplněným předmětem zhruba takto:

kód       předmět        pokus  výsledek
MB120T119	Kurz mořské algologie	0	-

zatímco se splněným takto:

MB120P85	Ekologie společenstev	1	1

Nesplněný předmět, na jehož zkoušce jsem nebyl je za “nultý” pokus a u výsledku je proškrtnuto. Průměr neovlivňuje a prospěchové stipendium tedy také ne. Takže odpověď zní ‘Ano’. :-)

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Obrázek uživatele Jan Kriz

Ahoj,

jeste upozornim trochu mimo tvuj dotaz - krome prospechu musis take ziskat minimalne 58 kreditu za dany usek studia (rocnik),

Jan Kříž

Jenom pozor na to, že tohle se týká předmětů, na jehož zkoušce jste NEbyli. Pokud předmět vzdáte třeba po prvním pokusu, SIS si to bude pamatovat a průměr pak klesne…

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

a jak to je se sportovním stipendiem? moc informací k němu na stránkách fakulty není a jsou dost zmatené. konkrétně člověk, co je uvedený v seznamu vrcholových sportovců si zažádá o stipendium a pak ho nedostane. nevíte jak se to posuzuje?

Předpokládám, že jsi četla tento dokument http://www.natur.cuni.cz/faculty/studium/sportovni-stipendia Jak je to naprosto přesně nevím, ale jde to po ose studijní oddělení (na něm se podává žádost) – KTV (navrhuje a/nebo složí děkanovi jako konzultant, řekněme, míry významnosti úspěchů daného žadatele) – děkan (on to stipendium uděluje).
Pokud někoho navrhuje KTV, čekal bych, že jeho šance na dostání stipendia by měla být velmi vysoká. Pokud student žádá sám, zamítl to děkan nebo to nedoporučilo KTV. Takže je na místě se ptát tam. Ale bez dalších podrobností nelze říci nic bližšího…

—-
Sledujte aktuální dění okolo senátu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/senat/

Nevíte prosím, zda je možné žádat o účelové stipendium i na krátkodobý studijní/výzkumný pobyt v zahraničí? Z příslušného oficiálního dokumentu jsem moc nepochopila, k čemu všemu je vlastně určené…
Děkuji :)

Obrázek uživatele Jan Kriz

Účelové stipendium nemá nějaké striktní omezení, tzn. lze skrz něj platit kde co. Vždy ale na konkrétní účel (popř. odměna za konkrétní výkon). V praxi se ale používá tam, kde nejsou jiné fakultní nástroje. Pro krátkodobý studijní/výzkumný pobyt v zajraničí to je fond mobility.

Jinak - účelové stipendium někdo navrhuje (de iure si ho můžeš navrhnout i sám, ale nedělá se to - spíše vedoucí, nadřízený…) a následně ho schvaluje děkan - ten rozhodne jestli ano či ne.

Jan Kříž

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Ahoj, všechny podpory jako Erasmus nebo Fond mobility jsou vypláceny (formálně) jako účelové stipendium. Otázka v tomto případě spíše je, z jakého zdroje podpořit krátkodobý studijní nebo výzkumný pobyt v zahraničí, tedy koho žádat. Obvyklý postup (alespoň na geografii) je takový, že studenti nejprve žádají standardní cestou o Erasmy, FMUK, Ceepus, podporu nějaké jiné organizace nebo nadace, a až pokud neuspějí, tak mohou získat podporu od katedry - formálně poté vyplacené jako stipendium, nebo jako smlouvu o náhradě cestovních výdajů. 

Doporučuji tedy hledat nejprve zdroj mimo fakultu, podporu z projektů školitele a až potom z katedry nebo vyšších úrovní (protože tam šance na úspěch klesají).

OK, děkuju :)

Ahoj,
nevíte, prosím, jestli mám pořád nárok získat červený diplom, když mám v SISu u jedné ze zkoušek propadlý termín? (tj. tu pomlčku). Poté jsem zkoušku úspěšně absolvovala, ale v kolonce pokus je samozřejmě už číslo 2. Abych mohla mít červený diplom, tak nesmím žádnou zkoušku absolvovat v opravném termínu. Takže když jsem v podstatě byla až na druhém pokusu, protože jsem se z prvního zapomněla odhlásit, tak mám tedy už smůlu? Snad jsem to posala alespoň trochu srozumitelně  :)
Předem dík za info

P.S. jinak samozřejmě všechna ostatní pravidla pro přiznání splňuji

Ahoj, mám otázku k prospěchovému stipendiu. Pokud získám na magistru červen diplom je to také nějak finančně odměněno?
Děkuji

Přihlásit se k odběru Comments for "Stipendia" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.