Informace OPV - Univerzita Vídeň - nabídka 5 jednoměsíčních stipendií

Obrázek uživatele OPV PřF UK

Univerzita Vídeň v roce 2015 opět poskytne doktorandům Univerzity Karlovy v Praze v rámci meziuniverzitní partnerské dohody

5 jednoměsíčních stipendií pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky) na kalendářní rok 2015.

 

Stipendia jsou otevřena uchazečům ze všech oborů.  Zájemci se musí předem přímo domluvit e-mailem s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na:http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč se mu představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Předem si dohodne také termín pobytu.

Akademický partner mu vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce přiloží k podkladům (dále životopis, seznam publikací, krátký popis výzkumného pobytu a jeho cíl, doporučující dopis z UK).

Pobyty na Univerzitě Vídeň lze uskutečnit nejdříve od 1. března a nejpozději od 1. listopadu 2015. Ubytování si nominovaní kandidáti musí zajistit sami, informace k ubytovacím možnostem ve Vídni jsou k dispozici na http://forschung.univie.ac.at/guest-scientists/welcome-guide/before-you-enter-austria/ pod Accommodation.

 

Měsíční stipendium ve výši 1.000,- EUR si nominovaní a potvrzení kandidáti vyzvednou na na Univerzitě Vídeň v Quästur u pana Gottwalda (viz: http://finanzwesen.univie.ac.at).

Podrobnosti naleznou uchazeči v přiloženém informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem (Information Sheet) a v Research grants for young researchers within the partnership-agreement with the University of Vienna).

Každá fakulta má možnost nominovat max. 5 zájemců. Veškeré podklady je nutno předat na zahraniční odbor UK do 10.února 2015  ( fakultní termín 5.2.2015)

 

Přiložený soubor: Information_Sheet.docx

Další soubor: Guidelines.docx
 
Vystavilo: oddělení podpory vědy
Kontaktní osoba: Věra Fojtíková
Tel.: l. 1160

 

Přihlásit se k odběru Comments for "Informace OPV - Univerzita Vídeň - nabídka 5 jednoměsíčních stipendií" Přihlásit se k odběru Studentský web - All comments
Toto dílo je licencováno podle licence Creative Commons 3.0 Česká republika: Uveďte autora. Neužívejte dílo komerčně. Nezasahujte do díla.

Creative Commons License      Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Web je provozovaný Studentskou komorou Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.