Informace OPV - Nabídka Obvodního soudu pro Prahu 5

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Nabídka

 

Vážení,

Obracíme se na Vás se žádostí o zveřejnění možnosti pro studenty Vaší fakulty rozšířit poznatky získané studiem o praktický výkon soudcovské činnosti ve funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5. Výkonem funkce přísedícího tak nabízíme Vašim studentům možnost seberealizace a naplnění potřeby společenského uplatnění v odpovědné funkci.

Předpoklady pro výkon funkce přísedícího jsou uvedeny v ustanovení zákona o soudech a soudcích, ve kterém se hovoří: „přísedícím může být ustanoven státní občan České republiky (dále jen „občan“), který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu.“ Přísedící musí rovněž splňovat předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.

V hlavním městě Praze volí přísedící obvodních soudu zastupitelstva městské části v obvodu příslušného obvodního soudu.

Pokud by se některý z Vašich studentů rozhodl naší nabídku využít, prosím, aby kontaktoval ředitelku správy soudu Ing. Marii Štohrovou, tel.: 222 072 233,

email: mstohrova@osoud.pha5.justice.cz.

 

S poděkováním a úctou

 

Mgr. Andrea Lomozová, v.r.

předsedkyně

Obvodního soudu pro Prahu 5

 

Za správnost vyhotovení:

Ing. Tereza Vrbová

 

 

Vystasvilo: oddělení podpory vědy
Publikovala: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
Tel.: l. 1591
Mail: eva.tesarikova@natur.cuni.cz
 

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Nabídka Obvodního soudu pro Prahu 5 " Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.