Akademické tituly

Obrázek uživatele SKAS

I když na střední škole někteří učitelé vyžadují, aby byli oslovováni pane profesore / paní profesorko, ačkoliv profesorský titul nezískali, na vysoké škole je vhodné naučit se tituly rozlišovat. Někteří vyučující si totiž na svůj titul potrpí (na druhou stranu mnozí nad ním mávnou rukou). Uvádíme zde proto výčet pravidel psaní a používání nejčastějších titulů, se kterými se na Přírodovědecké fakultě můžete setkat.

  • U titulu psaného za jménem se píše mezi titulem a jménem čárka. Tituly psané před jménem neoddělujeme čárkami.

  • Pořadí psaní více titulů není normováno, ale praxe je psát nejdříve tituly vyšší před nižší, popř. nižší nepsat vůbec. Např. titul docent je po jeho získání nahrazen titulem profesor.

  • Nositele titulu CSc. oslovujeme jeho dalšími akademickými tituly (Mgr., Ing. apod.).

  • Při oslovení má pracovní funkce většinou přednost před akademickým titulem (pane proděkane, pane děkane apod.).

  • Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí (od nejdůležitějšího): profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář.

  • Hodnost asistent a odborný asistent nemá zkratku.

Píše se správně Ph.D. nebo PhD.?

Kdybychom psali tento titul tak, jak to odpovídá české tradici v psaní zkratek titilů, napsali bychom PhD., ale v zákoně o vysokých školách je uvedena podoba Ph.D.

Jaký je rozdíl mezi titulem CSc. a Ph.D.?

Titul kandidát věd (CSc.) se dnes již neudílí a byl nahrazen doktorským titulem (Ph.D.).

Mohu na PřF získat titul DrSc.?

Ne, udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zrušeno, v SR pokračuje.

Můžu na PřF získat titul RNDr.?

Ano, tento titul, známý také jako “malý doktorát”, se stále udílí. Student může dobrovolně složit státní rigorózní zkoušku, která se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky.

Titul

 

Psaní titulu

Oslovení

Bc.

bakalář

před jménem

většinou nepoužíváme

Mgr.

magistr

před jménem

pane magistře, paní magistro

Ing.

inženýr

před jménem

pane inženýre, paní inženýrko

Ph.D.

doktor

za jménem

pane doktore, paní doktorko

RNDr.

doktor přírodních věd

před jménem

pane doktore, paní doktorko

doc.

docent

před jménem

pane docente, paní docentko

prof.

profesor

před jménem

pane profesore, paní profesorko

CSc.

kandidát věd

za jménem

nepoužíváme

DrSc.

doktor věd

za jménem

pane doktore, paní doktorko

(zdroj Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český, Wikipedia)

Komentáře

Obrázek uživatele zdenek_janovsky

Ahoj Magdo,

hezké shrnutí pravidel pro psaní titulů, ale nemohu si neodpustit jízlivý poukaz na realitu při psaní na stránkách této příručky - za všechno odkazuji na statě Předmluva a Kdo je kdo (část o rozvrhářích), kde bijí do očí vedle sebe rozdílně napsané stejné tituly. O čem to vypovídá už asi není otázkou pro mne, snad…

Zdraví Zdeněk

Jsem sám, komu přijde směšné takové množství titulů? Kdy už se konečně toto české unikum zruší? Jako první by měly na řadu přijít tituly za odměnu (nikoliv za zásluhy ani výjimečnou práci v oboru) profesor a docent. Tzv. malé doktoráty jsou už taky naprosto bezúčelným přežitkem dávnověku. Jinak sloupec doporučené oslovení v příspěvku pobavil a kdo tohle vyžaduje vůči své vlastní osobě u mě spadá do zvláštní kategorie s nepublikovatelným názvem.

P.S. Mám pocit že paskvil “DrSc.” si čeští titulomaniaci uzmout nenechali, ale že byl nahrazen paskvilem “DSc.”

Obrázek uživatele Roman

Zdravím Tě, pane kolego,

tituly směšné nejsou, jen s nimi lidé občas dost směšně zachází… Nicméně pokusím se Ti odpovědět :-)

První problém je, že se vlastně bavíme o třech různých typech titulů. V jednom seznamu to vypadá děsivě, ale po tom rozebrání to snad bude lepší… Navíc mnoho z uvedených titulů jsou vlastně ekvivalenty – jsou to různé tituly, které se ale v různém období (nebo místě) dávali ze stejné pozice.

První skupinou jsou tituly, na něž se „musí vystudovat“. To jsou v základě tituly „bakalář Bc.“, „magistr Mgr.“ a „doktor Ph.D.“. To jsou tradiční stupně univerzitního vzdělání, ačkoli tituly Bc. působí jako novinka zavedená boloňským procesem (což bylo způsobeno jednoduše tím, že v nedávné minulosti se bakalářské studijní programy příliš neakreditovaly – i dnes jsou mnohdy zaváděny jen symbolicky, vpodstatě bezúčelně, jako předstupeň magisterského studia) a tituly Mgr. se také výrazně namnožily (absolventům magisterského stupně bez složení rigoróza se tituly dlouho nedávaly). Tituly jako „inženýr Ing.“, „inženýr architekt Ing. arch.“ jsou naprosto totéž jako titul Mgr. jen se v určitých oborech z historických důvodů jmenují takto. Co se týče „malých doktorátů“ (RNDr., MUDr., JUDr., PhDr., ThDr. a další), je to opět totéž jako Mgr. pouze se složením rigorózní zkoušky navíc. Fakticky v tom není rozdíl. O zrušení „malých doktorátů“ se vedly a vedou dlouhé diskuse, několik dokonce zrušeny byly. Poukazuje se přitom na jejich devalvaci (kterou ovšem trpí i tituly Bc. a Mgr.) a nesystematičnost (což je pravda, na druhou stranu rigorózní tituly mají u nás poměrně dlouhou tradici, už od Rakouska). A k titulům „kandidát věd CSc.“ a „doktor Ph.D.“ – zde nejde o žádný titul navíc, jen se místo prvního titulu začal za doktorské studium udělovat titul jiný. Mimochodem, několik let se ještě uděloval titul „doktor Dr.“, psaný za jménem, čili celá posloupnost je vlastně CSc. – Dr. – Ph.D. Ale stále je to reálně tentýž titul.

Druhou skupinou jsou vědecko-pedagogické hodnosti „docent“ a „profesor“. Tyto tituly se neudělují „za odměnu“, jak píšeš, naopak, udělují se po splnění daných kritérií na výuku i vědeckou činnost a měly by být určitou garancí toho, že dotyčný držitel titulu oplývá určitými vědeckými a pedagogickými kvalitami. Současný stav není uspokojivý, protože kritéria nejsou jednotná – na profesora na UK jsou činěny podstatně vyšší nároky než na profesora na nějaké regionální universitě, což může vést k devalvaci těchto titulů – garancí. Osobně se domnívám, že než jejich zrušení, by bylo užitečnější vrátit jim onu garanční schopnost na celostátní úrovni. Diskutuje se i o opačném postupu – úplném opuštění „docenta“ a „profesora“ jako hodností a jejich plné zachování jen jako pracovního místa. Pracovní zařazení „profesor“ a „docent“, někoho přijmu na pozici „profesor“, pak ho z ní zase propustím apod… tj. anglosaský model. Myslím, že tento postup by nebyl správný, kontinentální model se u nás osvědčil, má dlouhou tradici, během níž fungoval, a domnívám se tedy, že bychom se měli snažit si uchovat „docenty“ a „profesory“ jako garanty kvality (kontinentální model), nikoli jen jako profesní zařazení (anglosaský model). K tomu ještě dodávám, že samozřejmě i u nás jsou „docenti“ a „profesoři“ zaměstnáni na pracovní zařazení „docent“ a „profesor“. Ale aby na nich mohli být zaměstnáni, musí projít habilitačním, resp. jmenovacím řízením a získat hodnost (tj. garanci kvality), pak mohou být v tomto zařazení zaměstnáni. Ještě drobnost – „asistent“ ani „odborný asistent“ nejsou vědecko-pedagogické hodnosti, ale pracovní zařazení (proto z nich také neplyne žádný titul). Na pozici „asistent“ se většinou žádá kvalifikace magisterská, na pozici „odborný asistent“ pak disertace, resp. aspirantura.

Třetí skupinou jsou tituly udělované Akademií věd, které se dávají právě za výjimečnou vědeckou činnost, což bys pravděpodobně chtěl, aby se týkalo všech (přestože právě tyto nazýváš paskvilem). Titul „doktor věd DrSc.“ byl zrušen, po několika letech byl zaveden titul „doktor věd DSc.“. Ovšem tento titul je ryze čestný. Nemá, na rozdíl od ostatních, žádný podklad v zákoně, je to čistě vnitřní věc Akademie věd, a z tohoto titulu neplynou žádná práva, výhody, funkce, pokud vím, tak ani zvýšení platu :-) Je to čestná záležitost za mimořádné vědecké zásluhy.

Daleko větším problémem, než že titulů je hodně, je, jak s nimi lidé zacházejí a jak jim lidé rozumí. Já bych viděl problém v tom, že v široké veřejnosti často panuje určit „zmatek“, co který titul znamená, za co se který uděluje, a jaká kritéria musel splnit člověk, aby takový titul mohl dostat. Problém je také z druhé strany – příliš mnoho lidí studuje a jde jim jen o tituly a o nic víc. Avšak, troufám si říct, že takoví lidé, kteří chtějí jen těch pár písmenek, na univerzity nepatří…

Roman

“První skupinou jsou tituly, na něž se „musí vystudovat“. To jsou v základě tituly „bakalář Bc.“, „magistr Mgr.“ a „doktor Ph.D.”

Ano a tady bych tu neuvěřitelnou stupnici zarazil. Ten “anglosaský” model je přece mnohem rozumnější. Vystuduj a pak za sebe nech mluvit výsledky a ne česné “tituly nadosmrti”. V tomhle světle mi přijde naprosto logické udělat z hodností “docent” a “profesor” pracovní pozici. Když se podíváš (v mém oboru - biomedicíně) na americké “profesory”, tak jsou to lidé za nimiž stojí skutečně kvalitní výledky, neboť tam funguje (mimo jiné - nechci srovnávat podmínky pro vědu tady a v USA) nějaká kompetice o pracovní pozici. Kritéria na získání docenta/profesora v ČR jsou v tomto srovnání směšná a z toho, co jsem vyčetl na stránkách fakuly, kde lze tato řízení sledovat, stačí mít pár desítek citací a vést alespoň jednu přednášku dostatečně dlouho. Čili stačí být absolutně bezvýznamný výzkumník (dokonce v kontextu ČR) a průměrný pedagog. Takový člověk si po krátké lustraci na PubMedu nemůže svým titulem u osvíceného studenta zajistit respekt.

“Ten anglosaský model je přece mnohem rozumnější…” Vystuduj a pak se s trochou známostí (viz např. Jistě pane ministře) nech zaměstnat na pozici profesora.

Mohla bych se zeptat, zda informace o udílení malého doktorátu stále platí? Vůbec nikde o tom totiž nemůžu najít žádné informace, na stránkách fakulty, katedry, nikde… 

Díky

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Na třetí kliknutí z hlavní stránky jsou aktuální informace

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-phd/rigorozni-rizeni

Šmarja, proč se ten komoušskej přežitek RNDr. dávno nezrušil? K čemu to je?

 

(Btw. fakultni stranky jsou fiasko bez ohledu na potrebny pocet kliknuti)

Obrázek uživatele Roman

Zdravím pane kolego,

dovolím si jen drobnou korekci k Tvému “zoufalému zvolání” :-)

Titul doktora přírodních věd byl zaveden již po zřízení samostatné Přírodovědecké fakulty UK (tj. 1920) jako nejvyšší možný dosažitelný titul v dané disciplíně (dříve získávali přírodovědci titul doktora filosofie, neboť byli absolventy Filozofické fakulty UK). Naopak za minulého režimu byl (spolu s dalšími tituly) původně zrušen (1950, resp. 1953). Znovu zaveden byl až roku 1966, tentokrát už nikoli jako nejvyšší dosažitelný titul, neboť mezitím byly zavedeny hodnosti CSc. a DrSc. (řekněme, že po vzoru sovětské paralely k anglosaskému Ph.D.). Další rušení přišlo roku 1990 a znovuobnovení 1998.

To jen pro úplnost - historie by se neměla uchopovat zkratkovitě a povrchně ;-)

on asi myslel RSDr. ;))

Komoušskej přežitek byl RSDr. (zkratka Rozhodnutím Strany Doktor), získávaný ve Vokovicích.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na použití titulu DiS. za jménem v případě, že se jedná o vystudovanou vyšší odbornou školu ve stejném oboru, ve kterém byl po delší době získán titul Bc. na jiné škole a v navazujícím studiu na opět jiné škole(ale ve stejném oboru) získán titul Mgr. Lze použít formu “Mgr. Jméno Příjmení, DiS.” ?

Přihlásit se k odběru Comments for "Akademické tituly" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.