Informace OPV - Seminář: Etika v projektech programu Horizont 2020

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Oddělení podpory vědy srdečně zve na seminář „Etika v projektech programu Horizont 2020“, který pořádá ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR. Akce proběhne ve středu 15. 2. 2017 (14:00-16:00) v Oranžové posluchárně (Viničná 7, 3. patro, místnost B312). Prosíme zájemce o účast, aby se předem zaregistrovali.

Ve všech částech programu Horizont 2020 (včetně ERC projektů nebo Marie Curie Individual Fellowships) je stále větší důraz kladen na etiku prováděného výzkumu. V návrzích projektů je proto třeba demonstrovat, že navrhovaný výzkum bude prováděn eticky. To se týká například práce se zvířaty, s lidskými tkáněmi nebo s dobrovolníky, ale také sběru osobních údajů, využívání databází, které osobní údaje obsahují, nebo spolupráce se třetími zeměmi a bezpečnosti výzkumníků.

Na semináři se dozvíte:

  • Jak a kdy máte při přípravě návrhu přemýšlet o etice.
  • Které oblasti výzkumu nebo výzkumné aktivity je třeba mít v projektovém návrhu ošetřené z hlediska etiky.
  • Jakým způsobem eticky citlivá témata ošetřit, abyste předešli komplikacím při podpisu grantové dohody a během řešení projetu.
  • Kde nalézt další informace a kam se obrátit pro radu.

Další informace v aktualitě na stránkách Oddělení podpory vědy.
Registrace na seminář.
Kontakt na organizátora: ludmila.mullerova@natur.cuni.cz.

 

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy
Publikoala: Mgr. Ludmila Müllerová, PhD.
E-mail: ludmila.mullerova@natur.cuni.cz
Tel.: +420 2 2195 1118

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Seminář: Etika v projektech programu Horizont 2020" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.