Informace OPV - LERU Doctoral Summer School na téma Občanská věda

Obrázek uživatele OPV PřF UK

 

LERU Doctoral Summer School (9. -14. července 2017, University of Zurich) bude zaměřena na téma „Občanská věda – spojení mezi výzkumem a veřejnou účastí“. Letos je tato akce poprvé otevřena i pro Univerzitu Karlovu a navíc je plně hrazena zvací stranou. Bude vybrán jeden účastník za Univerzitu Karlovu, zájemci se mohou hlásit do 20. 3. 2017.

Téma:

Občanská věda je vědecký výzkum prováděný, zcela nebo částečně, amatérskými nebo neprofesionálními vědci. Ze spolupráce by měly těžit obě strany - vědci z možnosti sbírat data z většího území a s menšími náklady, dobrovolníci pak ze zajímavých aktivit a nových poznatků. Zároveň slouží jako propagace výzkumu a zprostředkovává výsledky i samotnou vědu veřejnosti. To má pozitivní vliv na zájem mladší generace o práci ve vědě a výzkumu.  Je třeba ještě zodpovědět mnohé otázky, zejména v oblasti práva, etiky, obchodu a soukromí.

Kdo se může přihlásit:

Účastníky by měli být středně pokročilí nebo pokročilí doktorandi (z LERU a přizvaných univerzit) z různých vědních oborů. Měli by se zajímat o vývoj vědy obecně, zvláště ve spojení se společenskými otázkami, a být ochotni se zapojit do projektu, který se zabývá novými způsoby zapojení laiků ve výzkumu. Výhodou (ne však podmínkou) jsou znalosti programování. Veškerý program je v angličtině – výborná úroveň anglického jazyka je podmínkou.

Poznatky:

Jaké etické, právní a komerční aspekty se musí brát v úvahu u projektů občanské vědy? Existují nějaké návody? Změní občanská věda vědu jako takovou? Jaké dovednosti jsou důležité pro řízení projektu občanské vědy? Na tyto a další otázky budou účastníci hledat odpovědi. Získají poznatky o občanské vědě a příležitostech a možnostech v této oblasti. Dozvědí se také, jak by se mohli sami stát průkopníky a vedoucími prvotřídních projektů občanské vědy.

Obsah a aktivity:

Úvod do problematiky (základy občanské vědy, historický kontext; etické, právní a komerční otázky; principy a doporučení; seznámení s existujícími projekty občanské vědy a s jejich nástroji), práce na projektu, workshopy (project management, popularizace vědy), společenské akce (večerní procházka Zurichem, exkurze na horu Uetliberg s večeří (tradiční fondue), recepce a networking).

Účastnický poplatek: 500 Euro – je plně hrazen Universitou v Zurichu, stejně tak cestovné do výše 250 Euro.

STUDENTI DOKTORSKÉHO STUDIAHLASTE SE DO 20. března 2017 na e-mail magdalena.kostakova@ruk.cuni.cz, a to zasláním svého CV a krátkého motivačního dopisu.

Z přihlášených kandidátů bude následně vybrán jeden, který se projektu zúčastní za Univerzitu Karlovu.

Připojené soubory: Základní informace o akci a předběžný program.

 

 

 

Vystavilo oddělení podpory vědy

Publikovala: Mgr. Ludmila Müllerová, PhD.
E-mail: ludmila.mullerova@natur.cuni.cz

Tel.: +420 2 2195 1118

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - LERU Doctoral Summer School na téma Občanská věda" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.