FAKULTNÍ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV GAUK za rok 2019

Obrázek uživatele Jan Pačes

Fakultní termín je stanoven na 1.4.2020

 Závěrečné zprávy projektu student/řešitel musí ve webové aplikaci
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs uzavřít a podat do daného termínu odd.
projektového řízení PřF. Pak se již aplikace automaticky uzavře a nebude možno
zprávu podat. Raději přihlášku odevzdat dříve než vůbec.
 Po odevzdání zprávy pomocí webové aplikace je tato přihláška kontrolována odd.
projektového řízení. V případě chyb nebo nutného doplnění do zprávy je zpráva
vrácena odd. projektového řízení PřF k doplnění.
 Řešitel je o této skutečnosti informován automaticky generovaným e-mailem webové
aplikace. (z toho důvodu uvádějte v SISu aktuální e-maily). Po opravě řešitel musí
zprávu znovu podat. V případě nevyužití šance pro opravu je zpráva odd.
projektového řízení vrácena zpět do stavu podáno a zpráva je odeslána na GAUK
neopravena.
EKONOMICKÁ ČÁST
 řešitel by měl mít ukončeny všechny účetní operace, tak aby se projevily v jeho
rozpočtu, tzn.
 předány veškeré faktury k proplacení do fakultní účtárny
 předány veškerá vyúčtování drobného vydání a cestovních příkazů
 předány veškeré podklady k výplatě mezd a stipendií – v případě mezd musí
proběhnout výplata v měsíci předcházejícím měsíci, ve kterém je stanoven termín
předání zprávy
Pozor: v případě vyúčtování drobného vydání a cestovních příkazů nestačí pro
zavedení údajů do účetnictví pouze předání na účtárny, musí proběhnout taktéž
fyzická finanční operace ve fakultní pokladně – tj. vybrání doplatku k vyúčtování nebo
naopak úhradu nedočerpané zálohy
 údaje o čerpání finančních prostředků uvedených ve zprávě o projektu musí
korespondovat s údaji v účetnictví, čili řešitel je povinen čerpat informace o vyčerpání
prostředků z „rozpočtu“
 v případě nesrovnalostí mezi vlastní evidencí řešitele a účetními výkazy (rozpočet,
položková sestava) je nutné se obrátit na finanční účtárnu – pí. Kordačová (tel. 1059)
UPOZORNĚNÍ
 po odevzdání závěrečné zprávy sledujte prosím pravidelně váš e-mail až do finálního
termínu GAUK, který je 8.4.2020 (vzhledem k velkému množství projektů je
možné, že vám bude vrácen k opravě až těsně před finálním termínem)
 je nutné vyčerpat do nuly, jinak bude fakulta peníze vracet (takže zaokrouhlete
jednotlivé položky, ať vám to v součtu vyjde přesně)
 dejte si prosím pozor, ať vám souhlasí součty jednotlivých položek v textovém
zdůvodnění s částkami v tabulce rozpočtu

 pokud přečerpáte např. z jiných zdrojů, tak to ve zprávě neuvádějte (pište tam pouze
skutečné čerpání dle rozpočtu z FISu)
 pečlivě zdůvodněte vyčerpané finance ve zprávě
 nezapomeňte uvést seznam všech dosažených výsledků (např. článek, draft,
poster, publikace)
POZOR! JE NUTNÁ NEJEN AFILIACE PROJEKTU, ALE I DEDIKACE !!!

V případě potřeby se na mě neváhejte obrátit.
Bc. Romana Hogenová
oddělení projektového řízení (221 951 164), romana.hogenova@natur.cuni.cz

Přihlásit se k odběru Comments for "FAKULTNÍ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH  ZPRÁV GAUK za rok 2019" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.