Finanční podpora studentských aktivit

Obrázek uživatele SKAS

Rozpočet fakulty od roku 2011 počítá s finančním příspěvkem pro studentské spolky a iniciativy, které přispívají k životu na fakultě. Příspěvek může být určen na studentské iniciativy, činnost spolků nebo vzdělávání studentů. Přesná pravidla určuje dokument schválený SKAS (v příloze).

14. 4. 2017 - Vzhledem k navýšení částky, ze které lze finance čerpat (z 50 000 Kč na 70 000 Kč), změnil SKAS pravidla pro čerpání finančních prostředků. Můžete žádat o částky do 10 000 Kč (dříve zpravidla do 5 000 Kč) a také lze čerpat opakovaně během jednoho kalendářního roku. Celé znění najdete v přiložených pravidlech v pdf.


12. 2. 2015 - publikováno nové znění pravidel pro vyplácení příspěvků - k žádosti se přikládá neveřejná příloha s UK číslem osoby žadatelem a číslem účtu - pro zrychlení procesu vyplácení podpory. Zároveň se zpřesňuje výčet informací, které mají být obsaženy v žádosti.


Podporu můžou získat aktivity, které přispívají k dobrému jménu fakulty nebo fakultnímu životu a jsou určeny studentům nebo šířeji fakultní veřejnosti. Podpora se také vztahuje na další vzdělávání studentů PřF, kteří se účastní organizování takovýchto aktivit. Vzhledem k omezenému rozpočtu není na příspěvek nárok. 

Příjemcem může být jednotlivý student PřF - není nutná žádná formální zakotvenost spolku (není tedy nutné zakládat občanské sdružení a podobně).

Náležitosti žádostí a procedury projednávání upravují Pravidla pro vyplacení příspěvku z rozpočtu fakulty (kapitola senát) studentským spolkům a studentským iniciativám (viz příloha v PDF).

Pro další informace či pro podání žádosti o podporu se obraťte na předsedu Studentské komory Akademického senátu, případně na svého senátora. Žádosti o příspěvek podávejte neodkladně. Budete-li otálet, nemusí se na vás dostat. Ideálně předem konzultujte zamýšlené aktivity se svým senátorem. 


Výjimečně lze požádat o finanční podporu ve větší výši přímo děkana fakulty. I v takovém případě je velmi vhodné věc nejprve konzultovat se studentskými senátory.


Archiv

18. 7. 2013 - publikováno nové znění pravidel pro vyplácení příspěvků

13.11.2012 - publikováno nové znění pravidel pro vyplácení příspěvků

17. 10. 2011 - nahrána nová verze (1.1) pravidel - nový způsob podávání žádostí na e-mail skas@natur.cuni.cz

26. 5. 2011 - doplněno o přesné pravidla pro žádosti a jejich vyhodnocení

Přihlásit se k odběru Comments for "Finanční podpora studentských aktivit" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.