Informace OPV - Studijní pobyty na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin, Belgie

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Vážená paní, vážený pane,

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o nabídce absolvování různých studijních/stipendijních pobytů na von Karmanové ústavu dynamik tekutin.

Je-li Váš odborný zájem a studium směřováno do oblasti mechaniky tekutin, ať již experimentální, teoretické, nebo počítačově-simulační, máte možnost se ucházet o studijní pobyty ve von Karmanově ústavu dynamiky tekutin.

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin je přední světové pracoviště pro výzkum a přípravu odborníků na poli dynamiky tekutin ať již na v oblasti letectví a leteckých motorů či proudění všeho druhu, zejména v životním prostředí i biologických systémech. Z přístrojového vybavení oplývá cca 50 experimentálními zařízeními včetně více než dvou desítek větrných tunelů od nízkých rychlostí až po hypersonické (až po Mach 20), plasmatronem k simulaci vstupu objektů z kosmického prostředí do atmosféry a mnoha dalšími přístroji. Více informací je možné získat na webu MŠMT nebo přímo von Karmanova ústavu.

Ze studentského pohledu nabízí von Karmanův ústav několik typů studijních pobytů:

Při včasném přihlášení (nejlépe do 1. 4. 2020) je možnost získat stipendium ve výši 1100 euro (Research master) či 1500 euro (Ph.D.). Nabídka je určena zejména studentkám a studentům s českým občanství, přihlášení občanů jiných států není vyloučené, ale je komplikovanější (VKI byl založen při NATO a je navázán na české členství v něm). Postup přihlašování naleznete v rámci odkazů výše, případně na adrese https://enrolment.vki.ac.be/.

 

Sabine Borovanská, M. A.

Akademická informační agentura (AIA  |   Academic Information Agency

Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů   |   Bilateral and Multilateral Programmes Unit

 

Tel.: (+420) 221 850 504

Mob.: (+420) 602 169 135

E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

 

DZS I Dům zahraniční spolupráce | Czech National Agency for International Education

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz   |  zahranici-stipendium.cz 

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Studijní pobyty na von Karmanově ústavu dynamiky tekutin, Belgie" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.