Poplatky spojené se studiem

Obrázek uživatele SKAS

Studentům se vyměřují dva typy poplatků spojených se studiem – poplatek za DALŠÍ studium a poplatek za DELŠÍ studium. Tento vyměřený poplatek také pak musí zaplatit.

Poplatek za dAlší studium

Poplatek se studentovi vyměřuje vždy, když začne studovat nějaký stupeň vzdělání (Bc., Mgr.), ze kterého už daný titul má. Např. když po absolvování bakalářského studia Biochemie začne studovat bakalářské studium Biologie. Pokud náš i „externí” student studuje druhý obor na PřF UK, platí 2500 Kč za rok. Na ostatních fakultách, resp. školách se platí poplatek v rozmezí 1000–3000 Kč. Pokud studuje student dva obory stejného stupně souběžně, a ještě z tohoto stupně nemá titul, neplatí nic, např. zároveň studuje navazující magisterské obory Ekologie a Ochrana životního prostředí.

Poplatek za dElší studium

Poplatek se studentovi vyměřuje za studium, které je delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Bakaláře na PřF tedy můžete bezplatně studovat 4 roky, magistra 3 roky. Do doby studia se započítávají délky všech dřívějších studií, které byly ukončeny jinak, než řádně (zanecháním studia, „vyhozením“). Pokud jste před zahájením současného studia již někde „neúspěšně“ studovali, tato doba se vám odečítá od doby studia současného oboru, po kterou můžete studovat bez poplatku, tj. na bakalářské studium nemáte 4 roky, ale např. jen 3 roky a 2 měsíce. Doba studia se počítá za každý den od zápisu do studia. Pozor, na některých školách to může být již od června.

Pokud student úspěšně získal Bc. nebo Mgr. a studuje ten samý stupeň, nemá již nárok další obor bezplatně studovat více let než je standardní doba studia. Po standardní dobu studia se vyměřuje poplatek za další studium, od prvního dne překročení standardní doby studia se platí poplatek za delší studium a poplatek za další studium se už neplatí. Pokud se studium neukončí, ale pouze přeruší, odstudované dny se do výpočtu výše poplatků nezapočítávají. Některé školy, ne však UK, ale mají ve svých předpisech ustanovení o maximální délce přerušení studia – může se tedy stát, že po nějaké době přerušení studia bude toto studium ukončeno jinak než řádně a začne se započítávat jako předchozí neúspěšné studium.

Dny, kdy jste studovali v neúspěšných studiích souběžně se studiem, ve kterém pokračujete, se počítají pouze jednou. Pokud tedy zároveň zahájíte studium dvou oborů, jeden z nich ukončíte a v druhém budete pokračovat, neodečte se vám souběžně studovaná doba od 4 let, které můžete studovat bez poplatku. Pokud však začnete studovat jiný obor, neúspěšné studium se od doby studia zadarmo odečítá. Pokud byste neúspěšně ukončili obě souběžná studia, odečítají se celá.

Rozhodnutí o tom, že student je povinen platit, vydá rektor nejpozději 90 dnů před termínem splatnosti poplatku. Počítejte také s tím, že nějaký čas trvá doručení tohoto rozhodnutí doporučeným dopisem. Po obdržení rozhodnutí má student do 30 dnů možnost požádat o přezkoumání rozhodnutí, které adresuje rektorovi. Rektor může poplatek snížit, prominout nebo odložit dobu jejich splatnosti například v případě:

 • vynikajících studijních, vědeckých nebo dalších tvůrčích výsledků,
 • absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty, anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí,
 • tíživé sociální situace nebo z jiných vážných důvodů,
 • závažného důvodu u studenta, který byl přijat ke studiu před 1. lednem 1999.

Specifikace důvodů, které rektor uznává pro snížení nebo prominutí poplatku, je uvedena na cuni.cz/UK-176.html. Nezapomeňte důvody pro snížení doložit požadovaným dokladem. Rektor dále posunuje termín splatnosti poplatku, a to v případech, kdy student přesáhne dobu, po kterou může studovat zadarmo, jen o několik dní nebo týdnů kvůli konání státních zkoušek (Poplatek se platí za započatých 6 měsíců studia).Takže například pokud byste měli platit poplatek od začátku května, ale plánujete úspěšně ukončit studium koncem května, termín splatnosti poplatku vám může být posunut. Pokud do termínu splatnosti studium úspěšně ukončíte, poplatek platit nemusíte.

Výše poplatků za delší studium v akademickém roce 2012/2013 podle jednotlivých programů (cena za každých dalších započítaných 6 měsíců studia):

 • Biologie: 16 800 Kč
 • Speciální chemicko-biologické obory: 18 600 Kč
 • Demografie: 14 200 Kč
 • Chemie: 18 600 Kč
 • Biochemie: 18 600 Kč
 • Klinická a toxikologická analýza: 18 600 Kč
 • Geografie: 14 200 Kč
 • Geologie: 16 800 Kč
 • Ekologie a ochrana prostředí: 14 200 Kč

Pro lepší orientaci v takto složité problematice, uvádíme příklady situací, které mohou nastat:

(I) Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalářské) obory. Oba jsem začal(a) studovat současně, oba řádně ukončím ve standardní době.
Žádný poplatek za studium se neplatí. Žádné studium se nezapočítává do délky studia případných dalších oborů.

(II) Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalářské) obory. Oba jsem začal(a) studovat současně, jeden ukončím v řádné době, druhý o rok později.
Do ukončení prvního oboru neplatíte žádný poplatek, v posledním roce druhého oboru platíte poplatek za delší studium. Pokud byste obě studia studoval(a) o rok déle (a ukončil(a) současně), žádný poplatek byste neplatil(a).

(III) Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalářské) obory. Jeden jsem začal(a) studovat o rok později. První studium ukončím ve standardní době.
Do řádného ukončení prvního studia se neplatí žádný poplatek. Poté platíte jeden rok (až do konce standardní doby studia druhého oboru) poplatek za další studium. Pokud neukončíte druhé studium ve standardní době, platíte poplatek za delší studium.

(IV) Studuji paralelně dva (např. tříleté bakalářské) obory. Chci oba obory ukončit jinak než řádně. Jak to ovlivní má další studia?
Od doby studia bez poplatku (standardní doba + jeden rok) se odečte délka obou studií. Pokud jste studoval(a) oba obory např. 7 měsíců, přijdete v dalších studiích o 14 měsíců studia bez poplatku.

(V) Jsem v prvním ročníku magisterského studia, mám úspěšně ukončeného bakaláře. Chci začít studovat dalšího bakaláře.
Budete platit po standardní dobu bakalářského studia (obvykle 3 roky) menší poplatek za další studium, protože začínáte opět studovat bakalářský stupeň, ze kterého už jeden titul máte.

(VI) Studuji ve standardní době navazující magisterské studium. Přišlo mi rozhodnutí rektora, že mám platit poplatek za studium, protože jsem před mnoha lety dva roky neúspěšně studoval bakalářské studium.
Podle opatření rektora č. 4/2007 můžete požádat o prominutí poplatku. Podle tohoto opatření se na UK odpouští poplatek za delší studium v navazujícím magisterském studiu, pokud vznikl kvůli předchozím neúspěšným bakalářským studiím (s některými omezeními – viz http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2007/or-07-04…).

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O POPLATCÍCH NALEZNETE NA:
http://www.cuni.cz/UK-176.html
http://web.natur.cuni.cz/student/faq
http://web.natur.cuni.cz/student/forum/studium/predpisy

Komentáře

Dobrý den,

jen se chci ujistit zda jsem všechno dobře pochopila. Pakli že, jsem byla nyní přijata na PřF, do 1. ročníku na Bc. a předtím jsem nikde nestudovala a studium dokončím nejpozději do 4 let nic platit nebudu?
Pak by mě zajímalo, zda max. 4 roky studia jsou nastaveny jen PřF nebo na všech fakultách UK, popřípadně i na jiných vysokých školách.
A nakonec by mě zajímalo jak přesně je to s přerušením. Kdybych chtěla třeba během 1. ročníku přerušit, co přesně by to pro mě znamenalo?
Děkuji za odpověd.

Ginger

Odpovědi na všechny otázky bys tu snadno našla, stačí hledat, ale budiž. :-) Ne, nic platit nebudeš. Ze zákona plyne, že máš nárok na standardní dobu studia (na Bc. typicky 3 roky) + 1 rok zdarma. Přerušit lze na PřF až po 1. úseku studia (roce) nebo ze závažných (zejména zdravotních) důvodů a je s tím spojena ztráta statutu studenta a s tím spojená nutnost platit sociální a zdravotní a ztráta všech studentských slev a úlev.

Dobry den,
Ja jsem ponekud
komplikovanejsi pripad, rekla bych. Tak tedy, necele dva roky jsem studovala
VŠCHT, jednalo se o neuspesne studium. Po te jsem zacala studovat ucitelstvi
na Pedf UK, zde jsem radne dostudovala bakalarske studium. Rok jsem si zde
platila (zhruba 12 000 za semestr, platila jsem dva semestry).
Dale jsem pokracovala studiem na Pedf (nedostala jsem se na Přf na
navazujici Mgr), studovala jsem tedy na pedf prvni rocnik navazujiciho mgr
studia. Behem tohoto roku jsem uspesne slozila prijimacky na prf a po
dokonceni 1. rocniku na pedf jsem zde studium prerusila a zacala studovat
prvni rocnik mgr na prf (program Biologie). Prvni rok mam uspesne za sebou a
pokracuji dal na prf s tim,ze jsem studium na pedf mezi tim definitivne
ukoncila. Magisterske studium po secteni ted dela dva roky a zacinam treti
rok. A prislo mi, ze musim platit tento rok. Myslela jsem, ze je na mgr
moznost 2+1 (tedy 3 bez poplatku). Scita se to tedy vsechno s bakalarskym
studiem a proto platim? V souctu to je tedy 5+1 rok zadarmo, nikoli 3+1 a 2+1
rok zadarmo?
Dekuji za odpoved. Jsem z toho uz zmatena. Asi je to mnohem jednodussi nez si
myslim.

Stále dokola to samé… :-) Neúspěšná studia se sčítají, takže od jakýchkoliv dalších studií se ti odečítají všechna předchozí neúspěšná studia… Může pomoci tady mnohokrát odkazované (nadji si to) opatření rektora o zmírnění tvrdosti zákona.

” Dekuji mockrat za odpoved! “

Hm. Nedopatřením zmizela druhá věta. Nevadí. Od všech studií se odečítají všechna předchozí neúspěšná studia. Je to kruté, ale je to tak. Na UK existuje opatření rektora ke zmírnění tvrdosti zákona, ale to se nevztahuje na všechny případy.

Dobrý den,

takže se studium nedělí na Bc. a Mgr. v případě odstudovaných let? Pokud Bc. budu tedy neúspěšně studovat cca 5 let ( jak výše zmiňuje Vlaďka) a 5. rok si zaplatím, tak se mi ten 5. rok odečte ze studijních neplacených let Mgr. ?

děkuji

Tak. Neúspěšná studia se odečítají od všech dalších studií… :-( Na UK existuje opatření rektora, které to částečně zmírňuje, ale nejde jej použít vždy.

Zdravím,
věc poplatků za studium dvou vš zároveň je mi celkem jasná, chci se ale zeptat, jak je to se studiem sš? V září 2014 nastupuji ke studiu na univerzitu, ale zároveň uvažuji o dálkovém studiu na odborné střední škole, kterou bych tím pádem dělala současně (s tím že bych si nechala uznat absolvované předměty z gymnázia). Můj dotaz tedy zní, zda i v takovém případě by mě na univerzitě čekaly nějaké poplatky?
Předem děkuji za odpověď.

Podle mě ne. Poplatky za se týkají jen . Nesouvisí to ani s VOŠ, ani třeba se soukromými , jsou to nezávislé věci.

Ahoj,

omlouvám se, že budu mít pravděpodobně stejný dotaz, ale člověk je jistější, když mu někdo odpoví přímo na ten jeho případ :). Právě jsem obdržela rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium. Moje situace je taková, že jsem v roce 2008 dokončila gymnázium a chtěla jít studovat na PřF. Jelikož rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na PřF mělo být známo až relativně pozdě, raději, v případě, že bych se na PřF nedostala, jsem se 1.7. 2008 zapsala na VŠE, kde jsem již byla přijata a již 1.7. byl zápis do studia. Pak jsem obdržela rozhodnutí o přijetí na PřF a tak jsem se odhlásila ze studia na VŠE (k 27.8.2008). Začátkem září jsem se zapsala k bakalářskému studiu na PřF, které jsem řádně ukončila v jarním termínu roku 2011 a následně jsem nastoupila na navazující magisterské studium, které nyní studuji třetím rokem a v září ho doufám ukončím (tedy také v řádném termínu 2+1). Z předešlých příspěvků jsem pochopila, že ty dva měsíce na VŠE, se mi bohužel započítávají i teď do toho navazujícího magisterského studia, ačkoliv se jednalo o bakalářské studium. Chtěla jsem se zeptat, zda v mém případě platí výše zmíněný příklad:
(VI) Studuji ve standardní době navazující magisterské studium. Přišlo mi rozhodnutí rektora, že mám platit poplatek za studium, protože jsem před mnoha lety dva roky neúspěšně studoval bakalářské studium.
Podle opatření rektora č. 4/2007 můžete požádat o prominutí poplatku. Podle tohoto opatření se na UK odpouští poplatek za delší studium v navazujícím magisterském studiu, pokud vznikl kvůli předchozím neúspěšným bakalářským studiím (s některými omezeními – viz <a href=”http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2007/or-07-04”>http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/opatreni_rektora/2007/or-07-04</a>… (link is external)).
Pokud podám žádost o přezkoumání, je možné, že mi poplatek prominou, máte s tím nějaké zkušenosti? Přijde mi, že můj postup byl celkem logický, a vesměs jsem neměla jinou možnost než se na VŠE přihlásit (v den zápisu na VŠE jsem nemohla vědět, zda budu přijata na PřF, chtěla jsem mít tedy jistotu, že budu studovat), hned, jak jsem zjistila, že jsem na PřF přijata, odhlásila jsem se ze studia na VŠE, přijde mi “nefér”, abych platila poplatek.

Konečmě někdo. kdo si sám položí otázku a sám si na ní správně odpoví. :-) Je to tak. Všechna neúspěšná studia se odečítají od jakýchkoliv budoucích. Kromě zmíněného opatření rektora je možné se odvolat i pokud by člověk ukončil studium během 30 dnů od vzniku povinnosti platit. Také to tu bylo mnohokrát rozebíráno.

No, tak jen můžu doufat, že mi tu částku co nejvíce sníží, jelikož ačkoliv jsem byla téměř dva měsíce zapsaná na VŠE, prakticky jsem na ní ani nestudovala, jelikož v té době ani neprobíhal školní rok, přijde mi to vážně nespravedlivé :/. Můžu ještě dotaz k tomu co jsi psala výše: “je možné se odvolat i pokud by člověk ukončil studium během 30 dnů od vzniku povinnosti platit”. Poplatek bych měla platit na dobu od 22.7.2014 do 21.1.2015, podle toho, co jsi napsal, bych tedy studium musela ukončit do 22.8. (= 30 dní od vzniku povinnosti platit), což ale nestihnu. Našla jsem ale ještě opatření rektora č. 16/2006, kde se píše:
Vyměřený poplatek bude se zřetelem k ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy č. 6
Statutu UK prominut ke dni splatnosti poplatku za předpokladu, že student studium v daném
studijním programu nejpozději do termínu splatnosti poplatku řádně ukončí absolvováním,
tj. nejpozději v den splatnosti poplatku vykoná poslední část státní závěrečné zkoušky.
Tady se nepíše o ukončení studia/absolvování do 30 dnů od vzniku povinnosti platit, ale do termínu splatnosti poplatku a v rozhodnutí, které jsem obdržela, je napsáno, že poplatek je splatný ke dni 30.9.2014 (i když je na dobu již od 22.7.2014). Chápu to tedy správně, že v případě, že se mi podaří v září dokončit studium (obhajobu a státnice bych měla mít nejpozději 19.9.), tak by mně měl být poplatek prominut?

Děkuji moc za odpověď!

Ahoj, z přílohy 6 statusu:

Čl. 4
Vyřizování žádostí o úlevy na poplatcích
1.Rektor může poplatky uvedené v čl. 1 odst. 2 snížit, prominout nebo odložit termíny jejich splatnosti, a to na základě podané žádosti o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku, v případě
a) vynikajících studijních, vědeckých nebo dalších tvůrčích výsledků,
b) absolvování studijního pobytu organizovaného nebo zajištěného prostřednictvím fakulty anebo univerzity na jiné vysoké škole v zahraničí, pokud jde o poplatek
uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a),
c) tíživé sociální situace nebo z jiných vážných důvodů,
d) závažného důvodu u studenta, který byl přijat ke studiu před 1. lednem 1999, pokud jde o poplatek uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. a).

Splňuješ nějaký z těch bodů? Pokud ne, tak se to na tebe nevztahuje a platí, co jsem psal výše. Samozřejmě můžeš zkusit požádat alespoň o snížení kvůli krátké době, ale tomu nemusí být vyhověno…

To nesplňuju, ale na téhle stránce <a href=”http://www.cuni.cz/UK-22.html”>http://www.cuni.cz/UK-22.html</a> se píše ještě tohle:
Dále je tzv. „podmíněné prominutí poplatku“ poskytnuté každému, kdo podá žádost o přezkoumání. POZOR! Žádost je třeba také podat v povinném termínu. Podmíněným prominutím se rozumí, že vyměřený poplatek bude prominut ke dni splatnosti poplatku za předpokladu, že student studium v daném studijním programu nejpozději do termínu splatnosti poplatku řádně ukončí absolvováním, tj. nejpozději v den splatnosti poplatku vykoná poslední část státní závěrečné zkoušky (přesný popis - viz opatření rektora č. 16/2006).
To by měl být můj případ ne? Už se v tom trochu ztrácím :).

Ano, pokud Ti to časově vychází, nevidím důvod, proč by to nemělo jít. Jen si dej pozor, abys neprošvihla nějaký termín nebo tak něco.

Jasný, děkuju moc za možnost to s někým zkonzultovat :).

Dorý den,
pokud jsem studoval 3+1 rok a stejně v posledním roce nakonec nedostál povinnostem vyplývajících z studijního programu (neodevzdal bakalářskou práci/praxi, nesplněný předmět apod.), je bezpodmínečně nutné písemně odevzdat žádost o ukončení studia, aby se mi uměle nenatahovala délka studia a z ní potom zmíněný poplatek? V zákoně jsem našel, že “nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, studium se ukončuje dnem stanoveným studijním a zkušebním řádem”. Mě hlupáka nenapadlo, že bych měl platit i po nezdařeném studiu a nepodal včas žádost o ukončení studia, aby mě vzápětí účtovali v podstatě za nic, navíc na studijním tvrdí, že i přesto všechno jsem pořád student a poplatek byl vyměřen správně. Lze s touto situací něco dělat? P.S. nemám ani pětinu toho, co po mně chtějí a jsem zatím bez práce, chjo :(

K ukončení studia dochází při kontrole studijních povinností, což může být docela pozdě (třeba na konci záři místo června, kdy už to studentovi může být jasné). Každopádně se poplatek vyměřuje za nadcházející úsek studia. Jakto, že jsi stále student? Pokud jsi ukončil nebo ti bylo ukončeno studium, tak už student nejsi a škola nemá nic chtít.

Nadcházející úsek začal hned po konci státnicích (začátek června), na které jsem se samozřejmě ani nemohl dostavit. Na studijním mi odepsali, že mě vyloučí až při kontrole v září, ale 3. ročník má kvůli státnicím kontrolu studia v polovině května, tak nechápu, že nedošlo k vyloučení už tehdy. Ve všech možných vyhláškách se píše, že když nesplním své studijní povinnosti, tak mi končí studium - chápal jsem to tak, že automaticky, nehledě na to, zda ukončení oficiálně oznámím, nebo mě naopak oni vyloučí. Přijde mi logické, že nebudu platit za období studia, kdy studovat stejně nemohu, ovšem otázka zní, zda z právnického hlediska mají právo po mě ten poplatek i tak požadovat. Oni tvrdí, že i přesto všechno jsem student a mají. Nevím jak se bránit a jestli vůbec můžu.

Nadcházející úsek začíná hned po státnicích (začátek června), na které jsem samozřejmě ani nemohl jít. Na studijním mi řekli, že mě vyloučí po kontrole až v září, ale kontrola studia 3. ročníku je kvůli státnicím už v polovině května, takže nechápu, proč k tomu nedošlo už tehdy. Každopádně ve všech možných vyhláškách jsem narazil na to, že nesplněním svých povinností mi studium končí (nikde žádné upozornění na problém poplatku z delšího studia) - tedy chápal jsem to tak, že automaticky, nehledě na to, zda si o ukončení oficiálně zažádám nebo naopak oni vyloučí mě. Logicky, přece nebudu platit za období studia, ve kterém vlastně studovat ani nemohu, ovšem otázka zní, zda má škola z právnického hlediska právo mi poplatek i tak udělit. Oni tvrdí, že student pořád jsem a poplatek byl vyměřen správně. Nevím jak se proti tomu bránit a zda vůbec mohu.

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Akademický rok končí v září a do té doby studijní neví, jestli všechny povinnosti splníš, nebo nesplníš, a nemohou nikomu studium administrativně ukončit. K ukončení studia dojde po termínu kontroly splnění studijních povinností, takže až někdy v říjnu. Pokud tedy už víš, že povinnosti nesplníš, a navíc hrozí poplatek, je určitě nejlepší zanechat okamžitě studia a tím okamžitě přestat být studentem. Kvůli několika dnům o prázdninách by škola neměla poplatek vymáhat.

Také bych ráda ujistila, zda jsem vše správně pochopila. Minulý rok jsem studovala na škole, kterou sjem ukončila ještě před koncem 1. semestru, takže se mi odečtě přesný počet dní, které jsem na škole strávila a nebo rovnou celý semestr?

A teĎ nastupuji na jinou školu…ale neumím se rozhodnout mezi dvěma, takže nastoupím na obě, ale zřejmně jednu školu po nějakých pár měsících ukončím a budu již pokračovat ve studiu pouze na jedné škole. Takže se mi od 4 let odečtou ještě ty měsíce, které jsem studovala na jiné škole a nebo ne?

Předem děkuji za odpověď

Ahoj, odečítá se přesný počet dnů. Začít studovat dvě školy nedoporučuji, ty dny pak mohou na konci dost chybět a budou hrozit poplatky…

toto tedy neplatí - Pokud tedy zároveň zahájíte studium dvou oborů, jeden z nich ukončíte a v druhém budete pokračovat, neodečte se vám souběžně studovaná doba od 4 let, které můžete studovat bez poplatku. Pokud však začnete studovat jiný obor, neúspěšné studium se od doby studia zadarmo odečítá. Pokud byste neúspěšně ukončili obě souběžná studia, odečítají se celá.?

děkuji za odpověď.

Tohle jsou dvě věci dohromady. Souběžná studia se počítají jenom jednou. Dokud není jedno ukončeno. Potom záleží na způsobu ukončení jednoho studia. Pokud to bude úspěšně a člověk studuje to zbylé pro získání titulu, který už má, tak se platí poplatek za další studium (malý). Pokud je to studium ukončeno neúspěšně, ty neúspěšné roky se odečtou od doby, kterou má člověk zdarma. Takže pokud začne studovat dva paralelní bakaláře a po dvou letech je z jednoho vyhozen, tak se mu od těch 3+1 let odečtou ty 2 roky. A rázem musí platit za delší studium, které může být poměrně drahé…  Pokud jsou neúspěšně ukončeny obě studia, odečítají se časy za obě studia…

Trochu jiná situace by nastala s následným NMgr studiem, kde nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zavádí zásadní interpretační změnu: neúspěšná studia na Bc. by neměla mít vliv na následná studia, respektive měl by se platit jen poplatek za delší studium, který ale UK hodlá přestat vybírat. Tahle změna by měla vstoupit v platnost během tohoto akademického roku.

Je tedy lepsi studium na jedne skole spise prerusit nez ukoncit nebo ne?

Je-li to druhé jen krátké (a ztráta tak bude malá), tak je ukončení asi v pohodě. Pokud už by to byly léta, je rozhodně lepší přerušit, protože doba přerušení se do poplatků nepočítá. Na přerušení ale student nemá nárok – žádosti nemusí být vždycky vyhověno, i když většinou tomu tak bývá.

Dobrý den,
mám na Vás dotaz. V roce 2010 jsem se zapsala do 1. ročníku bakalářského studia na PedF prezenčně a na FTVS dálkově. Cca po 4 měsících jsem dálkové studium na FTVS ukončila a na Pedf dále pokračovala a v roce 2013 jsem řádně ukončila. Hned v tom roce jsem se ještě zapsala na NMgr na Pedf prezenčně a mám v plánu studovat magisterské studium 3 roky a tak se chci zeptat zda ten poslední půl rok budu muset platit.
Děkuji za odpověď

No, bude to těsně. Délka studia se počítá na dny, při překročení se platí za celý nadcházející semestr. Na NMgr. máš 2 + 1 rok, od čehož se ti odečítají ty 4 měsíce neúspěšného studia. Takže záleží, kdy přesně jsi se zapsala a tak. Pokud ses zapsala pozdě a budeš mít státnice brzy, platit možná ani nebudeš muset. Zeptej se na svém studijním oddělení jak to vychází. Pokud bys platila, pak bys buď mohla na semestr přerušit anebo, pokud bys ukončila do měsíce od počátku povinnosti platit, placení se také vyhneš. Případně můžeš platit jen odpovídající část anebo požádat o slevu třeba ze sociálních důvodů. Tyhle možnosti se tu diskutovaly.

Ahoj,

mám dotaz. Bakaláře jsem studoval 5 let (UK), dva semestry jsem tedy platil poplatky za delší studium. Pak jsem nastoupil na magisterské studium na navazující specializaci a také na magisterské studium úplně jiného oboru (ČVUT). Ten úplně jiný obor jsem řádně dostudoval za dva roky, ten navazující obor teď prodlužuji (zbývá mi jen dopsat DP a státnice), budu ho teda studovat 2 roky a jeden semestr.

Přišly mi dva dopisy s poplatky.
1) Poplatek 1000 Kč za studium dvou magistrů zároveň/1 rok,
2) Poplatek 16 500 Kč za delší studium/jeden semestr.

Poplatek 1) dejme tomu chápu, ale poplatek 2) mi přijde “nespravedlivý”, protože jsem už jednou za delší studium platil.

Logika věci teda je, že se nejenom platí za delší studium bakaláře (více jak 4 roky) nebo magistra (více jak tři roky), ale platí se delší celkové studium (tedy více jak 7 let) a je jedno, že jednou byl poplatek již zaplacen a platí se podruhé, i když se magistr studuje nakonec jen 2,5 roku, ale celkově to vychází na 7,5 let (tedy více než 3+1+2+1=7)?

Pokud je mi vyměřen poplatek správně, tak doporučuji tady na tuto situaci nějak více upozornit, vůbec jsem o této skutečnosti nevěděl a kdybych to věděl, skončil bych v řádném termínu.

Děkuji za jakoukoliv reakci

D

Ahoj, to je jednoduché. Jakmile jsi získal jeden titul Mgr a přitom jsi studoval jiné NMgr studium k získání stejného titulu, platíš poplatek za další studium, protože titul toho stupně už máš. To je ta tisícovka. Paragraf 58 zákona 111/1998 o v odstavci 3 říká “Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia…”. Ta formulace je trochu zavádějící, ale podle mého názoru by se tohle mělo řešit pro každé studium zvlášť. Tedy, pokud jsi nikdy neměl neúspěšně ukončené studium, měl bys na NMgr. mít 2 + 1 rok. V téhle situaci je obvykle nejvýhodnější přerušit studium až do státnic, ale na to už je nejspíš pozdě. Takže já bych se odvolal.

Já jsem právě původně myslel, že to má nějakou souvislost s prodlouženým bakalářem, ale nemá.

Odvolávají se na čl. 6 odst. 2 Přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy (<a href=”http://www.cuni.cz/UK-5641.html”>http://www.cuni.cz/UK-5641.html</a>)

“Poplatek za delší studium je dále povinen hradit student bakalářského, nebo magisterského studijního programu, který studium jiného bakalářského nebo magisterského studijního programu řádně ukončil po 1. lednu 1999 a jehož délka studia ve studijním programu, ve kterém studuje, přesáhla standardní dobu studia tohoto studijního programu; to neplatí, jde-li o studenta studujícího v navazujícím magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním programu.”

Což by teda znamenalo, že kdo už má jednoho maagistra/inženýra, tak dalšího může studovat jen dva roky. Což je pro mne docela novinka:)

Nechápu ale taktéž, proč by mé studium nemělo být navazující. Po bakaláři jsme si mohli vybrat ze tří magisterských specializací, jednu jsem si vybral a právě tady na této specializaci jsem ještě neskončil a chtějí po mně peníze.

No odvolám se určitě:)

Jo, moje chyba, na to jsem zapomněl. Na další studium není ten +1 rok navíc. Proto obvykle doporučujeme buď přerušit nebo natáhnout obě studia, aby končily paralelně - souběžná studia se počítají jenom jednou. Tak se omlouvám za špatnou naději.

asi si to nedopsal:)

Máš tedy stejný názor jako já, že by se odvolání dalo uhrát na tvrzení “to neplatí, jde-li o studenta studujícího v navazujícím magisterském studijním programu, který řádně ukončil studium v bakalářském studijním programu”, protože mám dostatek materiálů, že jsem studentem navazujícího magisterského studia a studium v bakalářském studijním programu jsme řádně ukončil (jinak bych nemohl studovat navazující magisterské:))?

díky!

Zajímavá chybka. Jde o to, že na další studia už není ten +1 rok zdarma navíc. Proto doporučujeme, aby student buď prodloužil i druhé studium a studoval souběžně 3 roky. Anebo na druhém studiu přerušil.

Dobrý den,

chci se informovat na odečítání dní neúspěšného studia.

Jeden bakalářský obor jsem ukončila ve standardní době 3 let, v průběhu 3. roku studia jsem studovala současně jiný bakalařský obor, ve kterém jsem pokračovala i 2.rok (již po absolutoriu na jiné škole). Po 2 letech jsem obor ukončila a nastoupila do magisterského programu. Odečtou se mi od magisterského studia celé dva roky nebo pouze rok, kdy jsem nestudovala souběžně druhý obor?

Děkuji

Odečte se celá délka neúspěšného studia.

Není to nesmysl? Vždyť podle § 58 odst. 3 zákona o vš „období, ve kterém student studoval v takovýchto [ukončených jinak než řádně] studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.“ Tady se třetí rok řádně ukončeného studia překrýval s nedokončeným studiem. Kdyby platilo, co píšeš, muselo by se citované vykládat tak, že když člověk začne studovat něco dalšího mimo souběžná studia, doba souběžných studií se začne posuzovat zvlášť. To by šlo ale proti smyslu celého paragrafu, který stanovuje výpočet doby studia, zohledňující všechna řádně ukončená i neukončená studia, jimiž člověk prošel.

Vlastně mi v kontextu citovaného paragrafu nedává smysl, ani co je uvedeno nahoře, kde se tatáž situace rozebírá obecně: “Pokud tedy zároveň zahájíte studium dvou oborů, jeden z nich ukončíte a v druhém budete pokračovat, neodečte se vám souběžně studovaná doba od 4 let, které můžete studovat bez poplatku. Pokud však začnete studovat jiný obor, neúspěšné studium se od doby studia zadarmo odečítá.”

Paralelní studia se počítají jen jednou dokud trvá ta jejich souběžnost. Problém tam je s jejich ukončením v různé časy. Potom vlastně nastane ta situace, kdy člověk má jedno studium neúspěšně ukončené a pak rychle naskáčou poplatky. Judikatura Nejvyššího správního soudu z podzimu by ten výklad měla posunout blíž k logickému a mírnějšímu stavu, ale je otázka, kdy se to dostane do praxe.

O jakém rozhodnutí NSS píšeš? Promiň, že se vyptávám takhle konkrétně, ale mám pocit, že se tu nějak směšují věci, které by se směšovat neměly. Tohle tvrzení – že paralelní studia se počítají jednou, jen „dokud trvá souběžnost“ – mi zamotalo hlavu, tak jsem se obrátil na příslušná místa jedné z univerzit, které aktuálně studuji (konkrétně UJEP, ale to nehraje podstatnější roli), a bylo mi sděleno následující:

„v současné době máte 2 studia pokud studium na cizí škole (jiné než
UJEP) ukončíte neúspěšně, přičte se Vám doba, která se nekryje s dobou
studia na UJEP - studium bylo zahájeno dříve než na UJEP.“

Nebo je k na internetu k dispozici konkrétní rozhodnutí ZČU o vyměření poplatku <a href=”http://www.zcu.cz/pracoviste/uredni-deska/nedorucene-pisemnosti/1622120_Drunecky.pdf”>http://www.zcu.cz/pracoviste/uredni-deska/nedorucene-pisemnosti/1622120_…</a> , kde se uvádí totéž: dotyčný student má za sebou neúspěšné studium, ale započítává se mu jen doba, která se nepřekrývá s jeho současným studiem.

Hlavně mi to ovšem připadá jako jediný přijatelný výklad zákona. Vždyť se tam v § 58 odst. 3 píše jasně, že „období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou“. „Takovýchto studijních programech“ se vztahuje k už neúspěšně zanechaným studiím, tzn. přesně k situaci, kterou řešíme.

Odkaz se mi sem z neznámého důvodu nedaří vložit v odpovídající formě. Dokument lze najít např. při zadání formulace

Drunecký zčú “nejprve jste studoval”

do vyhledávače Googlu.

No, pořád jde o běžný výklad… A to, že to NSS efektivně zamítl také o něčem svědčí. A taky je možné, že to mají jiné univerzity upravené nějakým vnitřním předpisem. A já (ani nikdo jiný tady) nemá energii procházet pravidla dalších škol. K tomu rozsudku viz obrázek níže (stáhni si ho a prohlédni v novém okně):

Někdo ze senátorů sliboval, že o tom tady napíše, ale pak to neudělal…

Šlo z mé strany o nepochopení, omlouvám se za zdržení. Nejde o ten judikát; bez ohledu na něj jsem špatně vykládal citovaný paragraf zákona (a konec konců i Přílohu č. 6 Statutu UK), stejně jako formulace, na něž jsem odkazoval. Souběh studií, z nichž jedno bude později ukončeno úspěšně a druhé neúspěšně, se z hlediska poplatku za delší studium skutečně posuzuje jinak, pokud první studium trvá, než pokud už bylo úspěšně ukončeno.

Ačkoliv – omlouvám se, nedá mi to – mi to stejně dává pramalý smysl, mám-li poplatky pochopit na základě zákona, judikatury, vnitřních předpisů UK i dalších škol, dokumentu prorektorky, který jsi sem nahrál, a tvých příspěvků.

Máme situaci „D.K.“, která za tři roky úspěšně vystudovala Bc. (1. studium), během posledního roku 1. studia a roku následujícího neúspěšně studovala na jiného Bc. (2. studium); v roce po zanechání 2. Bc. začala studovat Mgr. (3. studium); a ptá se, zda se od bezplatných let 3. studia odečte rok souběhu 1. a 2. studia. Tvoje odpověď zněla, že ano.

Totéž se mi zdá, že vyplývá z Přílohy č. 6 Statusu UK. Přesný opak – zdá se mi alespoň – se ovšem tvrdí v rozsudku NSS z 29.8.2013, na který se odkazuje v tebou přikládaném dokumentu

(NSS ten den vydal přinejmenším dva rozsudky, které ale obsahují téměř tytéž formulace - lze dohledat v databázi rozhodnutí NSS pod sp.zn. 7 As 182/2012-58 nebo 7 As 46/2013 – 34),

ale i v samotném dopisu prorektorky, kde je rozsudek NSS interpretován: zisk titulu = „vymazání“ neúspěšných studií, která předcházela získání titulu.

(Z rozsudků: „je tak možno dospět k závěru, že je-li použit v odst. 4 citovaného ustanovení pojem celková doba dalšího studia, jedná se o celkovou dobu studia absolventa v jeho dalším studiu a daný pojem je tak oproti celkové době studia zúžen.“)

Prorektorka v dopise deklaruje, že se UK od akademického roku 2014/2015 (kdy se „D.K.“ ptala) řídí rozsudkem NSS (druhý odstavec; ani ze čtvrtého odstavce dopisu, i když by se to na první pohled mohlo zdát, nejde dovodit, že by výše uvedené pravidlo z rozsudku NSS mělo nějaké „ale“, že by neplatilo absolutně).

Ale jak to jde dohromady s tím, že se dotyčné má započítat rok souběhu 1. a 2. studia, a s čl. 6 a 8 Přílohy č. 6, kde skutečně nevidím, že by se souběh 1. a 2. studia neměl započítat? Já se omlouvám za zdržování, nicméně celé mi to připadá postavené na hlavu (ne, že bys za to mohl).

Konečně jsem se k tomu dostal.

§ 58 zákona 111/1998, odstavec 3: “(3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.”

§ 45 odst. 3: “Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce.”

§ 46 odst. 3: “Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a hygieny se studium řádně ukončuje státní rigorózní zkouškou.”

A právě tady se typicky bere ta tvrdší interpretace, že se s člověkem vleče jakékoliv neúspěšné studium. Logičtější by mi přišla měkčí formulace, ale říkejte to někdo právníkům… Vnitřní předpisy univerzit mohou tohle různě zmírňovat (v mezích zákona), jako to třeba dělá opatření rektora UK 4/2007.

Příloha 6 statutu UK, Čl. 8: “2. Do celkové odstudované doby se započítává a) doba, která uplynula od zápisu do studijního programu, ve kterém student studuje, b) délka studia v bakalářských nebo magisterských studijních programech, které bylo ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. a), b) nebo e) zákona o vysokých školách, přičemž délka studia podle písmena b) se započítává pouze v rozsahu po 1. lednu 1999 a den, ve kterém student studoval ve více studijních programech ukončených způsobem uvedeným v písmenu b) nebo ve kterém studuje podle písmena a) se započítává pouze jednou.”

§ 56 odst. 1 písm. a), b), e): “a) zanecháním studia, b) nesplní-li student požadavky vyplývající ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu, e) vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67.” (poslední možnost se týká pdovodů studentů).

Tohle sice počítá souběžná studia jen jednou, ale nezbavuje mě to povinnosti platit za všechny neúspěšná studia vždy v budoucnu. Tedy jak já to čtu. Tohle podle mé interpretace řěší až to rozhodnutí NSS z 29. 8. 2013, které čte zákon měkčeji a efektivně anuluje stará neúspěšná studia. Může trvat, než se to projeví v praxi univerzit, ale správní žalobu by s odkazem na toto usnensení měl student vyhrát, řekl bych.

Takže asi tak.

Dobrý den, rád bych upozornil všechny, kteří protáhli studium v bakaláři o 1 rok (dostudovali 1 školu a druhou třeba po roce nechali) a protahují své magisterské studium o rok, že podle zákona se tato doba sčítá a je tedy podle zákona nutné zaplatit poplatek za delší studium. Jenže… na UK existuje Opatření rektora č.4 / 2007, které přesně těmto případům poplatek promíjí a pokud tedy toto opatření v příslušném formuláři zaškrtnete, splníte všechny podmínky a včas žádost odevzdáte, rektor vám poplatek promine. Tak úspěšné studium všem. Michael

Dobrý den, prosím Vás o radu. Studuji 3. rokem bakalářský obor a doufám, že ho tento rok ukončím. Současně se hlásím na nový bakalářský obor, tudíž po absolvování 1. bakalářského oboru bych měla nastoupit znovu do prvního ročníku 2. bak. oboru. Pokud jsem to pochopila správně, budu platit pouze za DALŠÍ studium (1000 - 3000)? Pokud by ovšem nastala situace, že bych musela prodloužit o jeden rok 1. bakalářský obor (kvůli bp práci), tudíž bych státnicovala po 4 letech, ale souběžně opět studovala 2.bakalářský obor, budu platit poplatky za DELŠÍ studium? Měla bych spíše 1. bakalářský obor přerušit?… Zkrátka pokud nepůjdu v tomto roce ke státnicím, ale až příští rok a zároveň začnu studovat nový bakalářský obor jaké poplatky mohu očekávat? Omlouvám se, jestli tento dotaz byl už řečen a předem děkuji za odpověď. A.

Ahoj, souběžné studium se počítá jen jednou, takže za 4. rok 1. Bc + .. rok 2. Bc platit nebudeš. Další 2 roky 2. Bc budeš platit za dalšís studium, takže jen symbolicky. Pozor, na 2. a další studium není +1 rok zdarma, takže případné protažení .2 Bc by se dosti prodražilo…

Dobrý den,
mám stejný problém. Studuji 4.ročník prvního bakaláře a 1.ročník druhého bakaláře. Chápu dobře, že budu platit až za 2. a 3. ročník bakaláře druhého a to jen za další studium. Ale zajímá mě další věc. Kdybych druhého bakaláře ukončila v prvním ročníku a chtěla bych nastoupit ještě do nějakého třetího tak bych pak měla už jen 2 roky poplatek za další studium a 1 rok za delší studium jelikož bych měla toho druhého bakaláře neukončeného? A taky jsem se chtěla zeptat jestli by toto všechno mělo nějaký vliv na studium magisterského oboru? Jestli bych ho měla zdarma přes to všechno. Děkuji

S tím bakalářem je to tak jak píšeš. S vlivem na magistra je to složitější. Podle přísné interpretace zákona se s tebou neúspěšné studium táhne celou dobu, takže by se to od magistra odečítalo a rychle začneš platit… Na UK nicméně nicméně existuje mnohokrát diskutované opatření rektora, které tu situaci (částečně řeší). Nicméně podle poslední judikatury NSS by to vliv mít nemělo. Prostě v tuhle chvíli bych si nebyl úplně jist. Možná má někdo ze senátorů přesější informace ze zákulisí…

Dobrý den,

Právě studuji na vysoke škole 4. semestr. Rozhodl jsem se však po tomto semestru zažádat o přerušení studia. Důvod je ten že chci začít studium na jiné vysoke škole…buhužel jsem momentálně v zahraničí a nestihnu letos přijímací řízeni takže to chci zkusit za rok. Plán mám tedy takový že současné studium přeruším a pokud se za rok na mou novou zvolenou dostanu tak staré studium bezprostředně ukončím. Vím že při přerušení studia např. na dva semestry a následném obnovení se neplacená doba studování na   právě o ty dva semestry prodlouží neboli jinak řečeno zkrátka se doba přerušení nepovažuje za dny kdy jsem fakticky studoval. Co když ale udělám opak a po  době přerušení studia rovnou požádám o jeho ukončení. Je v takovém případě doba přerušení považována jako bych studoval a krátí se mi tím pádem dny neplaceného studia ? Abyste pochopil studium rovnou neukončuji abych v něm mohl v případě nepříjmutí na novou  pokračovat.

A druhá část dotazu— Studoval jsem dva semestry v ČR a dva v zahraničí na ERASMU. Jak je to s uplatňováním žádosti o odečtením zahraničního studia z celkové doby studia ?

 

 

Děkuji za váš čas a odpoveď                                                 Jan B.

 

Přerušené studium se nepočítá, je jedno jestli člověk po přerušení naváže nebo studium ukončí. U druhé části mi není jasné, kam to má mířit. Studium v rámci Erasmu se počítá jako normální studium.

Byl jsem studentem FTVS UK, studium jsem ukončil v září 2006 a následně jsem šel ke státním zkouškám. Po neúspěšné obhajobě bakalářské práce jsem byl ‚odsouzen´ čekat na další termíny státních bakalářských zkoušek. Index a veškeré jiné studijní záležitosti jsem měl uzavřené a vrácené na studijním oddělení. Studium jsem si vždy řádně platil.
K dalšímu termínu státních bakalářských zkoušek jsem šel 25.5.2007, kdy se mi nepovedly asi 2 zkoušky, tudíž jsem se musel připravovat na poslední třetí termín.
Na ten jsem se chystal v poslední možné šanci (2 roky od ukončení studia) v září 2008, ale při přihlašování mi bylo sděleno, že nemám doplacený poplatek za studium, tudíž mě nemůžou připustit ke státnicím.
Tenkrát jsem se rozhodl, že ke státnicím tedy už nepůjdu a po několika telefonátech s fakultou jsem byl ujištěn, že když ke státnicím nepůjdu, nebudu muset hradit ani poplatek za studium. Přišla mi dokonce potom ještě nějaká výzva k úhradě poplatku s možností odvolání, ale na rady paní Bolfové jsem ji měl ignorovat. (že prý než se informace dostanou z fakulty na rektorát, tak to trvá trochu déle). Jednal jsem s paní Bolfovou (dříve vedoucí studijního oddělení FTVS). Ta mi po telefonickém rozhovoru sdělila, že mám tedy vše vyřešené a studium uzavřené. I když mě to strašně mrzelo, bral jsem to jako hotovou věc, protože tenkrát jsem neměl finanční prostředky.
Nakonec 6.10.2010 mi přišla opět výzva k úhradě poplatku spojeného se studiem. Ihned jsem začal zjišťovat o co se jedná, když už jsem měl všechno uzavřeno. Na fakultě mi řekla nová vedoucí studijního oddělení, že jsem tam byl stále veden jako student! A navíc, že po mně budou chtít zaplatit ještě další dva poplatky spojené se studiem za období 1.3.2008-31.8.2008 a 1.9.2008-28.2.2009.
Vůbec tomu nerozumim, od září 2007 pracuji na plný úvazek, nevim tedy proč bych měl uhradit poplatky za studium v období, kdy jsem vůbec nestudoval.
Ani jsem nevěděl, že jsem v jejich systému veden stále jako student, neměl jsem tudíž ani možnost využívat statut studenta, daně jsem řádně platil. Ani nevim za co bych měl poplatky za studium hradit, když jsem neměl vlastně už co studovat (pouze vykonat státní zkoušky)…
Celkem bych měl tedy uhradit rektorátu cca 54 000Kč!
Jak mi bylo sděleno, je mojí chybou, že nemám na papíře nějaké potvrzení o ukončení studia.
Psal jsem i email na rektorát, bohužel asi to nechápou jak absurdní poplatky mám zaplatit.
13 800Kč jsem před cca 5ti lety uhradil, nyní (listopad 2015) mi přišla výzva, abych uhradil zbytek cca 40 000Kč a to do 4.12.2015!

Rád se na Vás obracím, myslíte, že by se s tímto dalo něco dělat?

Dobrý den,
Teď je mi jasné že neukoncim v září bakalářské studium (jsem ve 4. Ročníku) protože jsem měla špatnou komunikaci se školitelem bakalářské práce a dnes ,2dny před odevzdáním, mi řekl ze ta práce není k odevzdání.
Mohla bych přerušit studium během srpna a pokračovat na jaře před statnicemi abych neplatila poplatek za delší studium (18 600 Kč * 2)? Jde to nebo budu muset platit za celých 12 měsíců?

Teoreticky to jde, ale je potřeba jednat velmi, velmi rychle a kontaktovat studijní oddělení.

Dobry den. Hned po maturite jsem nastoupil na statni VS ze ktere jsem behem prvniho semestru odesel a vstoupil do pracovniho pomeru. Jiz pracuji sedmym rokem a je mi 27 let. Chapu spravne, ze jsem vyuzil pouze 6 mesicu studia bakalarskeho oboru a stale mi zbyvaji 3 roky a 6 mesicu bezplatneho studia na prezencni forme u verejne VS a v pripade ze bych rozvazal se zamestnavatelem sluzebni pomer, hradil bych si pouze zdravotni pojisteni a popr. dobrovolne socialni pojisteni? Vyskytuji se na vysokych skolach vubec pripady jako ja? :)

Dobrý den. Předchozí komentář se jaksi nezobrazuje, tak píši znovu. Po maturitě jsem v 19ti letech nastoupil hned k prezenčnímu studiu na státní , kterou jsem ale během prvního semestru opustil a vstoupil do pracovního poměru. Takto se děje doposud, kdy je mi 27 let. V případě, že bych rozvázal pracovní poměr a nastoupil na prezenční studium na veřejné , bude se to stále brát tak, že jsem si odstudoval 6 měsíců prezenční formy bakalářského studia a zbývá mi 3 a půl roku k možnému takovémuto studiu, aniž bych musel platit poplatky za školné? Chápu, že zdravotní pojištění si budu muset hradit sám, popř. i pojištění sociální.

Dle aktuálního výkladu zákona to tak je. Některé školy ale mohou ten půlrok odpustit.

Dekuji!

Dobrý den,
Studuji na 4. semestr, ale budu muset studium přerušit z vážných zdravotních důvodů a proto se budu hlasit na novou v rodném městě. Je možné po dobu přerušení studia na 1.vš vystudovat úspěšně bakalářský obor na 2.vš a poté se na původní školu vrátit, nebo budu platit za nějaká delší/další studia? Případně, bude se mi počítat doba studia před přerušením do neúspěšného studia, a poslední rok (3.) nového Bc si tedy budu muset platit? Studium na první škole nechci ukončit, chtěla bych se k němu jednou vrátit.
Moc děkuji za odpověď.

Možné to je. Akorát člověk pak bude mít titul a na přerušené by platil malý poplatek za další studium. Lze se tomu vyhnout žádostí o odpouštění z doložených vážných zdravotních důvodů, anebo ukončení obou škol současně.

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na přerušení studia. V současné době studuji třetím rokem navazující magisterské studium, třetím rokem z důvodu znovuzapsání jednoho předmětu, který se mi ve druhém ročníku nepodařilo splnit. V současné chvíli mám před státnicemi, ale vím, že neobhájím odevzdanou DP a budu ji předělávat. Chtěla jsem se zeptat jaké jsou možnosti, když nechci jít k opravným státnicím v září, ale studium mi bude ukončeno na konci září 2017. Je nějaká možnost studium přerušit a studovat tak čtvrtým rokem (předělat v této době DP) a zda by mi byly účtovány poplatky za studium (v případě přerušení studia před jeho ukončením v září 2017).
Předem děkuji za odpověď.

Mgr studium jsem na jiné škole nestudovala. V případě přerušení nejsem oficiálně studentem. Potřebuji jen vědět jak prodloužit dobu odevzdání opravené DP. dekuji

Požádat na studijním o přerušení studia. Čím dříve, tím lépe.

Dobrý den,

v 3. ročníku ZS 2017/2018 mi byl veměřen poplatek za delší studium. Předtím mám 3 roky neuspěšně ukončeného BC.
Rád bych se ujistil pokud teď dodělám Bc. bude se vyměřovat poplatek za Magisterské studium?
Pokud bych chtěl studovat dva mag. obory (az uspesne dokončim Bc. studium) bude mi vyměřen jen poplatek za další studium ?

Děkuji
S pozdravem Martin Gutzer
PedF UK

Přihlásit se k odběru Comments for "Poplatky spojené se studiem" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.