Skutečné uctění památky 17. listopadu na Albertově

Neděle, 22 Listopad, 2015 - 15:00 - 17:00

Mezinárodní den studenstva je každoroční připomínkou událostí roku 1939, kdy nejen česká, ale i světová studentská obec byla zděšena násilným potlačením poklidné studentské demonstrace, následované masovým zatýkáním, internací stovek studentů v koncentračních táborech a zavřením vysokých škol. Toto memento o 50 let později dalo podnět dalším událostem, jež vedly k sametové revoluci.

17. listopadu 2015, o dalších 26 let později, byla shromážděným na pražském Albertově svoboda upřena, když jim bylo zabráněno vyjádřit úctu hodnotám a odvaze minulých generací studentů u památníku zmíněných událostí. Tuto skutečnost shledáváme politováníhodnou a neospravedlnitelnou.

Proto, jakožto studenti a občané, bychom rádi svolali k albertovskému pomníku pietní akci, kterou chceme dát prostor k náležitému uctění tohoto státního i světového svátku. Více informací.

Na akci promluví

  • Prof. Libor Grubhoffer, rektor JČU
  • Prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT
  • Doc. Mikuláš Bek, rektor MU
  • Prof. Martin Kovář, prorektor UK
  • Zástupce studentské akademické obce PřF UK
  • Prof. Bohumil Gaš, děkan PřF UK
  • Doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK
  • Barbora Stuhlová, místopředsedkyně SK RVŠ
  • Marta Harasimowicz, studentka FF UK

Nad akcí převzali záštitu

Doc. Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, prof. Libor Grubhoffer, rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, prof.Petr Konvalinka, rektor ČVUT, prof. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci a prof. Jan Lata, rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Karel Melzoch, rektor VŠCHT, doc. Jan Hančil, rektor AMU, generálporučík Ing. Bohuslav Přikryl, rektor Univerzity obrany, prof. Ladislav Havel, rektor Mendelovy univerzity v Brně, prof. Pavel Suchý, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, doc. Pavel Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, prof. Miroslav Ludwig, rektor Univerzity Pardubice a předseda SK RVŠ Hynek Roubík.

Komentáře

Přihlásit se k odběru Comments for "Skutečné uctění památky 17. listopadu na Albertově" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.