Informace OPV - Seminář Open Access

Obrázek uživatele OPV PřF UK
Všechny zaměstnance a studenty UK zveme na seminář na téma Open Access.

Kdy: 26. 5. 2014, 11:00 - 12:30 hod. 
Kde: Mineralogická posluchárna, Albertov 6, 1. patro
 
Téma: co je Open Access, Open Access v ČR, Open Science, příklady vysoce citovaných Open Access článků z ČR, nejvíce publikující univerzity v ČR (podrobněji UK), Biomed central a SpringerOpen (příspěvky z ČR, srovnání s ostatními evropskými státy) 
Jazyk semináře: CSEN
Seminář povedou: Tereza Simandlová (FF UK), Johanna Kuhn (from BioMed Central - The Open Access Publisher)
Vstup na seminář bez přihlášení.
 
 
Co je Open Access?
 
Open Access (Otevřený přístup) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře, zejména k plným textům článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.
Smyslem OA je umožnit, aby sdílení znalostí ve společnosti (zejména mezi vědci a v akademickém prostředí) probíhalo rychle a bez omezení. Díky snadnému přístupu jsou vědecké informace rychleji distribuovány, samotný autor i jeho instituce jsou pak více v povědomí a zvyšuje se tím i citování autorského článku. Řada OA časopisů má impakt faktor.
Evropská komise prosazuje otevřený přístup jako hlavní princip zpřístupňování vědeckých informací v nadcházejícím programu Horizont 2020AV ČR podporuje již druhým rokem tento typ publikování formou dotace (časopisy s volným přístupem jsou založeny na principu “Vydání článku platí autor”). Politiku otevřeného přístupu podporuje též Grantová agentura ČR (náklady na publikování v OA lze hradit z grantu).

 

 

Vystavilo: oddělení podpory vědy
kontaktní osoba: Mgr. Helena Ferklová
Tel.: +420 221 95 1968
E-mail: helena.ferklova@natur.cuni.cz

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Seminář Open Access" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.