Informace OPV - Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci PriF UK 2017

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2017, ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

v stredu 26.apríla 2017

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť.  Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií. 
Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
 

Poplatky: Účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK Prif UK 2016, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2017 NEHRADIA. Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA.

Registrácia prihlášok a príspevkov bude realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to od 1.3. do 17.3. 2017:  http://fns.uniba.sk/svk/

Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

S úctou a prianím pekného dňa,
Michal Galamboš
/predseda ŠVK PriF UK/

-- 
doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD. 
Associate Professor
Comenius University in Bratislava 
Faculty of Natural Sciences 
Department of Inorganic Chemistry 
Mlynska dolina Ilkovicova 6 CH2-224
842 15 Bratislava 4 
Slovak Republic 
tel: +421 2 602 96 351 
cell: +421 917 351 798 
mail: michal.galambos@uniba.sk 
web: www.fns.uniba.sk/kag

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy

Publikovala: Mgr. Eva Tesaříková Březinová

Mail: eva.tesarikova@natur.cuni.cz

PřílohaVelikost
Image icon svk_prif_uk_2017.jpeg190.78 KB
Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Pozvánka na studentskou vědeckou konferenci PriF UK 2017" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.