Geografie

Obrázek uživatele SKAS

Proděkan za geografickou sekci je Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D .

Bakalářské studium oboru Geografie a kartografie je v prvních třech semestrech víceméně společné a povinné, takže není nutné vybírat volitelné předměty. Od 4. semestru je možnost vybírat volitelné předměty podle předpokládaného zaměření magisterského studia (fyzická geografie, kartografie, regionální geografie, sociální geografie) a zájmu studenta.

Veškerá výuka probíhá v budově děkanátu (Albertov 6), kde také sídlí většina pedagogů.

Velmi důležité pro získávání informací (o odpadnutí přednášky, přednáškách zahraničních hostů, termínech zápočtů a zkoušek, …) je sledovat nástěnky sekce a jednotlivých kateder, které jsou ve 2. patře budovy Albertov 6.

Většinu studijní literatury lze získat ve fakultní geografické knihovně (Albertov 6, 2. patro), k užívání služeb knihovny je nutný průkaz o studiu.

Na výuce v bakalářském studiu se podílejí čtyři katedry geografické sekce: katedra fyzické geografie a geoekologie (předměty s kódem začínajícím 330), sociální geografie a regionálního rozvoje (340), aplikované geoinformatiky a kartografie (370) a demografie a geodemografie (360). Případné problémy řešte nejprve s příslušným pedagogem, poté se obracejte na poradce pro studium příslušné katedry.

Dodržujte konzultační hodiny vypsané jednotlivými pracovníky (na nástěnce geografické sekce u schodiště ve 2. patře budovy Albertov 6, na dveřích kanceláří či na internetu [pozn. Jakub Široký]). Mimo konzultační hodiny je obtížné některé pedagogy zastihnout (výuka, různá jednání, práce doma), popř. se vám mohou odmítnout věnovat. Osobní jednání je vhodné domluvit předem pomocí e-mailu, protože někdy není pedagog k zastižení ani v konzultačních hodinách (zahraniční cesty, …).

Případné problémy s rozvrhem vám pomůže vyřešit Iveta Šuráňová z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, a poradci pro odborné studium:

  • Kat. fyzické geografie a geoekologie: RNDr. Zdeněk Kliment CSc.
  • Kat. sociální geografie a regionálního rozvoje: RNDr. Helena Janů
  • Kat. aplikované geoinformatiky a kartografie: Ing. Eva Štefanová
  • Kat. demografie a geodemografie: Ludmila Fialová

Poradci, respektive garanti pro učitelské studium (působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje):

  • RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. – bakalářské studium
  • RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. – navazující magisterské studium

Demografie

Studium demografie je rozděleno do bakalářského a magisterského cyklu. Bakalářské studium (6 semestrů, tj. 3 roky) se studuje ve třech kombinacích:

  • demografie - sociální geografie (sociální geografie na PřF UK)
  • demografie - sociologie (sociologie na FF UK)
  • demografie - ekonomie (ekonomie na FSV UK)

Bakalářské studium je ukončeno složením závěrečných zkoušek ze obou studovaných oborů. Ukončení bakalářského studia sociologie nebo ekonomie je určeno studijními předpisy příslušné fakulty. Informace o ukončení bakalářského studia sociální geografie jsou dostupné na katedře sociální geografie.

Po ukončení bakalářského cyklu dvouoborového studia demografie je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu jednooborové demografie na PřF UK, případně pokračovat v navazujícím magisterském studiu druhého oboru - sociální geografie na PřF UK, sociologie na FF UK, ekonomie na FSV UK.

Katedra demografie a geodemografie sídlí v budově Albertov 6 ve 2. patře (část vyučujících má kanceláře v přízemí). Ve 2. patře jsou také nástěnky s důležitými informacemi a rozvrhem. Studijní literatura, odborné časopisy (domácí i zahraniční) i prameny dat jsou dostupné ve fakultní geografické knihovně (Albertov 6, 2. patro). K užívání služeb knihovny je nutný průkaz o studiu.

Výuka demografie je zajišťována Katedrou demografie a geodemografie a probíhá v budově Albertov 6. Výuka druhého studovaného oboru je zajišťována příslušnou katedrou na jiných fakultách Univerzity Karlovy.

Demografie – sociální geografie

Oba dva obory jsou vyučovány na Přírodovědecké fakultě Katedrou demografie a Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje. Výuka odborných předmětů probíhá v budově děkanátu Albertov 6. Ve studijních plánech jsou pro jednotlivé ročníky vypsány předměty za oba dva obory.

Demografie – sociologie

Jedná se o mezifakultní studium, to znamená, že na PřF je vyučována demografie, výuka sociologie je zajišťována Katedrou sociologie na Filozofické fakultě UK. Studijní plány jsou uveřejněny v Karolínce.

Bakalářský titul student obdrží až po splnění všech předepsaných studijních povinností na obou fakultách, musí též složit bakalářskou zkoušku z demografie (a obhájit bakalářskou práci) na PřF UK a soubornou postupovou zkoušku ze sociologie na FF UK.

Výuka demografie probíhá na Albertově 6. Katedra sociologie sídlí v Celetné 20, Praha 1 v 1. patře. U sekretariátu (číslo dveří 110) jsou umístěny informační nástěnky, kde naleznete i rozvrh. Řada informací je také na stránkách Katedry sociologie.

Výuka probíhá částečně v 1. patře (místnost č. 19) v Celetné 13 (budova Pedagogické Fakulty, vchod naproti Celetné 20), část předmětů se vyučuje v Jinonicích (areál patřící Univerzitě Karlově, cca 200 metrů od stanice metra Jinonice, trasa B). Kde se konkrétní předmět vyučuje je uvedeno v rozvrhu. Knihovna sociologie je v Celetné 20 (1. patro, č. dv. 104), tel. 224 491 536.

Užitečné kontakty: Úřední hodiny sekretariátu (Celetná 20, č. dv. 110): Po – Čt: 9 – 11, 13 – 15, tel: 224 491 531, sociologff@ff.cuni.cz. Vedoucí katedry sociologie: doc. PhDr. Jiří Buriánek CSc., Celetná 20, místnost č. 110, tel.: 224 491 530, Poradce pro studium: PhDr. Jana Duffková CSc., Celetná 20, místnost č. 114, tel.: 224 491 535.

Demografie – ekonomie

Jedná se o mezifakultní studium, na PřF je vyučována demografie, výuka ekonomie je zajišťována Institutem ekonomických studií na Fakultě sociálních věd. Studijní plán je uveden v Karolínce.

Výuka demografie probíhá na Albertově 6. Institut ekonomických studií sídlí v ulici Opletalova 26, Praha 1, stránka institutu je na adrese http://ies.fsv.cuni.cz/. Další informace je možné získat na sekretariátu, Tel.: 222 112 330, 222 112 305, Fax: 222 112 304. Ve stejné budově je také ekonomická knihovna.

Komentáře

Zajímají mě předměty pro obor Geografie a Kartografie. Dá se to někde zjistit? Nepodařilo se mi to nikde nalézt.
A také mě zajímá, jak je to s meteorologií. Pokub bych se rozhodla geografii studovat, tak bych se ráda zaměřila právě na meteorologii. Ale nevím, jestli je to vůbec možné. Chtěla bych pracovat jako meteorolog, ale nikde jsem nenašla meteorologii jako samostatný studijní obor. Děkuji

Obrázek uživatele Roman_Matousek

Terezo, studijní plán oboru geografie a kartografie je na webu http://twinsen.natur.cuni.cz/karolinka/obory.php?skupina=284 , během léta se objeví studijní plán pro následující akademický rok (bývají tam malé změny). Dá sa dále prokliknout na anotace předmětů, literaturu atd.

Součástí bakalářského studia je také kurz meteorologie a klimatologie a také možnost volitelných předmětů s tímto zaměřením. V bakalářské práci a dále v navazujícím magisterském studiu Fyzické geografie se lze zaměřit na výzkum klimatu a jeho důsledků na přírodní prostředí i společnost (např. extrémní klimatické jevy - povodně, sucha, vedra). Absolventi se pak uplatňují v Českém hydrometeorologickém ústavu a jiných podobně zaměřených institucích. Na geografii se nestuduje přími meteorologie ve smyslu měření aktuálního počasí nebo předpovídání počasí - tomu se věnují na Matemeticko fyzikální fakultě. Meteorologie je samostatný navazující magisterský obor, předtím je potřeba absolvovat bakalářské studium v oboru Fyzika na MFF. O studiu na MFF viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/ftoc.htm Ale myslím, že studium na Přírodovědě bude mnohem zábavnější :)

Přihlásit se k odběru Comments for "Geografie" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.